Search
Asset 2

سیامک نمازی: اوباما یا ترامپ نبودند که من را با اتهامات ساختگی زندانی کردند

(SOCIAL MEDIA)سیامک نمازی
(SOCIAL MEDIA) سیامک نمازی

سیامک نمازی شهروند دو تابعیتی ایرانیآمریکایی که به اتهام جاسوسی از هفت سال گذشته در زندان اوین زندانی است، امروز ۲۶ دیماه در نامهای به جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که دست به اعتصاب غذا زده و از او خواست تا تمامی گروگانهای آمریکایی در ایران را به کشورشان بازگرداند.

سیامک نمازی در نامه سرگشاده خود خطاب به جو بایدن نوشت: تنها چیزی که میخواهم ، یک دقیقه از وقت شما در هفت روز آینده است که به فکر مصیبتهای گروگانهای آمریکایی در ایران باشید.

او همچنین اضافه کرد: پیشازاین از شما عاجزانه خواهش کردم که به وجدان خود رجوع کنید و برای بازگرداندن گروگانهای آمریکایی در ایران به خانه به تصمیم برسید؛ اما فایدهای نداشت، نهتنها ما اسیر ایران ماندیم، بلکه شما به خانوادههای ما هم اجازه ملاقات ندادید.

نمازی در بخشی از نامهاش با اشاره به این که هر روز مورد «رنج شدیدی» قرار گرفته است، گفت: اینرنج ها را نادیده گرفته و برای مبارزه به این بیعدالتی بزرگ تلاش میکنم.

وی ادامه داد: میدانم وقتی که مقامات ارشد آمریکایی میگویند نجات گروگانها در ایران برایشان اولویت دارد، نباید امیدم را از بین ببرم، اما چنین سخنان حاکی از حسن نیتی را میتوان برای سالها تکرار کرد بدون آن که حاصلی در پی داشته باشد.

او همچنین با اشاره به وعده دولت وقت آمریکا مبنی بر آزادی وی به دنبال توافق هستهای برجام خاطرنشان کرد که هفت سال از آن دوره گذشته و دو دولت در آمریکا تغییریافته؛ اما وی همچنان در اوین زندانی است.

سیامک نمازی، شهروند ایرانیآمریکایی در سال ۱۳۹۴ و بعد از روی کار آمدن حسن روحانی از سوی «بنیاد نخبگان» بهعنوان یکی از چهرههای جوان مجمع جهانی اقتصاد به ایران دعوت شد، هر چند این دعوت بعدا لغو شد؛ اما نمازی برای دیدار با خانوادهاش به ایران سفر کرد و توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

این شهروند ایرانیآمریکایی در سال ۹۵ به اتهام همکاری با دولت خارجی از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

پدر او، باقر نمازی نیز که در سال ۹۵ برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفرکرده بود در ایران بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شد و اما نهایتاً در مهرماه سال جاری آزاد شد.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی