logo_eet

آیا حزب کمونیست، در حال نابودی بخش خصوصی در چین است؟

(HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
(HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

روز ۱۵ سپتامبر، دفتر عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را «برای تقویت جبهه متحد کار در بخش خصوصی» صادر کرد. حزب کمونیست چین به ندرت اسنادی در مورد امور جبهه متحد کار خود منتشر می‌کند و این حادثه نادر وضعیت واقعی مشاغل خصوصی تحت حاکمیت حزب کمونیست را آشکار می‌کند.

تمرکز جبهه متحد کار چین، افراد و اشخاص با نفوذی هستند که خارج از حزب و به ویژه در جامعه خارج از چین هستند. جبهه کار متحد تلاش می‌کند اطمینان حاصل کند که این افراد و گروه‌ها از منافع حزب کمونیست حمایت کرده، در راستای آن باشند، و یا اینکه در صف منتقدان بالقوه حزب نباشند.

حزب کمونیست چین شرکت‌های خصوصی را یک خطر فرض می‌کند

این سند توضیح می‌دهد که «تفکر جدید» به دنبال دستورالعمل رهبر چین، شی جین‌پینگ طرح شده است، و در مورد جبهه متحد حزب مربوط به بخش خصوصی می‌‏گوید، «جبهه متحد کار با شرایط جدید و وظایف جدیدی روبرو است، زیرا مقیاس بخش خصوصی در حال گسترش است، خطرات و چالش‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است، و ارزش‌ها و منافع پرسنل بخش خصوصی به شکلی متنوع‌تر در قالب سوسیالیسم چینی وارد دوره جدیدی شده است.»

حزب کمونیست چین، شرکت‌های خصوصی را «خطرات و چالش‌ها» می‌داند. این ممکن است باعث تعجب بسیاری از افراد شود، اما در واقع چیزی است که حزب کمونیست را نگران می‌کند.

با افزایش بنگاه‌های خصوصی و گسترش اقتصاد خصوصی، حزب کمونیست همیشه می‌ترسد که در نهایت این امر به انقلابی مسالمت آمیز تبدیل شود.

در این سند آمده است «تقویت حضور جبهه متحد کار در بخش خصوصی یک وسیله مهم برای تحقق رهبری حزب بر اقتصاد خصوصی و توسعه و بهبود سیستم سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی است.»

در حال حاضر، مالکان شرکت‌های خصوصی مشخص هستند. اما طبق دستورالعمل اخیر، وقتی آنان ناچار به پیروی از حزب باشند، در واقع چه کسی مالک واقعی خواهد بود؟

بخش خصوصی «دشمنان بالقوه» حزب هستند

در این سند همچنین آمده است  که افراد در اقتصاد خصوصی، به عنوان «یکی از خود ما»،  یک نیروی مهم هستند که باید متحد باشد و برای حکومتی طولانی مدت به آنها اعتماد کرد.

این سند «یکی از خود ما» را کسانی تعریف می کند که قویاً در مسیر،  تئوری، سیستم،  و فرهنگ سوسیالیسم با مشخصات چینی، قدم برمی‌دارند و از رهبری حزب پشتیبانی می‌کنند.

بنابراین سرنوشت آن دسته از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که موفق به دستیابی به این استاندارد نمی‌شوند را می‌توان تصور کرد. نمونه‌‏های غم‌انگیز بی‌‏شماری از این دست که از رهبری حزب پیروی نکرده‌اند وجود دارد.

این سند بر تلاش برای هدایت بیشتر تفکر سیاسی پرسنل بخش خصوصی، آموزش آنان، و حفظ درجه بالایی از سازگاری با کمیته مرکزی حزب، و همیشه یک فرد منطقی از نظر سیاسی بودن تأکید دارد.

این نوع دستورالعمل‌ها تاکنون برای اعضای حزب در درون ساختار حزب کمونیست و در نبردهای داخلی‌شان کاربرد داشته است. اما اکنون در مورد سرمایه‌گزاران شرکت‌های خصوصی اعمال می‌شود. آنهایی که نتوانند «یکی از خود ما» شوند، تهدیدی علیه قدرت حزب و دشمن محسوب می‌شوند.

پس از انقلاب فرهنگی، این نوع شعارها بیشتر در درون صفوف حزب استفاده شد و بندرت مستقیماً برای عموم مردم اعمال می‌شد. اما اکنون، در چین احساس می‌شود انقلاب فرهنگی دوباره ظهور می‌کند. آیا واقعاً رهبران ارشد حزب کمونیست فکر می کنند که با تمایل دوباره به سمت چپ، می توانند قدرت خود را حفظ کنند؟

ماهیت جبهه متحد کار خود را نشان داده است

جبهه متحد کار دارای یک هدف بلند پروازانه شستشوی مغزی است. در این سند، کلیه شرکت‌های خصوصی و پرسنل اقتصاد خصوصی، شامل سرمایه گذاران، سهامداران، روسای صنایع، بازرگانی و سازمان‌های خدمات اجتماعی مربوطه، شرکای اصلی، واسطه‌های خصوصی، سرمایه‌گذاران در هنگ کنگ و ماکائو و نمایندگان صنایع، هدف قرار داده شده‌اند.

در این سند همچنین الزام شده است که جبهه متحد یک پایگاه داده و بانک اطلاعاتی در مورد مجموعه استعدادهای خاص در میان شرکت‌‏های خصوصی ایجاد خواهد کرد. مطمئناً افراد هدف قرار گرفته یکی یکی کنترل خواهند شد. این همان چیزی است که رژیم کمونیست چین در آن تبحر دارد.

دستورالعمل، پرسنل بخش خصوصی را به این سمت هدایت می‌کند که هویت سیاسی و ایدئولوژیک آنان، مطابق حزب کمونیست شود، به عبارت دیگر، آنها فقط با پیوستن به حزب کمونیست، می‌توانند طبق معیار حزب «خودی» باشند، و اینگونه و شرکت‌های خصوصی به شرکت‌های حزب کمونیست تبدیل می‌شوند.

این در حالی است که با توجه به اینکه بسیاری از اعضای حزب کمونیست چین، در لیست تحریم‌های آمریکا و متحدانش قرار دارند، و یا به زودی قرار می‌گیرند، و اینگونه نمی‌توانند به این کشورها سفر یا مهاجرت کنند، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایلی به به ورود به وضعیت دردسر ساز عضویت این حزب ندارند.

طبق این سند، فدراسیون صنعت و تجارت و اتاق‌های بازرگانی وابسته به آن در چین، یک پشتیبانی سازمانی مهم از سمت جبهه متحد کار برای اقتصاد بخش خصوصی هستند.

این دستورالعمل به ایجاد انجمن‌های سیاسی و هدایت شرکت‌های خصوصی برای پیوستن به اتاق‌های بازرگانی اصرار دارد، و این شرکت‌ها مجاز نیستند به خودی خود اتاق بازرگانی تأسیس کنند. همچنین اگر سازمان‌های وابسته به شرکت‌های خصوصی به عنوان انجمن‌ ثبت نشوند اجازه فعالیت ندارند.

رژیم کمونیست چین چگونه این اتاق‌های بازرگانی را کنترل می کند؟ در این سند آمده است که اتاق های بازرگانی از طریق ابزارهایی مانند خرید خدمات دولتی توسط دولت پشتیبانی و کمک شوند.

انتشار چنین سندی به طور عمومی توسط رسانه‌های حزب کمونیست چین، اقدامی بی‌سابقه است، و به نظر می رسد که انتشار این سند در واقع این مساوی است با افشای کامل حالت اصلی جبهه متحد کار در چین، هنگ‌کنگ، ماکائو، تایوان و نیز جوامع چینی خارج از چین.

بنابراین، به این شکل پیشگامان و سازمان‌دهندگان جامعه (مدیران بخش خصوصی)، به عنوان حقوق بگیران جبهه مشترک کار تعریف می‌شوند.

گرچه حزب کمونیست چین صریحاً این را نگفته است، اما بیشتر مردم از معنی ضمنی آن آگاه هستند. وقتی ناگهان حزب کمونیست چنین اسنادی را منتشر می‌کند، نشان‌دهنده این است که سیاست‌های داخلی حزب از آنچه در گذشته بود تفاوت کرده است.

این بدان معناست که رهبران ارشد حزب کمونیست احساس می‌کنند قدرت آنها مورد تهدید قرار گرفته و موقعیت اصلی آنها به چالش کشیده شده است، و مجبورند این اسناد داخلی را فاش کنند تا تلاش کنند سیاست‌هایی را برای بنگاه‌های خصوصی جهت متحد کردن آنها در راستای منافع حزب، ایجاد کنند.

مردم چین چه در سرزمین اصلی چین، و چه در هنگ کنگ، ماکائو، تایوان یا خارج از کشور چینی باشد، باید بدانند که حزب کمونیست چین با همه، به غیر از اعضای حزب، به عنوان دشمن بالقوه رفتار می‌کند. بنابراین، حزب کمونیست نسبت به تمایز بین رژیم حزب کمونیست چین، و مردم چین بسیار حساس است. از این رو وقتی مقامات دیگر کشورها بین مردم چین و حزب کمونیست، تمایز قایل می‌شوند، حزب کمونیست بسیار آشفته می‌شود. این دقیقاً نقطه حساس و دردناک حزب کمونیست است. احساس می‌کند توسط دشمن محاصره شده است. پس چگونه می‌تواند نترسد؟

مطالب دیگر:

تحریف روایت انجیل در کتاب آموزشی چینی: مسیح یک زن را به سنگسار محکوم کرد

وال استریت عدم قطعیت ژئوپولتیک چین را نادیده می‌‌‏‌‌‏گیرد

شهر واتیکان: وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبران مذهبی می‌خواهد برای آزادی مذهبی با حزب کمونیست چین مقابله کنند

اخبار مرتبط