logo_eet

تصمیم سازمان انرژی اتمی برای تولید پوشک بچه

(TASNIM) پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی
(TASNIM) پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی

پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که این سازمان فاز نیمهصنعتی برای تولید پوشک بچه را آغاز کرده است.

شیرمردی تأکید کرد: «من با اطمینان میگویم که ما در سازمان انرژی اتمی علم تولید پوشک و نیروی متخصص آن را داریم و میتوانیم به سمتی حرکت کنیم که فاز صنعتی تولید آن را راهاندازی کنیم

وی با اشاره به نیاز کشور به پوشک بچه و واردات سالانه چندین هزار تن سوپر جاذب بهعنوان ماده اولیه پوشک بچه گفت: «ما یک نمونه قابلارزیابی اولیه از سوپر جاذب تولید کردیم که هر دستگاهی میتواند آن را هر جا دوست دارد ببرد و تست کند. ما مدعی هستیم آنچه تولید کردیم اگر بهتر از نمونه خارجی نباشد، کمتر از آن نیست

معاون سازمان انرژی اتمی همچنین ادامه داد: «یکی از درخواستهای ما دراینرابطه، ضرورت تامین ماده پیشساز سوپر جاذب به نام «پلیآکریل آمید» است که باید یک واحد پتروشیمی در کشور برای تولید و تحویل آن اختصاص داده شود.»

پیشتر تولید اورانیوم با غنای بالا و همچنین تولید رادیو دارو در سازمان انرژی اتمی دو موردی بودند که مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر آنها تأکید کرده بودند؛ اما این برای اولینبار است که یک مقام رسمی از قصد سازمان هستهای جمهوری اسلامی برای تولید پوشک بچه خبر میدهد.

اخبار مرتبط