ویدئو: تاریخ خونین حزب کمونیست چین

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نویسنده: اپک تایمز

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نویسنده: اپک تایمز

اشتراک‌گذاری مطلب:

تاریخ خونین حزب کمونیست چین از سال ۱۹۴۹ تا کووید-۱۹

برای محکوم کردن حزب کمونیست چین، می‌توانید دادخواست موجود در این وب سایت را امضاء کنید:
endccp.com/fa

مطالب دیگر:

ویدئو: اهداف واقعی کمونیسم چه هستند؟

ویدئو: شش دلیل که نشان می دهد برداشت اجباری اعضای بدن در چین حقیقت دارد

ویدئو: زمانی که طاعون از راه می‌رسد