حقیقت و سنت

مجموعه‌ مقالات ویژه

زغال‌سنگ سیاست صنعت مبتنی بر انرژی سبز که این کشورها قصد داشتند آن را در اقتصاد خود پیاده کنند، فاجعه‌آمیز بوده و به‌سرعت از دایره حمایت مردم

تلاش سران گروه هفت برای مقابله با پیامدهای برنامه انرژی سبز

کارزار گروه هفت برای کنار گذاشتن صنعت نفت و زغال‌سنگ غرب، راهی جز مواجهه با واقعیت ندارد. سران گروه هفت کشور ثروتمند- ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن- که در قلعه مجلل اِلماو ...
inspire-per