logo_eet

هوش اجتماعی خود را بیازماییم

هوش اجتماعی خود را بیازماییم
هوش اجتماعی خود را بیازماییم
(wisebread.com)

جواب سوالات زیر را فقط با «صحیح و غلط » در ذهن خود بسپارید یا جایی یادداشت کنید و سپس پاسخ های خود را با آنچه در پایین صفحه است مقایسه کنید و از نتیجه آن در زندگی خودتان استفاده کنید.

صحیح     غلط

۱- من همه انسان ها را دوست دارم.

۲- تقلید کردن علامت ضعف است و باید از آن اجتناب کرد.

۳-در ارتباطات، حرکات بدنی به اندازه کلمات مهم هستند.

۴-تقریبا هر کسی گاهی در زندگی، احتیاج به تنهایی دارد.

۵-یکی از راه های پیروزی در بحث آن است که ثابت کنید طرف مقابل اشتباه می کند.

۶-من در معاملات می توانم نظر افراد را تغییر دهم.

۷-هر وقت برای خرید، غذاخوردن یا مسافرت می روم، سرویس بسیار خوبی دریافت می کنم.

۸-بعضی ها برای من بسیار کسل کننده هستند.

۹-موفقیت به شانس بستگی دارد.

۱۰-برای من مهم نیست که بقیه راجع به من چه فکر می کنند.

پاسخ سوالات

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
ص غ ص ص غ ص ص غ غ غ

در سوالاتی که پاسخ متفاوتی داده اید از مواردی هستند که در رشد هوش اجتماعی خود باید به آن توجه کنید.

اگر همه ما کمی صداقت داشته باشیم متوجه خواهیم شد که احتیاج به گردگیری در زمینه توان اجتماعی داریم و باید هنر کنار آمدن را در اوج درگیری ها، مذاکرات، اشتباهات و سایر موقعیت ها ی خطیر در خود رشد دهیم. افزایش هوش اجتماعی کمک می کند که فرد مصاحب و شنونده خوبی باشد و با قدرت با همه ارتباط برقرار کند و دیگران نیز با او راحت باشند.

اخبار مرتبط