logo_eet

ذخایر آبی ۱۱ سد مهم ایران به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است

(WATERHOUSE.IR)
سد لتیان
(WATERHOUSE.IR) سد لتیان

درحالی‌که آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که ذخایر ابی ۱۱ سد مهم کشور به زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده، هادی بیگی نژاد نماینده مجلس جمهوری اسلامی خبر داد که در برخی مناطق از آب چاه‌های کشاورزی برای شرب استفاده می‌شود.

آخرین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که سد لار در استان تهران و سد اکباتان در استان همدان تنها دو درصد ذخیره آب دارند.

بر اساس همین آمار سد سفیدرود در استان گیلان تنها ۱۳ درصد ذخایر آبی دارد و ذخیره آب پشت سد زاینده‌رود در استان اصفهان ۱۲ درصد است و سد لتیان در استان تهران نیز تنها ۱۸ درصد آب دارد.

در همین حال هادی بیگی نژاد نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفت: در حوزه منابع آبی، کشور شرایط خوبی را ندارد و حتی اینکه امروز به صورت سرجمع گزارش می‌شود حدود ۳۷ درصد سدهای کشور پر است چندان به واقعیت نزدیک نیست زیرا بر اساس بررسی‌هایی که بنده انجام دادم بعضی از سدها خیلی کمتر از ۳۷ درصد پر است.

وی ادامه داد: میزان بارش‌ها نسبت به سال‌های قبل به شدت کاهش یافته و ما امروز نه باران داریم و نه برف داریم و راهی جز صرفه‌جویی نداریم.

این نماینده مجلس جمهوری اسلامی همچنین خبر داد: اکنون آب چاه‌های کشاورزی را گرفتند و به مردم می‌دهند؛ زمانی که آب نیست دیگر هیچ چاره‌ای وجود ندارد.

اخبار مرتبط