Search
Asset 2

ریشه ضرب المثل «سبیل گرو گذاشتن»

adventure-beautiful-card-567635
(pexels.com)

در گذشته سبیل بعضی از مردها اعتبار داشت زیرا با گرو گذاشتن یک تار مو سبیل میتوانستند وام بگیرند. البته اعتبار سبیل، به صاحبش بود نه به موی سبیل. مثلا روزی شخص معتبری نزد یکی از افراد سرشناس شهر رفت و تقاضای مبلغی وام کرد. چون ودیعه ای نداشت وام دهنده از او یک تار سبیل به جای ودیعه درخواست کرد. آن مرد شانه از جیبش در آورد و با احتیاط یک تار مو از سبیلش کند و لای پارچه ای تمیزی گذاشت و تحویل داد و وام را گرفت. مردی بیکاره و مفت خور ناظر جریان بود. چون دید با یک تار مو کلی پول گرفته شد، او هم نزد مرد سرشناس رفت و با کندن بخشی از سبیلش درخواست وام نمود. آن مرد سرشناس به او گفت تو که به سبیل خودت رحم نکردی، چگونه به پول من رحم خواهی کرد؟! آن سبیلی را که گرو میگیرند این سبیل نیست.

از آن پس این ضرب المثل در زمانهایی که به خاطر اعتبار و شهرت شخصی، کاری انجام میشود، در میان مردم استفاده می شود. (برگرفته از کتاب قند و نمک)

 

مطالب مرتبط:

ریشه ضرب المثل کلکش را کندند

ریشه ضرب المثل « قمپز در کردن »

ریشه ضرب المثل « بز اخفش »

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی