Search
Asset 2

ونوس، الهه زیبایی روم باستان

معبد آفرودیت (ونوس)، یونان (Wikimedia Commons)
معبد آفرودیت (ونوس)، یونان (Wikimedia Commons)
معبد آفرودیت (ونوس)، یونان (Wikimedia Commons)

ونوس در اسطوره‌های رومی، ایزدبانوی زیبایی و عشق است. ونوس را در سراسر یونان و روم ستایش می‌کردند و از او مجسمه‌های زیبای فراوان به دست آمده است.

مانند بیشتر ایزدان و ایزدبانوها در اسطوره‌های رومی، ونوس نیز کاملاً مشخصاتی با برابر خود در اسطوره‌های یونان، یعنی افرودیت، وام گرفته‌است.

نام ونوس را بر دومین سیاره منظومه خورشیدی نیز نهاده‌اند. این سیاره در فارسی به یاد ایزدبانوی ناهید نام گرفته ‌است.

از قدیمی ترین آثار ادبیات و هنر یونان تا به امروز همواره ونوس بزرگترین منبع الهام نویسندگان و شعرا و هنرمندان بوده است و در آثار ادبی و هنری یونان قدیم و روم قدیم هیچ قهرمانی نقشی بزرگتر از نقش این الهه را بازی نکرده و هیچ شخصیت آسمانی یا زمینی به اندازه او موضوع شعر و نثر و تئاتر و نقاشی و حجاری و ترانه‌های عامیانه قرار نگرفته است.

پیش از یونانیان و رومیان این الهه را به نام‌های مختلف در فنقیه، کرت، لیدی، آسیای صغیر و جاهای دیگر پرستش می کردند و در همه جا او را به شاعرانه ترین صورت در میان خدایان تجسم می‌کردند.

ونوس و آدونیس، اثر شکسپیر، داستانی است که ماجرای عشق ونوس، الهه عشق و جمال، با «آدونیس» شکارچی جوان و زیبای کوه‌های لبنان را روایت می‌کند. ونوس یا همان آفرودیته که جذاب ترین الهه آسمان است، در اینجا به جای عشق آفرینی، خود به دام عشق می افتد و برای اولین بار شکارچی زیبا خود شکار می‌شود.

مطالب دیگر:

نگرانی پکن از افشای آزار و اذیت مسلمانان چین در اردوگاه‌های بازداشت

شبح کمونیسم در حال حکمرانی بر جهان ما : فصل ۹ : تلۀ اقتصادی کمونیستی (قسمت اول)

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی