logo_eet

یک فرمانده سپاه استاندار سیستان و بلوچستان شد

(TASNIM)
محمد کرمی
(TASNIM) محمد کرمی

محمد کرمی، فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شد.

محمد کرمی اسفند ۱۳۹۸ از سوی محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، با درجه سرتیپ دومی به‌جای محمد مارانی به عنوان فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منصوب شده بود.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه فرماندهی و هدایت نیروهای سپاه پاسداران در دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان را به عهده دارد.

انتصاب یک فرمانده سپاه به مقام استاندار سیستان و بلوچستان سه ماه پس از جمعه خونین زاهدان و کشتار نزدیک به ۱۰۰ معترض با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و تداوم اعتراض‌های خیابانی گسترده در روزهای جمعه در شهر زاهدان صورت می‌گیرد.

دولت آمریکا چند سال پیش محمد کرمی را به اتهام نقض حقوق بشر و مسئول بودن در تیراندازی به سوی معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

دولت کانادا نیز حدود یک ماه بعد از شروع اعتراضات جاری در ایران محمد کرمی را به اتهام «نقض فاحش حقوق بشر» تحریم کرد.

اخبار مرتبط