logo_eet

چند قانون ایران که پیش از ازدواج باید بدانید

قوانین ایرانی قبل از ازدواج باید بدانید
(Publicdomainpictures.net)
چند قانون ایران که پیش از ازدواج باید بدانید
(Publicdomainpictures.net)

چند قانون ایران که پیش از ازدواج باید بدانید

-فریب دادن طرف مقابل در ازدواج جرم است. اگر زن یا شوهر قبل از عقد ازدواج، طرف مقابل خود را به امور غیر واقعی مانند داشتن تحصیلات دانشگاهی، داشتن پول، داشتن موقعیت اجتماعی یا شغل و پست خاص یا مجرد بودن فریب دهد، به شش ماه تا دو سال زندان محکوم می‌‌‌‌‏شود.

-به استناد ماده ۶۴۵ قانون به منظور حفظ ثبات خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند، به مجازات حبس تا یک سال محکوم می‌شود.

– در سند ازدواج، مشخصات مرد و زن و مهریه، ذکر و به امضاء طرفین می‌رسد. طرفین می‌توانند، ضمن عقد ازدواج شرایطی را نیز ذکر کنند لیکن شروط زیر را نمی توانند در سند بیاورند:

۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور است ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نیست ۳- شرطی که نامشروع است ۴ – شرطی که مجهول باشد.

اخبار مرتبط