Search
Asset 2

تست هوش مکعب 

تست هوش 

تست هوش 

اگر تصویر بالا را به شکل مکعب در آوریم، دو تا از مکعب‌های صحیح کدامند؟

تست هوش 

پاسخ تست هوش مکعب

*

*

*

*

*

*

*

*

*

گزینه‌های صحیح A و E می‌باشند

با حل تست هوش میتوانید تخیل ، هوش و امیدواری ،اعتماد به نفس و سرسختی تزلزل ناپذیر خود را بیازمایید.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی