logo_eet

ویژگی افرادی که هوش اجتماعی بالا دارند چیست؟

ویژگی افرادی که هوش اجتماعی بالا دارند چیست؟
ویژگی افرادی که هوش اجتماعی بالا دارند چیست؟
(michaelgeary.co.uk)

افرادی که هوش اجتماعی دارند، زیاد حرف نمی زنند، بلکه زیاد گوش می کنند. با کمترین مقدار حرف زدن می توانید استاد گفتگو شوید. یادمان باشد که ما یک دهان داریم و دو گوش، بنابراین سعی کنید دو برابر حرف زدن بشنوید و این باعث افزایش هوش اجتماعی شما می شود.

یکی از موثرترین راه های جذب دیگران، این است که آنچنان به حرف هایشان طوری تمرکز کنیم که انگار خودمان می خواهیم موضوعی را بیان کنیم. با این کار به آنها می فهمانیم که برای ما ارزش دارند و به ما واکنش مثبت نشان می دهند.

خود را آزمون کنید:

به خودتان به عنوان یک شنونده خوب چه نمره ای می دهید؟ (از صفر تا صد)

دیگران شما را چگونه ارزیابی می کنند؟ افراد خانواده، دوستان نزدیک، رئیس، همکاران چطور؟

کدامیک از عادات بد زیر در شما وجود دارد؟ و کدام را می توانید بر طرف کنید؟

عادات بد به هنگام شنونده بودن

۱-تظاهر به گوش کردن

۲-انجام کارهای جانبی به هنگام گوش کردن.

۳-نشان دهید که موضوع صحبت برای تان جالب نیست.

۴-نشان دهید که گوینده طرز بیان جالبی ندارد.

۵-بیش از حد بحث کنید.

۶-بیش از حد هیجان نشان دهید.

۷-بیشتر روی موضوعات جانبی تکیه کنید تا اصل موضوع.

با توجه به اهمیت گوش کردن در یک ارتباط موفق می توان گفت که گوش کردن کار بی احساس و منفعل و خنثی نیست، بلکه بخش فعال ماجراست.

تمریناتی برای استاد گفتگو شدن

۱-مواظب حرکات بدنی خود باشید

اگر ضمن صحبت کردن یا گوش کردن به حرف های دیگران، خواسته یا ناخواسته در وضعیت بدنی نامناسب یا ناراحتی قرار بگیرید، مسلما اثر منفی بر آنها خواهید گذاشت. اگر شما با انرژی باشید، آنها هم با انرژی خواهند بود.

۲-تمرکز بر افکار

اگر بدانید که مغز روی بعضی از صداها تمرکز می کند، از توان شنونده بودن استفاده بهتری خواهید کرد.

برای تقویت قدرت شنونده بودن تمرین ساده ای هست که می توانید هر روز انجام دهید مثلا صداهای خاصی را در خیابان شلوغی انتخاب کنید و فقط همان ها را بشنوید.

۳-برقراری ارتباط از طریق نگاه کردن.

با نگاه گرمی که هر چند ثانیه در هنگام ارتباط به طرف مقابل می کنید به او نشان می دهید که موضوع صحبت برای تان جالب می باشد.

۴-بدون احساسات و با فکر باز گوش کنید.

انسان به سادگی تحت تاثیر حرف های دیگران، احساسات منفی از خود نشان می دهد. در چنین مواقعی او باید به خود یادآوری کند که این ها فقط کلمات هستند و بدنبال معنی ذهنی آنها باشد تا بدین طریق کمتر برخورد منفی داشته باشد و ارتباط محکم تری با آن شخص برقرار کند.

۵-روی محتوای مطالب تمرکز کنید نه طرز بیان.

اگر طرز بیان گوینده شما را ناراحت کند، در حرکات و وضعیت بدنی شما منعکس می شود که بر روی اطرافیان اثر منفی می گذارد و موفق نمی شوید در آن مراسم دوستان زیادی را به خود جلب کنید. فراموش نکنید که روی محتوای صحبت گوینده دقت داشته باشید.

نکات زیر را تکرار کنید:

–تمام قابلیت های شنونده بودن من در حال رشد هستند.

–با ذهنی باز گوش می دهم.

–بیشتر مطالبی که می شنوم برایم جالب هستند.

اخبار مرتبط