Asset 2

چرا خشمگین و پرخاشگر می‌‌‏شویم و چگونه می توانیم آن را کنترل کنیم

چرا خشمگین و پرخاشگر می‌‌‏شویم و چگونه می توانیم آن را کنترل کنیم
چرا خشمگین و پرخاشگر می‌‌‏شویم و چگونه می توانیم آن را کنترل کنیم
چرا خشمگین و پرخاشگر می‌‌‏شویم و چگونه می توانیم آن را کنترل کنیم
چرا خشمگین و پرخاشگر می‌‌‏شویم و چگونه می توانیم آن را کنترل کنیم

خشونت و پرخاشگری عبارت است از عملی عمدی برای صدمه‌‌‏زدن به کسی. خشم مسئله‌‌‏ای بسیار مهم که امروزه انسان‌‌‏ها با آن درگیرند. آیا به این فکر کرده‌‌‏اید چه عواملی شما را خشمگین می‌‌‏کند؟ آیا تحقیرشدن یا مورد تبعیض قرار گرفتن باعث خشم شما می‌‌‏شود؟ یا رفتار حاکی از بی‌‌‏توجهی دیگران شما را وادار به خشونت می‌‌‏کند؟

برخی از عواملی که سبب خشونت می‌‌‏شوند، عبارت‌‌‏اند از:

۱- احساس حقارت

۲- نیاز به توجه و احترام

۳- نیاز به مقبولیت و پذیرش

۴- مورد پیشداوری، تبعیض یا بی‌‌‏مهری

۵- مورد بدرفتاری و نادیده گرفته شدن از سوی افراد مهم

۶- شاهد خشونت‌‌‏بودن در خانه، جامعه یا رسانه‌‌‏های جمعی

۷- نیاز به موفقیت

اگر‌‌‏چه گاهی بعد از ابراز خشم، احساس رضایت می‌‌‏کنیم، اما الزامأ در درازمدت به اهداف خود نمی‌‌‏رسیم. ما باید برای بر‌‌‏آوردن نیازهای خود از مهارت‌‌‏های دیگری استفاده کنیم. افرادی که بتوانند در لحظات حساس؛ جلوی خشم خود را بگیرند، انسان‌‌‏های با اراده و خویشتن‌‌‏دار به حساب می‌‌‏آیند.

هوش‌‌‏هیجانی و کنترل‌‌‏خشم

هوش هیجانی عبارت است از اینکه فرد به چه میزان از هیجان‌‌‏ها، عواطف و احساسات خود آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل و اداره می کند، طبق نظر سالوی و مایر (۱۹۹۰)، هوش هیجانی شامل توانایی دریافت دقیق بیان هیجانات، توانایی دستیابی به احساساتی که فکر را تسهیل می کند و توانایی شناسایی هیجان و تنظیم هیجانات به منظور رشد عقلانی است.

امروزه بسیاری از محققان معتقدند که اگر فرد از لحاظ هوش هیجانی توانمند باشد، بهتر می تواند با چالش های زندگی مواجه شود و در نتیجه از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد شد. مهارت مدیریت هیجانات یا هوش هیجانی را در کودکان و حتی بزرگسالان، می‌‌‏توان پرورش و افزایش داد.

اهمیت پرورش و رشد مهارت مدیریت هوش‌‌‏هیجانی

. به منظور برخورد با موقعیت‌‌‏های تهدید کننده و خطرناک

. به منظور خشنودی و شادی

. برای کمک به دیگران

. به منظور ایجاد حس مسئولیت‌‌‏پذیری

. رهبری و کارگشایی

. توانایی شناخت هیجانات خود

. خود کنترلی

. هم دلی

. اعتماد به نفس

. روابط اجتماعی مطلوب و…

روش‌‌‏های تقویت هوش هیجانی

۱- احساسات خود را نادیده نگرفته و با اطمینان بیان کنیم.

۲- بر احساسات خود کنترل داشته و آن را اداره کنیم.

۳- به مردم لبخند بزنیم و رفتارهای هیجانی مطلوب مانند همدلی و مثبت نگری و کنترل تنش را در خود تقویت کنیم.

۴- قانون زبان غیرکلامی را بشناسیم.

۵- هنر گوش کردن را یاد بگیریم.

۶- به خاطر داشته باشیم که مغز ما همواره اولین ارتباط را مورد توجه ویژه قرار می‌‌‏دهد، پس تاثیری گرم و مثبت روی دیگران بگذاریم.

درس ارزشمندی که بسیاری از افراد در جریان رشد و تکامل می‌‌‏آموزند، پی بردن به قدرت گذشت است. نکته قابل توجه این است که این چارچوب را فراموش نکنیم:

تنفر باعث تنفر بیشتر می‌‌‏شود و خشونت باعث خشونت بیشتر. هیچ گاه برای بخشیدن زود یا دیر نیست.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی