حقیقت و سنت

مجموعه‌ مقالات ویژه

مهاجران غیرقانونی این امر پس از آن صورت گرفت که وزارت امنیت داخلی (DHS) گفت که دولت بایدن اخراج برخی از مهاجران غیرقانونی را به مدت ۱۰۰ روز

دادستان کل تگزاس تهدید کرد که از دولت بایدن به‌خاطر «مسدود کردن اخراج مهاجران غیرقانونی» شکایت خواهد کرد

کن پَکستون، دادستان کل تگزاس گفت که او از دولت بایدن به دلیل «مسدود کردن اخراج مهاجران غیرقانونی» شکایت خواهد کرد. پَکستون در نامه‌ای نوشت: «وقتی دولت فدرال نتواند به‌درستی قوانین مهاجرتی کشور ما را اجرا ...
inspire-per