logo_eet

شیوه «خلع سلاح» همسر عصبانی

شیوه خلع سلاح همسر عصبانی
شیوه خلع سلاح همسر عصبانی
(Shutterstock)

تکنیک خلع سلاح، به تکنیک برنده – برنده نیز معروف است، زیرا هر دو طرف در مشاجره برنده می شوند. بخاطر داشته باشید تا زمانی که یکی از طرفین احساس بازنده بودن کند، دعوا و مشکل ادامه پیدا می کند. از این تکنیک زمانی استفاده می کنیم که مورد عصبانیت همسرمان قرار گرفته ایم.

فرض کنید که شما کاری را به اشتباه انجام داده اید، مثلاً به موقع به منزل یا سر قرار با همسر نیامده اید، کاری را درست انجام نداده اید، یا اشتباهی مرتکب شده اید، در این زمان همسرتان به شما حمله می کند، شما در ابتدا باید کاری کنید که او برنده شود و احساس بُردن کند، وقتی که آرام شد، نظر و دلایل خود را بگویید. در اینجا چند مثال برایتان مطرح می کنیم:

مثال اول: ارتباط نامناسب بدون استفاده از تکنیک خلع سلاح

مرد: دو ساعته من رو توی خیابون معطل کردی، حالا داری میایی، برای من ارزش قائل نیستی!؟

زن: باید برای تو و بچه ها شام درست می کردم، بازم یه بار باهات اومدم بیرون هارت و پورت راه انداختی،…..

مرد: به جای اینکه بعداز ظهر چند ساعت بخوابی، غذا رو درست می کردی و زود میومدی…….

نتیجه: تداوم دعوا…..

ارتباط مناسب با استفاده از تکنیک خلع سلاح

مرد: دو ساعته من رو توی خیابون معطل کردی، حالا داری میایی، برای من ارزش قائل نیستی!؟

زن: حق با توست، من باید زودتر می آمدم تو اینجا خیلی معطل شدی، بهت قول داده بودم ساعت ۹ اینجا باشم، چقدر اذیت شدی، شرمنده شدم، همش به فکر تو بودم.

در اینجا زن با مهارت همسرش را تایید می کند و در شوهرش احساس برنده شدن ایجاد می نماید و وقتی که مرد کمی آرام شد، زن ادامه می دهد و می گوید: می خواستم سر موقع بیایم که همسایه آمد منزل و از من برای کودک بیمارش راهنمایی خواست و من بی ادبی دیدم که فوراً بگویم باید شام درست کنم و بروم چون با تو قرار دارم.

مثال دوم: استفاده از تکنیک خلع سلاح

زن: تو ساعت ده شب قرار بود بیایی خانه، چرا حالا اومدی!؟

مرد: راست میگی من باید ساعت ده شب می آمدم، دیر کردم.

در اینجا مرد اول حق را به زن می دهد و بعد که زن احساس پیروزی کرد و آرام شد، دلایل دیر آمدنش را توضیح می دهد.

نکته استفاده از تکنیک خلع سلاح

اگر یک نفر از زوجها چیزی را بگوید و دیگری عذرخواهی کند و بحث تمام شود، از تکنیک برنده- بازنده استفاده کرده است. اما در تکنیک خلع سلاح، ما هم می خواهیم حقمان را بگیریم و هم می خواهیم دو طرف برنده باشند. اگر طرف مقابل در برابر اشتباه شما با پرخاشگری صحبت کرد، شما ابتدا تایید کنید و کاری کنید که او احساس برنده شدن بنماید، مثلاً بگویید: “حق با تو بود منم جای تو بودم ناراحت می شدم، ببخشید” و صبر کنید تا وی آرام شود سپس دلایلتان را بگویید.

دکتر فرحناز کیان ارثی؛ روانشناس و مشاور خانواده

اخبار مرتبط