کرونا

چرا باید از حزب کمونیست چین دوری کرد

ویدئو: چرا باید از حزب کمونیست چین دوری کرد

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
سلامت، اقتصاد و امنیت جهان به چین گره خورده است

ویدئو: سلامت، اقتصاد و امنیت جهان به چین گره خورده است

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
در بازار سهام بر روی چین بسته شد

ویدئو: در بازار سهام بر روی چین بسته شد

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
آیا جنگ جهانی سوم آغاز شده است؟

ویدئو: آیا جنگ جهانی سوم آغاز شده است؟

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خروج کارخانجات از چین

ویدئو: خروج کارخانجات از چین

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
چین در مخمصه موج دوم کرونا

ویدئو: چین در مخمصه موج دوم کرونا

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

چین در مخمصه موج دوم کرونا

وقوع فجایع دیگری مانند پاندمی کرونا آیا آزمایشگاهی در ووهان منشأ ویروس کرونا است؟ نظریه مبنی بر اینکه چین مبدأ این ویروس بوده است ارائه دیدگاهی جامع

دیدگاهی جامع: آیا می‌توانیم از وقوع فجایع دیگری مانند پاندمی ویروس کرونا جلوگیری کنیم؟ قسمت۴: بازاندیشی درباره علم مدرن و بازگشت به ارزش‌های سنتی

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

نوشته: مینگ‌هویی قسمت سوم را از اینجا بخوانید  ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهانِ چین شیوع یافت. طی چند ماه، این اپیدمیِ منطقه‌ای به یک پاندمی جهانی […]

کانادا باید رویکرد خود در مورد چین را اصلاح کند

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

نوشته: برایان گیس‌برشت در حالی که بسیاری از کشورها، چین را به خاطر عدم شفافیت در خصوص شیوع ویروس کرونا زیر سوال برده‌اند و خواستار تحقیق بین‌المللی در این خصوص […]

وقوع فجایع دیگری مانند پاندمی کرونا آیا آزمایشگاهی در ووهان منشأ ویروس کرونا است؟ نظریه مبنی بر اینکه چین مبدأ این ویروس بوده است ارائه دیدگاهی جامع

آیا می‌توانیم از وقوع فجایع دیگری مانند پاندمی ویروس کرونا جلوگیری کنیم؟ قسمت ۲: ویروسی مرموز؛ از کجا شروع شد؟

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

نوشته: مینگ‌هویی قسمت اول را از اینجا بخوانید  ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهانِ چین شیوع یافت. طی چند ماه، این اپیدمیِ منطقه‌ای به یک پاندمی جهانی […]

سازمان بهداشت جهانی و ویروس کرونا پنهانکاری حزب کمونیست چین درباره ویروس کرونا حمایت استرالیا و بیش از صد و بیست کشور از قطعنامه تحقیق مجمع بهداشت جهانی

حمایت بیش از ۱۲۰ کشور از قطعنامه مجمع بهداشت جهانی که خواستار بررسی مستقل درخصوص ویروس کرونا است

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نوشته مینگ‌هویی مجمع بهداشت جهانی (WHA)، نهاد تصمیم‌گیری سازمان بهداشت جهانی، اخیراً قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار ارزیابی بی‌طرفانۀ واکنش‌ها به پاندمی ویروس کرونا است. این طرح توسط استرالیا و […]