logo_eet

معنای ضرب المثل قدیمی «دزد حاضر بز حاضر»

dozd-hazer-boz-hazer

dozd-hazer-boz-hazer

روزی سارقی بزی دزدیده بود. پیرمردی دانا او را نصیحت کرد که دزدی عواقب بدی دارد و در روز قیامت باید حساب پس بدهی. بز در روز قیامت حاضر می‌‌‏شود، به زبان می آید و به ضرر تو شهادت می دهد. دزد گفت: «در آن روز من هم فورا همانجا شاخ بز را می گیرم و تحویل صاحبش میدهم! بنابراین «دزد حاضر- بز حاضر»

از آن تاریخ به بعد این مثل گویای حال کسی می‌‌‏باشد که کار اشتباهی مرتکب شود و برای توجیه آن دلیل آورد و بر عمل خود اصرار ورزد.

اخبار مرتبط