Search
Asset 2

بازدید رایگان از موزه‌ها در ۲۱ بهمن

بازدید رایگان از موزه‌ها در ۲۱ بهمن
موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

مدیر اداره کل موزه‌ها، از رایگان بودن موزه ها در روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه زیر نظر سازمان میراث فرهنگی خبر داد.

بازدید از موزه ها توسط خانواده‌ها و آشنایی با میراث فرهنگی که از طریق بازدید از موزه ها انجام می‌شود. تأثیر بسزایی در توسعه فرهنگی دارد. زیرا با توسعه فرهنگی، جامعه امروز را با میراث گذشته پیوند می‌دهد این پیوند ووحدت باعث اتکا به نفس، قدرت و عشق و احترام نسبت به زبان و هنر و سایر عناصر فرهنگی جامعه می‌شود و حرکت به سوی آینده را قدرتمندـ تر و پربارترمی کند.

از این رو موزه ها یکی از نهادهای مهم فرهنگی است که بعد از رنسانس در توسعه جامعه نقش مهمی را ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد رضا کارگر مدیر اداره کل موزه ها، معتقد است که رایگان بودن موزه‌ها فقط برای گردشگران داخلی است، اما گردشگران خارجی که به صورت انفرادی و نه با تور به بازدید موزه‌ها می‌روند نیز می‌توانند از موزه‌های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به صورت رایگان بازدید کنند.

کارگر می گوید: «گردشگران خارجی که با تور به بازدید موزه‌ها می‌روند باید هزینه‌ مشخص شده را پرداخت کنند.»

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی