Search
Asset 2

روزنامه‌ای که تبدیل به گیاه می‌شود

روزنامه‌ای که تبدیل به گیاه می‌شود
روزنامه‌ای که تبدیل به گیاه می‌شود
(www.lifegate.com)

تصور کنید روزنامه‌ای که خوانده‌ایم به جای اینکه دور انداخته شود تبدیل به گیاه و گل و درخت شود. ژاپنی‌ها که در حفظ محیط زیست پیشینه باارزشی دارند موفق به چاپ روزنامه‌ای شده‌اند که کاغذش حاوی بذر گل و گیاه است. ضمن اینکه جوهر چاپ این روزنامه هم خاصیت تقویت و کمک به رشد گیاه را دارد.

روزنامه «ماینچینی» ژاپن ابداع کننده این طرح است. به گزارش العالم، ماینچینی یکی از گروه های پیشرو در عرصه ی فعالیت روزنامه نگاری در کشور ژاپن است که هر روز در شمارگان بالایی چاپ می‌شود و شامل انتشار گروهی از کتاب و مجلات نیز می‌شود‌. روزانه پنج میلیون نسخه از این روزنامه چاپ و منتشر می‌گردد.

این روزنامه به مناسبت گرامیداشت روز سبز، دست به چنین اقدامی زده و با این کار می خواهد همواره حس پاسداری و محافظت از طبیعت را زنده نگه دارد.

به این شکل گیاهی جایگزین درخت بریده شده می‌شود که صرف تولید کاغذ شده است. اهمیت این طرح در آن است که مطالعه، که شامل مطالعه روزنامه نیز می‌شود ‌از زمره مهمترین کارهایی است که در امور روزمره ای مردم ژاپن جاری است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی