logo_eet

سالی ۳ هزار پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند

(PUBLIC DOMAIN)
(PUBLIC DOMAIN)

در ادامه موج مهاجرت متخصصان حوزههای مختلف، محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار اعلام کرد که سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار پرستار از کشور مهاجرت میکنند.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، گفت: «فقط بر اساس آمار درخواست گواهی «گود استندینگ» دستکم سالانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ پرستار از کشور مهاجرت میکنند، درواقع ماهانه حدود ۲۰۰ پرستار کشور را ترک میکنند، البته این آمار هم دقیق نیست، چون برخی شخصی و یا راههای دیگری برای مهاجرت اقدام میکنند

گواهی گود استندینگ (goodstanding )، سندی برای اثبات عدم سوءپیشینه یک پرستار، پزشک یا دیگر کارکنان بخش پیراپزشکی برای کشور مقصد است.

به گفته شریفی مقدم: «علت اصلی این اندازه اقبال پرستاران برای خروج از کشور دافعه و مشکلات موجود در نظام سلامت است. حقوق پرستاران در سایر کشورها از ۴ هزار تا ۸ هزار دلار است. در کشور ما حداقل و حداکثر حقوق پرستاران ۶ تا ۱۲ میلیون تومان است، یعنی حداکثر ۳۰۰ دلار در ماه

وی همچنین ادامه داد که کشورهای مقصد مهاجرت برای پرستاران، آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا هستند.

دبیرکل خانه پرستار البته متذکر شد: «همکارانم میگویند آمار از مهاجرت پرستاران را اعلام نکنید، چون بجای اینکه مشکلات را حل کنند، سنگاندازی میکنند برای مؤسسات کاریابی و راههای مهاجرت تا پرستاران برای خروج از کشور دچار مشکل شوند

علاوه بر پرستاران، پیشتر نیز گزارشهای متعددی از مهاجرت پزشکان منتشر شده بود.

در شهریورماه گذشته حسین کرمانپور، رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد بود که بر اساس «آمار نظامپزشکی» ایران از ابتدای کرونا تا کنون ۵ هزار پزشک از این کشور مهاجرت کردهاند.

سید موید علویان، رئیس هیئتمدیره نظامپزشکی تهران نیز بهتازگی عنوان کرده بود: «مهاجرت پزشکان ایرانی در یک سال گذشته ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است و آمار کسانی که برای گرفتن تأییدیه به نظامپزشکی مراجعه کردهاند از ۴۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴ هزار و دویست مهاجر در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده مقصد اصلی پزشکان ایرانی آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی بود؛ اما بعد از شیوع همهگیری کرونا و جنگ اوکراین، موج مهاجرت پزشکان ایرانی به اروپا کمتر شده است و مهاجرت پزشکان ایران به کشورهای منطقه نظیر امارات و عمان افزایشیافته است.

اخبار مرتبط