Asset 2

آیا شما شوخ طبع هستید؟ خودتان را با این تست بیازمایید

آیا شما شوخ طبع هستید؟ خودتان را با این تست بیازمایید
آیا شما شوخ طبع هستید؟ خودتان را با این تست بیازمایید
آیا شما شوخ طبع هستید؟ خودتان را با این تست بیازمایید
آیا شما شوخ طبع هستید؟ خودتان را با این تست بیازمایید

در واقع، شوخی و شوخ طبعی به عنوان یک اسلحه نامرئی و نیروی قدرتمندی است که به وسیله حواس پنج‌‏گانه و به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، اما تاثیر آن پایدار و غیر قابل انکار است؛ نمی‌‏توانیم آن را ببینیم، بچشیم، لمس کنیم، بو کنیم یا بشنویم، اما تاثیر آن را احساس می‌‏کنیم.

شوخی، همانند جاذبه است، چه به آن اعتقاد داشته باشیم و چه نداشته باشیم، کار خودش را انجام می‌‏دهد. پس بهتر است یک‌‏بار هم که شده هنگامی که ابرهای سیاه به جانب ما تغییر مسیر می‌‏دهند، دیدگاه شوخ طبعانه‌‏ی خود را حفظ کنیم و لبخند را مثل چتری در مقابل باران نگاه داریم.

شوخ طبعی یعنی اینکه بتوانید از وجود خودتان بیرون بیایید، بی‌‏طرفانه به خود نگاه کنید و خودتان را جدی نگیرید یا به عبارتی بتوانید به خود بخندید. از نظر فروید (روانشناس)، شوخی، یک استعداد استثنایی و نادر است که به ما اجازه می‌‏دهد در مواجهه با تنش به خودمان بگوییم: نگاه کن این است معنی دنیایی که ظاهرا خطرناک نامیده می‌‏شود، مثل بازی بچه‌‏هاست که خیلی خنده‌‏دار است.

اگر می‌‏خواهید بدانید شوخ طبع هستید یا خیر، خیلی ساده با تست زیر خود را آزمایش کنید.

کدام یک از عبارات زیر توصیف کننده روش برخورد شما با مشکلات است؟

۱- معمولا در موقعیت‌‏های تنش زا، سعی می‌‏کنم بدنبال چیز خنده‌‏داری بگردم.

۲- اغلب اگر در شرایطی باشم که یا باید بگریم یا بخندم، ترجیح می‌‏دهم بخندم.

۳- وقتی با مشکلات مواجه هستم، اغلب شوخ طبعی خود را از دست می‌‏دهم.

۴- باید اعتراف کنم که اگر شوخ طبع‌‏تر بودم، زندگیم راحت‌‏تر بود.

۵- من معمولا حتی در شرایط سخت هم می‌‏توانم چیزی برای شوخی کردن پیدا کنم.

۶- تجربه من این است که شوخ طبعی، روش بسیار موثری برای مقابله با مشکلات است

کسانی که با عبارات ۱ ، ۲ ، ۵ و ۶ موافق و با عبارت ۴ و ۳ مخالف‌‏اند، کسانی هستند که از شوخ طبعی به عنوان نوعی مهارت در مقابله با مشکلات استفاده می‌‏کنند.

*توجه: عبارات فوق از مقیاس «مقابله از راه شوخ طبعی (ماتین و لفکورت)» انتخاب شده اند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی