Search
Asset 2

حکایت: فیل بر سر آب

(pexels.com)
(pexels.com)
(pexels.com)

فیلی را آوردند بر سر چشمه آب تا آب بخورد. خود را در آب می‌‏دید و می‌‏رمید. او پنداشت که از دیگری می‌‏رمد. نمی‌‏دانست که از خود می رمد.

همه اخلاق بد، ظلم و کینه و حسد و حرص و بی‌‏رحمی و کبر چون در توست نمی‌‏رنجی. چون آنها را در دیگری می‌‏بینی می رمی و می‌‏رنجی.

مطالب دیگر:

چگونه از سد ناتوانی و بیماری گذشتم و راهی برای امید و اعتماد به زندگی پیدا کردم

کارشناس کانادایی : ترامپ چگونه در حال برخورد با دولت‌‌‏های کمونیست باقی مانده در جهان است

نُه عدد مربوط به وزن که از اعداد ترازو مهم‌ترند

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی