Asset 2
راستی، سنت، امید

حمایت از خبررسانی مستقل


در این زمانه، که به حقیقت بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم، پیدا کردن منبع خبری موثق بسیار سخت است. حمایت شما به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم به خبررسانی خود براساس حقیقت و به دور از نفوذ حکومت‌ها، شرکت‌‏ها و تاثیرات سیاسی، ادامه دهیم.
ما قدردان هر میزان از حمایت شما هستیم، زیرا که یاری شما کمک می‌کند تا دنیایی امن و آزاد داشته باشیم.

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی