Asset 2

تحریم‌های جدید اروپا و آمریکا علیه صنایع پهپادی جمهوری اسلامی

(BELGA/AFP via Getty Images)
(BELGA/AFP via Getty Images)

اتحادیه اروپا و آمریکا، صنایع پهپادی و هوایی جمهوری اسلامی را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در حمله به اوکراین، در لیست تحریمهای خود قرار دادند.

اتحادیه اروپا شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی را به دلیل ارسال پهپاد توسط جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرد.

بر اساس بیانیه شورای اروپایی، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران که زیرمجموعه وزارت دفاع جمهوری اسلامی است، در تحقیق، توسعه، تولید و عملیات پروازی پهپادها برای استفاده سپاه پاسداران مشارکت دارد.

از سوی دیگر وزارت بازرگانی آمریکا به دلیل کمک تسلیحاتی به روسیه، هفت نهاد دیگر ایران را به تحریمهای خود اضافه کرد.

نیروی هوافضا و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی، شرکت اوج پرواز ما دو نفر، شرکت پرآور پارس، صنایع هوایی قدس و صنایع هوایی شاهد در فهرست سیاه تجاری وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفتند.

 بر اساس تحریمهای جدید ایالات متحده، دارایی احتمالی افراد تحریم شده در آمریکا مسدود میشود و آمریکاییها از معامله با آنان منع خواهند شد.

تحریمهای جدید امریکا در راستای طرح دولت بایدن برای مقابله با حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از روسیه است.

نشریه آمریکایی نیویورکتایمز، ماه گذشته خبر داد که سه طرح برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی در اختیار دولت بایدن قرار گرفته و از سوی دولت در حال بررسی هستند

نخستین برنامه آن است که دسترسی جمهوری اسلامی به قطعات مورداستفاده در پهپاد، بهواسطه تحریم قطع شود. آنگونه که در این گزارش آمد، جمهوری اسلامی تاکنون توانسته از «قطعات ساخت آمریکا و کانادا» در تولید پهپادها استفاده کند که مشمول تحریم ایالات متحده قرار نگرفته بوده است.

در دومین طرح، آمریکا سامانههای پرتابی پهپادهای ایرانی را که در روسیه قرار دارد، شناسایی، هدف گرفته و منهدم میکند.

سومین گزینه نیز، طراحی یک فناوری نوین است که بهواسطه آن هشدارهای زودهنگام به ارتش اوکراین، مبتنی بر نزدیکشدن پهپاد به مناطق شهری داده میشود. بر پایه این طرح، ارتش میتواند در زمان مناسب، پهپادهای مهاجم را هدفگیری کند.

در این گزارش نوشته شده که چنانچه هیچیک از برنامهها نتیجهبخش نباشد، ایالات متحده یک سامانه پدافند هوایی را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد تا بهوسیله آن، پهپادهای ایرانی به مقصد اوکراین، رهگیری و منهدم شود.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی