logo_eet

اصطلاح میخ طویله خروس

(HECTOR RETAMAL/AFP/Getty Images)
(HECTOR RETAMAL/AFP/Getty Images)
(HECTOR RETAMAL/AFP/Getty Images)

در گذشته‌‏ای دور که هنوز وسایل نقلیه بین روستاها رفت و آمد نمی‌‏کردند، ازالاغ و قاطر و اسب استفاده می‌‏شد.

بنابراین چهارپایان تنها وسیله حمل و نقل بودند. بطور مثال وقتی یک نفر از دِه قصد رفتن به روستایی دیگر را داشت، با الاغ سفرمی‌‏کرد. الاغ‌‏ها دارای افسار بودند که انتهای افسار به یک میله آهنی که طول آن حدود ۲۵-۱۰ سانتی‌‏متر بود متصل بود.

چنانچه سرنشین الاغ در طول سفر نیاز به استراحت داشت، در کنار جوی و سایه درختی مشغول استراحت می‌‏‌‏شد والاغ را به وسیله این میله آهنی که درزمین فرو می‌‏رفت، مهار می‌‏کرد.

این میله آهنی معروف به میخ طویله است که برای اسب و قاطر بلندتر و طول آن بیشتر از ۲۰ سانتی‌‏متر بود. بعدها این اصطلاح برای اشاره به افراد کوتاه قد میان عوام و خواص استفاده شد و هم‌‏اکنون نیز به کار می‌‏رود.

اخبار مرتبط