Search
Asset 2

اخبار اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

شاهد عینی از برداشت زنده اعضای بدن در چین پرده برمی‌‌‏دارد؛ از بیهوشی استفاده نمی‌‌‏کنند

حزب کمونیست چین از همه قدرت خود برای جلوگیری از افشای حقیقت درباره فروش پرسود اعضای بدن استفاده می‌‌‏کند. این تجارت با اعمال زور و خشونت برای گرفتن اعضای بدن تمرین کنندگان فالون گونگ انجام می‌‌‏گیرد. با این حال، افراد با وجدان ایستادگی می‌‌‏کنند، برخی از این افراد برای افشای

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی