Asset 2

شهر تاریخی یزد ثبت جهانی شد

شهر تاریخی یزد ثبت جهانی شد
شهر تاریخی یزد ثبت جهانی شد
شهر تاریخی یزد ثبت جهانی شد
شهر تاریخی یزد ثبت جهانی شد

کمیته میراث جهانی یونسکو در نشست اخیر خود در لهستان، شهر تاریخی یزد را در فهرست میراث جهانی خود ثبت کرد.

طی این رویداد تاریخی نخستین پرونده یک شهر تاریخی ایران در فهرست جهانی به ثبت می‌رسد که بیش از ٧٠٠ هکتار از اراضی شهر قدیمی یزد را در بر می‌گیرد.

سال گذشته پرونده یزد به عنوان نخستین شهر خشتی جهان در آبکوموس (انجمن بین‌المللی حفاظت از محوطه ها ویادمان تاریخی) برای ثبت جهانی، مورد بررسی قرار گرفت. طی آن جلسه که با حضور معاون میراث فرهنگی و هیأت همراه وپنج کارشناس بین‌المللی در پاریس برگزار شد آبکوموس پس از بازدید ارزیاب پرونده از شهر تاریخی و ارسال گزارش میدانی مفصل، سؤالاتی را مطرح کرد که پاسخ سوالات توسط ایران ارسال شد.

در جلسه اخیر یونسکو که منجر به جهانی شدن یزد شد سفیر جمهوری آذربایجان که کشورش عضو کمیته مذکور است، با برشمردن ویژگی‌های تاریخی و منحصر به فرد یزد و حیات اجتماعی و فرهنگی این شهر از ثبت این شهر در فهرست جهانی دفاع کرد.

سفیر کویت نیز با اشاره به ساختار تاریخی و بناهای خشتی شکوهمند این شهر، ثبت این شهر منحصر به فرد در فهرست جهانی یونسکو را امری مسلم دانست.

سفیر ترکیه دیگر سخنران این اجلاس بود که به ویژگی چند فرهنگی یزد و همزیستی مسالمت آمیز ادیان اشاره کرد و یزد را دارای شرایط یک اثر بزرگ میراث ارزشمند جهانی دانست.

سفرای دیگر کشورها نیز با تاکید روی ارزش جهانی یزد بر ثبت این شهر تاکید کردند گذاشتند و در نهایت با اجماع اعضاء این کمیته، یزد در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی