logo_eet

درخواست نمایندگان پارلمان آلمان برای تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران

(Andreas Rentz/Getty Images)
وزارت خارجه آلمان
(Andreas Rentz/Getty Images) وزارت خارجه آلمان

۴۳ نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی و حمایت بیشتر از جامعه مدنی ایران و تحریم‌های شدیدتر علیه کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی شد‌ه‌اند.

این نمایندگان پارلمان آلمان با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند: رژیمی که برای دفاع از خود در برابر ملتش فقط به ترور خودسرانه متوسل می‌شود هرگونه مشروعیتی را از دست داده است.

نمایندگان سوسیال دموکرات پارلمان آلمان که نام چهره‌های سرشناس این حزب هم در میان آنها به چشم می‌خورد در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران، اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه کارگزاران نظام و قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی شده‌اند.

همچنین پارلمان هلند نیز روز پنج‌شنبه اول دی در مصوبه‌ای خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا شد و از دولت هلند خواست از این موضع دفاع کند. پارلمان این کشور پیش‌ازاین نیز خواسته بود تمام نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی تحریم شوند.

اخبار مرتبط