logo_eet

برای بهبود گفتگو چه مهارت‌هایی لازم است؟

برای بهبود گفتگو چه مهارت‌هایی لازم است؟
برای بهبود گفتگو چه مهارت‌هایی لازم است؟

برای بهبود گفتگو چه مهارت‌هایی لازم است؟
برای بهبود گفتگو چه مهارت‌هایی لازم است؟

صحبت و مکالمه، شیوه اصلی ایجاد دوستی ها و ارتباط است. برقراری ارتباط در فضایی باز و متقابل بسیار ارزشمند است، زیرا با در میان گذاشتن تجربیات خود می توانیم از راه های جدیدی رشد کنیم. در میان گذاشتن خواسته ها و نیازهایمان به طرزی مناسب با دیگران برای تحقق آنها ضرورت دارد. شما می توانید از روش های زیر برای بهبود سریع مهارت های ارتباطی و افزایش اعتماد به نفس خود استفاده کنید.

 • در سلام گفتن نفر اول باشید.
 • خودتان را به دیگران معرفی کنید.
 • تن به خطر بدهید، پیش بینی بی اعتنایی نکنید.
 • خوش مشرب باشید.
 • پذیرای نقطه نظرهای جدید باشید.
 • نام اشخاص را به خاطر بسپارید؛ اگر نام کسی را فراموش کردید دوباره بپرسید.
 • برای شناختن اشخاص دیگر کنجکاوی و علاقه نشان دهید. حوادث مهم زندگیتان را با دیگران در میان بگذارید.
 • با دیگران درباره خود حرف بزنید.
 • با بازگویی حرف هایی که شنیده اید، نشان دهید که شنونده خوبی هستید.
 • مترصد آشنایی با اشخاص جدید شوید.
 • حق اشخاص را برای اینکه خودشان باشند به رسمیت بشناسید.
 • در چند جمله کوتاه به دیگران بگویید چه می کنید.
 • درباره کارهایتان اطلاعات جالب بدهید.
 • مراقب زبان خود باشید.
 • تماس چشمی برقرار کنید و لبخند را فراموش نکنید.
 • با علایق و هدف های اشخاصی که با آنها ملاقات می کنید آشنا شوید.
 • بگذارید دیگران حرفشان را بزنند.
 • در دادن و گرفتن اطلاعات تعادل را رعایت کنید.
 • به علایق دیگران علاقه نشان دهید.
 • به حوادث و جریاناتی که روی زندگی همه ما اثر می گذارند علاقه نشان دهید.
 • با عقاید و احساسات دیگران برخورد باز داشته باشید.
 • وقتی درباره خودتان صحبت می کنید از کلمه من استفاده کنید.
 • به دیگران نشان دهید که از گفتگو با آنها لذت می برید.
 • از اشخاص برای صرف شام و ناهار و شرکت در مراسم اجتماعی دعوت کنید.
 • با دوستان و بستگان در تماس باشید.
 • عقاید و نقطه نظرات دیگران را بپرسید.
 • به جنبه های مثبت اشخاصی که با آنها ملاقات می کنید توجه کنید.
 • صحبت خود را با به کار بردن اسم طرف مقابل شروع و به انتها برسانید.
 • با همسایگان و همکاران خود در تماس باشید.
 • بگذارید دیگران بدانند که شما به دوستی با آنها علاقمند هستید.
 • از اشخاص درباره حرف هایی که در جلسات قبل با شما زده اند، سوال کنید.
 • مترصد اطلاعات مجانی و آزادانه باشید.
 • به باورها و اعتقادات دیگران احترام بگذارید.
 • به موضوعات مورد علاقه طرف مقابل توجه کنید.
 • وقتی موضوع صحبتی به انتها می رسد، آن موضوع را با موضوع دیگری عوض کنید.
 • با نشان دادن علامت توجه، دیگران را به ادامه گفتگو تشویق کنید.
 • از لباس، رفتار و گفتار دیگران تعریف کنید.
 • با کسانی که از مصاحبت آنها لذت می برید در تماس باشید.
 • وقتی حکایتی را بازگو می کنید ابتدا جان کلام را بگویید و بعد به جزییات امر توجه کنید.
 • درباره اشیا و امور زندگیتان با اشتیاق، شور و شوق حرف بزنید.
 • با کسانی که به طور منظم آنها را می بینید سلام و احوالپرسی کنید.
 • در صورت امکان به دیگران کمک کنید.
 • احساسات، نقطه نظرها و عواطف خود را به دیگران ابراز کنید.


نقطه شروع بهبود گفتگو

ابتدا باید میل به تغییر داشته باشید، باید بخواهید به دیگران نزدیک شوید و نقطه نظرهای جدیدی را بیازمایید. کارتان را با توجه کردن به اشخاص دنیای پیرامون خود شروع کنید. تنها کافی است که نگرشها و مهارت های خود را به هنگام روبرو شدن با اشخاص تغییر دهید.

صبور باشید و به تغییرات جزیی روزانه خود بها دهید. لزومی به تحول ناگهانی نیست.

بخاطر داشته باشید که سال ها طول کشیده است تا انگاره های ما شکل بگیرند و به همین شکل تغییر آنها مستلزم صرف وقت و گذشت زمان است.

اخبار مرتبط