Asset 2

رای‌دهندگان ایالت ویسکانسین برای حذف بیش از ۷۹۲ هزار رای در ۳ شهرستان، دادخواست ارائه داده‌اند

(Scott Olson/Getty Images)
(Scott Olson/Getty Images)

سه رای‌دهنده در ایالت ویسکانسین دادخواست فدارالی را ارائه کردهاند تا نتایج انتخابات ۳ نوامبر در سه شهرستان این ایالت که باعث کمک به پیش افتادن جو بایدن از دونالد ترامپ شده است را حذف کنند. این کار، در صورت موفقیتآمیز بودن، می‌تواند بیش از ۷۹۲ هزار رای را در این ایالت از اعتبار ساقط کند.

این اقدام مدنی (منبع) که در روز پنجشنبه ثبت شده، ادعا می‌کند که «مدارک کافی دال بر رای‌های غیرقانونی شمارششده» در سه بخش میل واکی، دِین و منومینی وجود دارد تا «نتایج انتخابات را در این بخش‌ها تغییر داده یا در آن‌ها تردید ایجاد کند». رای‌دهندگان از دادگاه خواستهاند تا اعلام کند که نتایج این بخش‌ها «باید نامعتبر قلمداد شوند» و از تصدیق نتایج این ایالت‌ها جلوگیری کند.

تمام این سه بخش بیشتر شامل دموکرات‌ها می‌‌‌‌‏شوند، به طوری که میل واکی و دِین به نوعی پرجمعیتترین و دموکراتترین بخش‌ها در این ایالت هستند. در این سه بخش، بایدن با ۳۶۵۲۸۹ رای بیش از ترامپ، پیشتاز است. مجموعا در روز شنبه در این ایالت، بایدن با کسب ۴۹.۶ درصد از آرا و ۲۰۵۴۰ رای بیشتر در مقایسه با ترامپ که ۴۸.۹ درصد از آرا را کسب کرده، پیشتاز است. کمپین ترامپ گفته است که ممکن است درخواست بازشماری آرا را بدهد

در این دادخواست با اشاره به دفاعیات متمم اول و چهاردهم آمده است که: «تایید رای‌دهندگان بدون حذف برخی از بخش‌ها از طریق “محرومیت از حق رای”، حقوق اساسی رای‌دهندگان را نقض می‌کند.»

در این دادخواست آمده است که: «چون آرای غیرقانونی، بر آرای قانونی تاثیر می‌‌‌‌‏گذارد، شواهد نشان می‌دهد که در حقوق “رای‌دهندگان با محرومیت از حق رأی”، تخطی شده است. در نتیجه، نتایج انتخابات ریاستجمهوری از بخش‌های مشخصشده، نباید در مجموع آرای مجاز و گزارششده برای انتخابکنندگان ریاستجمهوری از این ایالت قرار گیرد.»

این دادخواست با استناد به احکام دادگاه‌های گذشته، ادعا کرده است که به طور ذاتی خطر تقلب در رایگیری پستی وجود دارد و تقلب، بیشتر در رای‌های پستی اتفاق می‌افتد تا رای‌های حضوری. این دادخواست اشاره می‌کند که در سال ۲۰۲۰ در خلال پاندمی ‌ویروس حزب کمونیست چین، ویسکانسین به شدت حجم رایگیری پستی را افزایش داده است.

کارکنان رای‌گیری جعبه رای‌های غیابی را در ۳ نوامبر ۲۰۲۰ دبیرستان Sun Prairie در شهر Sun Prairie، ویسکانسین بررسی می‌کنند. (Andy Manis/Getty Images)

شاکیان خاطرنشان کردند که افزایش ناگهانی برگه‌های رای‌گیری پستی در سال جاری به این معنی است که کارکنان انتخابات به طور کلی «توانایی کمتری در بررسی دقیق آنها برای چک کردن موارد جعلی دارند، که باعث ایجاد خطر اساسی برای شمارش آرای جعلی و محرومیت از حق رأی دادن می‌شود.»

دادخواست در دادگاه منطقهای برای بخش شرقی منطقه خلیج گرین ویسکانسین تنظیم شده بود. شاکیان از بخش دوور، بخش براون و بخش اوکونتو بودند. حزب دموکرات ویسکانسین روز جمعه حرکتی را به منظور مداخله انجام داد (منبع).

تحلیل داده‌ها

در این دادخواست آمده است که شاکیان «دارای توانایی فنی پیشرفته به منظور تحلیل آماری شناسایی خطاها و موارد غیرعادی مانند رای دوباره، رای توسط اشخاص ثبتنشده و رای بوسیله افراد متوفی یا نقل مکان کرده خارج از ایالت و مواردی مانند این‌ها هستند.»

«شاکیان افرادی‌ با چنین مهارت و نرم‌افزار تحلیل داده‌هایی را دارند که تحلیل مقدماتی داده‌های موجود را آغاز کرده‌اند و داده‌های نهایی مانند لیست رسمی ‌رای‌ها به آنها اضافه شده و گزارشات تولید خواهد شد. دادخواست اذعان می‌کند که آرای غیرقانونی کافی برای تغییر یا ایجاد تردید در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۳ نوامبر گنجانده شده است.»

آن‌ها ادعا می‌کنند که گزارش تخصصی «اشخاصی که رای‌های غیرقانونی را ثبت کرده‌اند، مثلا بوسیله چندین بار رای دادن، رای از طرف افراد فوت شده، نقل مکان کرده یا مواردی که استحقاق رای دادن در انتخابات ۳ نوامبر را نداشته اند، در کنار شواهد پر کردن غیرقانونی برگه‌ها، افزایش آرا و سایر رای‌های غیرقانونی، تشخیص خواهند داد.»

شاکیان به دنبال «ایجاد ثبت نام فوری، انتخابات و سایر داده‌ها هستند تا تحلیل‌ها را انجام داده و به دادگاه ارائه کنند.»

عدم نیاز به کارت شناسایی رای‌دهنده افراد دارای مشکل

همچنین شاکیان، به ۲۳۸ درصد افزایش – از ۷۲۰۰۰ در سال گذشته به ۲۴۳۰۰۰ در انتخابات ۳ نوامبر – در گونه‌ای از ثبت رای غیابی که رای‌دهندگان خود را با عنوان «افراد دارای مشکل» معرفی می‌کنند، اشاره کرده‌اند. این نوع ثبت رای بدین معنی است که رای‌دهنده نیازی به ارائه کارت شناسایی ندارد که معمولا از افراد رای‌دهنده غیابی به طور استاندارد خواسته می‌شود.

قانون ایالت ویسکانسین در قبال شناسه هویتی رای‌دهنده استثنائاتی را برای افرادی که با عنوان «مشکل دار» به دلیل سن، بیماری فیزیکی، ناتوانی یا ازکارافتادگی، در برگه‌های رای غیابی فراهم می‌کند.

دادخواست اذعان می‌کند که شهرستان منومینی در اوایل بهار رای‌دهندگان را “ترغیب کرده است” تا به طور غیابی رای داده و دستورالعمل‌هایی را (منبع) فراهم کرده که بیان می‌کند «رای‌دهندگان مشکل دار نیازی به ارائه شناسه هویتی عکس‌دار ندارند.» این دادخواست همچنین اشاره می‌کند که اوایل این سال بخش دِین و بخش میل واکی «به طور آشکار به رای‌دهندگان توصیه کرده تا خود را به عنوان افراد مشکل‌‌‌‌‌‏دار معرفی کنند.»

تمام این سه بخش افزایش قابل توجهی در تعداد رای‌دهندگان «مشکل دار» داشته‌اند.

حزب جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین اوایل سال جاری گفته بود که توصیه کارمندان در این بخش‌ها «نادیده گرفتن عمدی» قانون انتخاباتی ایالت بوده است و در نتیجه دیوان عالی ایالت ویسکانسین حکم کرد که توصیه این بخش‌ها «از نظر قانونی ناصحیح بوده است.»

مقامات انتخابات در حال شمارش رای‌های غیابی در بلویت، ویسکانسین در ۳ نوامبر ۲۰۲۰. (Scott Olson/Getty Images)
سایر مسائل

همچنین شاکیان به شرایط امضاهای شاهدان برگه رای‌های غیابی و آدرس آن‌ها در روی نامه برگه رای اشاره کرده بودند.

تحت قانون ایالت ویسکانسین، اگر آدرس شاهد نوشته نشده باشد، رای شمارش نمی‌شود. با این حال، شاکیان اشاره کرده بودند که چگونه کمیسیون انتخابات ویسکانسین راهنمایی صادر کرده است (منبع) که بیان می‌کند این مسئله می‌تواند توسط کارمند بدون حضور شاهد حل شود.

دادخواست استدلال کرده بود که کارمندان «هیچ گونه صلاحیتی در مورد پذیرش رای‌ها ندارند» و به چگونگی این که قانون ویسکانسین (منبع) بیان می‌کند که «اگر گواهی دارای آدرس شاهد نباشد، رای شمارش نمی‌شود» اشاره کرده بودند.

همچنین دادخواست به افرادی اشاره کرده بود که که ادعا می‌کردند با بی‌‌‌‌‌‏نظمی‌ در رای‌گیری مواجهه شده‌‌‌‌‌‏اند که شامل دریافت آرای ناخواسته یا دریافت بیش از اندازه برگه رای‌های غیابی و یافتن اسامی ‌افراد متوفی بود.

تعدادی از رسانه‌ها، کاندیدای دموکرات، جو بایدن را به عنوان رئیس‌جمهور منتخب در تاریخ ۷ نوامبر اعلام کرده بودند. دونالد ترامپ مدعی تقلب در انتخابات است و می‌‌‌‌‌‏گوید که هر گونه ادعای پیروزی صحیح نیست. کمپین او چندین چالش را در پنسیلوانیا، ویسکانسین، جورجیا، آریزونا، نوادا و میشیگان بر سر موضوع بی نظمی‌های رای‌گیری مورد ادعا راه انداخته است.

ایالت‌ها برای حل اختلافات انتخاباتی و تأیید رای‌های انتخاب‌کنندگان ریاست‌جمهوری تا ۸ دسامبر مهلت دارند. رأی هیأت انتخاباتی (الکترال کالج) در ۱۴ دسامبر صادر می‌شود. بدین ترتیب، شاکیان پرونده خواهان تصمیم سریع دادگاه هستند.

اپک تایمز تا زمانی که تمام نتایج تایید و هر گونه چالش قانونی حل شود، برنده انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ را اعلام نخواهد کرد.

مطالب دیگر:

ترامپ: بایدن فقط از نظر رسانه‌های جعلی برنده انتخابات شده است

انتخابات ۲۰۲۰، نبردی بین آزادی و کمونیسم است

جمعیت انبوه در تظاهرات واشنگتن دی‌‌‌‌‏سی در حمایت از دونالد ترامپ، خواستار انتخابات صادقانه شدند

اخبار مرتبط