Asset 2

دربارۀ انتخابات سراسری

دربارۀ انتخابات سراسری در این جهان شکوهمند، اهریمن کمونیست به‌هم‌ریختگی ایجاد می‌کند تقلب و فساد در حال آسیب‌ رساندن به کشوری قدرتمند است

در این جهان شکوهمند، اهریمن کمونیست به‌هم‌ریختگی ایجاد می‌کند

تقلب و فساد در حال آسیب‌ رساندن به کشوری قدرتمند است

تمام این دسیسه‌ها باعث می‌شود مردم دلسردتر شوند

چه زمانی عدالت برقرار می‌شود و وجدان‌مان بازمی‌گردد؟

هنگجی لی

۸ نوامبر ۲۰۲۰

آقای هنگجی لی، بنیان‌گذار روش معنوی فالون گونگ هستند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی