logo_eet

اصطلاح عهد بوق

Old-Horn

زمانی که رسانه‌‌‏هایی چون رادیو، تلفن و تلگراف وجود نداشت، اخبار در بعضی محله‌‌‏ها با بوق به گوش مردم می‌‌‏رسید. درآن زمان برای رساندن خبر باز شدن حمام، به کار افتادن آسیاب‌‌‏ها و حتی فوت افراد در محله‌‌‏ای از شهر، بوق را به صدا در می‌‌‏آوردند.

پس از گذشت زمان، حمام‌‌‏ها از حالت نوبتی خارج شد. به جای آسیاب‌‌‏های آبی برای آرد کردن گندم از آسیاب موتوری استفاده شد و با به وجود آمدن رسانه‌‌‏های امروزی کاربرد بوق از بین رفت؛ اما این ضرب المثل باقی ماند طوری که امروز هر چیزی قدیمی را به عهد بوق نسبت می‌‌‏دهند و می‌‌‏گویند فلان چیز مال عهد بوق است.

اخبار مرتبط