logo_eet

سفر تصویری به کره جنوبی (گالری تصاویر)

هر بار كه دست تقدير مرا به سئول مي‌‌‏رساند، اين سفال فروشي اولين جايي است كه با اشتياق خودم را به آن مي‌‌‏رسانم. خريدن سفال‌‌‏هايي كه عاطفه كره‌‌‏اي و سبك خاص خود را دارد از پيرمرد صاحب اين مغازه كه با قيافه جدي سفال‌‌‏ها را يك به يك در كاغذهاي خطاطي شده چيني مي‌‌‏پيچد برايم دلنشين‌‌‏ترين قسمت سفر است.  (پونه ندايي)
هر بار كه دست تقدير مرا به سئول مي‌‌‏رساند، اين سفال فروشي اولين جايي است كه با اشتياق خودم را به آن مي‌‌‏رسانم. خريدن سفال‌‌‏هايي كه عاطفه كره‌‌‏اي و سبك خاص خود را دارد از پيرمرد صاحب اين مغازه كه با قيافه جدي سفال‌‌‏ها را يك به يك در كاغذهاي خطاطي شده چيني مي‌‌‏پيچد برايم دلنشين‌‌‏ترين قسمت سفر است. (پونه ندايي)

عکس‌‏ها و گزارش از پونه ندایی

 

هر بار که دست تقدیر مرا به سئول می‌‌‏رساند، این سفال فروشی اولین جایی است که با اشتیاق خودم را به آن می‌‌‏رسانم. خریدن سفال‌‌‏هایی که عاطفه کره‌‌‏ای و سبک خاص خود را دارد از پیرمرد صاحب این مغازه که با قیافه جدی سفال‌‌‏ها را یک به یک در کاغذهای خطاطی شده چینی می‌‌‏پیچد برایم دلنشین‌‌‏ترین قسمت سفر است.  (پونه ندایی)
هر بار که دست تقدیر مرا به سئول می‌‌‏رساند، این سفال فروشی اولین جایی است که با اشتیاق خودم را به آن می‌‌‏رسانم. خریدن سفال‌‌‏هایی که عاطفه کره‌‌‏ای و سبک خاص خود را دارد از پیرمرد صاحب این مغازه که با قیافه جدی سفال‌‌‏ها را یک به یک در کاغذهای خطاطی شده چینی می‌‌‏پیچد برایم دلنشین‌‌‏ترین قسمت سفر است. (پونه ندایی)
زندگی سنتی کره‌‌‏ای (پونه ندایی)
زندگی سنتی کره‌‌‏ای (پونه ندایی)
گذری در تاریخ (پونه ندایی)
گذری در تاریخ (پونه ندایی)
بازدید دانش آموزان کره‌‌‏ای از قصر (پونه ندایی)
بازدید دانش آموزان کره‌‌‏ای از قصر (پونه ندایی)
رزمایش (پونه ندایی)
رزمایش (پونه ندایی)
راهپیمایی در قصر (پونه ندایی)
راهپیمایی در قصر (پونه ندایی)
هانوک، خانه سنتی کره‌‌‏ای (پونه ندایی)
هانوک، خانه سنتی کره‌‌‏ای (پونه ندایی)
جشن تولد بودا، معبد جوگی، سئول، کره (پونه ندایی)
جشن تولد بودا، معبد جوگی، سئول، کره (پونه ندایی)
مادر و فرزند، جزیره نامی، کره (پونه ندایی)
مادر و فرزند، جزیره نامی، کره (پونه ندایی)
غذای گیاهی کره‌‏ای، برنج پخته شده درون برگ لوتوس (پونه ندایی)
غذای گیاهی کره‌‏ای، برنج پخته شده درون برگ لوتوس (پونه ندایی)
چای سبز اولانگ، خیابان اینسادونگ، سئول، کره (پونه ندایی)
چای سبز اولانگ، خیابان اینسادونگ، سئول، کره (پونه ندایی)
بی بیم باب، غذای کره‌‏ای (پونه ندایی)
بی بیم باب، غذای کره‌‏ای (پونه ندایی)
اخبار مرتبط