حقیقت و سنت

نفوذ رو به رشد چین در کشور‌‏های دیگر: آفریقا در چنگال چین

گستره نفوذ چین در ۵۴ کشور آفریقایی، به مراتب فراتر از منافعی است که دیگر قدرت‌های خارجی طی قرن اخیر در آفریقا در پی آن بودند، که به استخراج معادن محدود می‌شد. چین امروزه در زمینه‌های ...
inspire-per