حقیقت و سنت

مجموعه‌ مقالات ویژه

ترامپ معامله دو شرکت آمریکایی برای در اختیار گرفتن «تیک‌تاک» را تأیید کرد

دونالد ترامپ، موافقت خود را در برای انتقال مالکیت پیام‌رسان تیک‌تاک، از مالک فعلی آن (بایت‌دنس)، به دو شرکت آمریکایی اوراکل و وال‌مارت اعلام کرد. پیش‌تر، تصمیم‌گرفته شده بود این اپلیکیشن، به دلیل ارتباطش با چین، ...
inspire-per