Search
Asset 2

درختان چنار شهر من کو؟

(ATTA KENARE/AFP/Getty Images)
(ATTA KENARE/AFP/Getty Images)
(ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

هر روز که با اتوبوس به سمت دانشگاه می‌‌‏رفتم تعدادشان کمتر می‌‌‏شد. خیلی آرام و بی سرو صدا هر روز چند تایی‌‌‏شان محو می‌‌‏شدند و دیدن تنه قطور باقیمانده‌‌‏شان که سطحش رنگ چوب تازه قهوه‌‌‏ای مایل به قرمز داشت، قلبم را به درد می‌‌‏آورد.

در دو طرف مسیر خیابان آزادی تا امام حسین که درخت‌‌‏های تنومند و بلند بالای چنارش، ابهت خاصی به خیابان می‌‌‏داد، درختان یکی یکی قطع می‌‌‏شدند و باغ‌‌‏های سرسبز تهران بی سر و صدا از بین می‌‌‏رفتند. چنار‌‌‏های خیابان ولیعصر، درختان باغ فرشته، باغ‌‌‏های طرشت، پونک و پسیان، همه و همه نابود شدند و جایشان ساختمان‌‌‏های بلند و پرسود سربرآوردند. تهران من که عصر‌‌‏های کودکیم در تابستان هم نسیم ملایم و خنک داشت، به تهرانی گرم و بی نفس تبدیل شد.

شهر من پر از چنار‌‌‏های قدیمی زیبا بود که دیگر اثری از آن‌‌‏ها نیست و گنجشکان شهرم هم به نظر می‌‌‏رسد که هر روز نگران‌‌‏تر، خسته‌‌‏تر و گرما زده‌‌‏تر از سال پیشند.

دهه‌‌‏هاست که می‌‌‏دانیم این اتفاق رخ می‌‌‏دهد؛ برخی تنها شاهد بودند و برخی هم که فرصتی یافتند، برای کسب منفعتی هر چند کوچک دستی در نابودی درختان بردند.

طی سال‌‌‏ها، هرج و مرج محیط زیستیِ سرزمینم را به چشم دیده‌‌‏ام. درختچه‌‌‏های کوچکی که در گوشه و کنار کاشته می‌‌‏شوند هرگز جای درختان چنار قدیمی را نگرفتند.

مدارک دانشمندان نشان می‌‌‏دهد که گیاهان هم همچون انسان‌‌‏ها احساسات دارند. درد را احساس می‌‌‏کنند، ناله می‌‌‏کنند، مریض یا شوکه می‌‌‏شوند. حتی از طریق ریشه‌‌‏هایشان به یکدیگر متصل می‌‌‏شوند و ارتباط برقرار می‌‌‏کنند.

درختان قطع شده‌‌‏مان سایه و خنکی تابستان‌‌‏هایمان بودند و برگ‌‌‏های سبز و پرپشت‌‌‏شان آرامبخش و صداگیر خیابان‌‌‏های شلوغ شهرمان. درختانمان خانه پرندگان شهر بودند و آلودگی تهران دود گرفته را کم می‌‌‏کردند. آن‌‌‌‏ها کم ‌‌‌‏می‌‏گیرند و زیاد می بخشند؛ اما افسوس که امروز کمی دیر است …

گفته‌‌‏ای قدیمی می‌‌‏گوید: «یک نفر که امروز در سایه می‌‌‏نشیند، نتیجه آنست که یک نفر سال‌‌‏ها پیش درختی کاشته.» برای کودکان شهر من اما که امروز بی آب و هوا و نفس مانده‌‌‏اند، نتیجه آنست که نسل پیشین، درختانی را بریدند و بردند.

دلنوشته‌‏ای از یک خواننده؛ شما هم می‌‏توانید دلنوشته‌‏هایتان از تغییر وضعیت محیط زیست ایران را برای ما ارسال کنید.

[email protected]

مطالب دیگر:

چگونه از سد ناتوانی و بیماری گذشتم و راهی برای امید و اعتماد به زندگی پیدا کردم

جرم واقعی رییس بیمارستانی در چین که به تازگی متهم شده است، چیست؟

خطر امنیتی از طرف هواوی، کانادایی‌‌‌‏ها را تهدید می‌‌‏کند

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی