logo_eet

۲۵ آوریل، روزی که در یاد چینی ها فراموش نمی شود

صلح آمیزترین اعتراض جهان
پلیس در‌‌‏حال بازداشت یکی از پیروان فالون‌‌‏گونگ در میدان تیان‌‌‏آن‌‌‏من. ۱ اکتبر ۲۰۰۰٫ در سال ۲۰۱۶ دستگیری‌‌‏های گسترده تمرین‌‌‏کنندگان فالون‌‌‏گونگ هم‌‌‏چنان ادامه داشته است اما مقامات محلی در بخش‌‌‏هایی از چین فشار اتهامات بر تمرین‌‌‏کنندگان دستگیر شده را کاهش داده‌‌‏اند. (clearwisdome.net)
اخبار مرتبط