logo_eet

سازمان ملل با ۸۰ رای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

(Ralph Orlowski/Getty Images)
(Ralph Orlowski/Getty Images)

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای را با ۸۰ رأی موافق، ۲۸ مخالف و ۶۸ رأی ممتنع علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد.

در این قطعنامه‌ای که به ابتکار کانادا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده بود، در مورد میزان بالا و هشدار دهنده اعمال مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی شده است.

همچنین با اشاره به اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی از جمهوری اسلامی خواسته شده تا استفاده از خشونت بیش از حد علیه شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز، از جمله زنان و کودکان را متوقف کند. از جمهوری اسلامی خواسته شده تا تمام اشکال تبعیض سیستماتیک و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را از بین ببرد.

این قطعنامه اجرای خشونت‌آمیز قانون حجاب و عفاف توسط پلیس اخلاقی جمهوری اسلامی را «تضعیف اساسی» حقوق بشر زنان و دختران دانسته است.

همچنین از جمهوری خواسته شده تا هرگونه تبعیض بر اساس فکر، مذهب یا عقیده را از بین ببرد. همچنین بر اهمیت تحقیقات مستقل در زمینه تمامی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر تاکید شده است.

این قطعنامه از حکومت ایران می خواهد به طور کامل با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران همکاری کند و از جمله به درخواست‌های مکرر گزارشگر ویژه برای بازدید از این کشور به منظور اجرای مأموریتش پاسخ دهد.

علاوه بر این، کمیته سوم از دبیرکل سازمان ملل درخواست خواهد کرد که در هفتاد و هشتمین جلسه خود در مورد پیشرفت‌های حاصل شده در اجرای قطعنامه حاضر به مجمع عمومی گزارش دهد و در پنجاه و سومین جلسه شورای حقوق بشر گزارشی موقت را به این شورا ارائه کند.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از شش کمیته اصلی در مجمع عمومی سازمان ملل است که به حقوق بشر، امور بشردوستانه و مسائل اجتماعی می‌پردازد.

اخبار مرتبط