Search
Asset 2

مقابله با تضاد در روابط نزدیک

مقابله با تضاد در روابط نزدیک (Shutterstock)
مقابله با تضاد در روابط نزدیک
(Shutterstock)

اختلاف در روابط نزدیک وقتی بوجود می آید که نزدیکان کارهایی انجام می دهند که دوست نداریم و یا از انجام کارهایی که دوست داریم، امتناع می ورزند. توجه به نکات زیر می تواند در بهبود روابط نزدیک موثر باشد.

 • ارزیابی

ارزیابی ما ازچیزهایی که دوست داریم یا نداریم تاثیر زیادی خواهد داشت. ما می توانیم با انعطاف پذیری بیشتر و گسترش دیدگاههای خود تاثیر زیادی در روابط خود برنزدیکان بر جای گذاریم.

 • مسئولیت پذیری

مواقعی که در روابط خود با دیگران دچار تضاد می شویم باید مسئولیت پیدا کردن راه حل آنرا بر عهده گیریم. یکی از راههای مسئولیت پذیری در روابط اجتماعی، پی بردن به ارزش همدردی و همدلی با دیگران است.

 • تجدید نظر در انتظارات

چنین می نماید که خواسته های ما از نزدیکانمان همواره با واقعیت جور نیستند. با تجدید نظر در انتظاراتی که از آنها داریم، انعطاف پذیری بیشتری به دست می آوریم.

 • حساسیت نشان دادن به اصلاحاتی که از دیگران انتظارداریم

چنانچه به تغییراتی که از دیگران انتظار داریم و یا دیگران ازما انتظار دارند حساسیت نشان دهیم، می‌‏توانیم از بسیاری از سوء تفاهمات جلوگیری کنیم.

 • بردبار بودن

اگر بردبار باشیم، به خود می گوییم: آنقدر انعطاف پذیرهستم که بدون بدست آوردن همه چیزهایی که می‌‏خواهم بتوانم زندگی کنم. در این صورت احساس کارایی ما قوی تر می شود.

 • ایجاد توازن میان اعمال مثبت و منفی

راه دیگر برای کنار آمدن با کمبودهای نزدیکان این است که اعمال مثبت و منفی آنها را بسنجیم. با اینکه نزدیکان ما بی‌‏عیب نیستند، اما خوبیهایشان بر بدیهایشان می چربد. توجه به خوبی‌‏ها، بدی‌‏ها را تحمل پذیر می کند.

 • وقوف کامل به حقوق ونیازمندیهای خود

در روابط شخصی به صلاح ماست که به نیازهای خویش آگاهی کامل داشته باشیم و بدانیم در روابط نزدیکمان چه نوع رفتاری را از نزدیکانمان بپذیریم و چه نوع رفتاری را نپذیریم و آن را تحمل نشدنی اعلام کنیم وحقوق خود را در روابط به رسمیت بشناسیم.

 • غلبه بر حسادت

حس حسادت اگر از حد خارج شود، تاثیر زیانباری در زندگی خواهد داشت. با درک درستی از این هیجان پیچیده قادر خواهیم بود با موقعیت های حسادت برانگیز به گونه ای موثرتر مقابله کنیم.

 • مذاکره و گفتگو

مذاکره سازنده مستلزم قبول مسئولیت به منظور رفع اختلاف در روابط با نزدیکان است. مذاکره میان افراد نوعی همکاری است. زیر هر دو طرف به این حقیقت واقفند که در زندگی همیشه نمی توان به مقصود خود رسید.

 • برخورداری از مزایای تردید

یکی از مهارتهای سودمند مقابله با تضاد، توانایی گذشت از رفتار کسانی است که باعث ناراحتی ما

می شوند. وقتی به رفتار ناخوشایند آنان تردید کنیم، گذشت آسانتر خواهد شد.

مثلا می توانیم به خود بگوییم: آنچه طرف مقابلم انجام داده ( یا انجام نداده ) برایم مشکل ایجاد کرده است، ولی می دانم که طرف نیت پاک و نقاط مثبت زیادی دارد، بنابر این علی رغم ناراحتی خود او را می بخشم، چون تردید دارم از روی عمد به این کار دست زده باشد.

 • پرهیز از وسوسه سرزنش و تفکر منفی

شیوه سرزنش و تفکر منفی، سرانجام ما را به سوی اعمال منفی سوق می دهد. در اینصورت در دایره‌‏ای اسیر خواهیم شد که در آن رفتارها، احساسات و اندیشه های منفی، ما را از انجام ارزیابی های معقول باز خواهد داشت.

 • تعیین خواسته های خود از روابط خود با دیگران

ما باید برای آنچه در روابط درازمدت قابل قبول و غیرقابل قبول اند معیارهایی تعیین کنیم. زمانی که روابط خود را در وضعیتی می یابیم که مورد قبول ما نیستند، وقت آن است که چاره ای بیندیشیم و هدایت زندگی و مسئولیت اعمال خویش را بعهده بگیریم.

 • آمادگی برای تلاش

حقیقت مسلم این است که روابط خوب به آسانی برقرار نمی شود و باید تلاش کنیم. آنچه در روابط درست اهمیت دارد، سازگاری نیست، بلکه طرز مقابله ما با ناسازگاری است.

 • پنج قاعده برای گفتگو سازنده

قاعده اول: درگفتگوی خود از اول شخص مفرد استفاده کنیم.

قاعده دوم: در مورد خصوصیات مخاطب کلی گویی نکنید. توجه خود را معطوف به اعمالی خاصی کنید.

قاعده سوم: از به کار بردن کلمات مطلق، مثل همیشه و هیچ وقت پرهیز کنید.

قاعده چهارم: وقت شناس باشید و به رفتار اشخاص درست پس از وقوع آن واکنش نشان ندهید.

قاعده پنجم: راهگشا باشید. وقتی به طرف گوشزد می کنید که از چیزی خوشتان نمی آید، به او بگویید که از چه چیز خوشتان می آید.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی