logo_eet

شاهزاده رضا پهلوی: زنان امروز ایران گردآفریدهای زمانه هستند

شاهزاده رضا پهلوی فعال، مدافع و پسر ارشد آخرین شاه ایران
رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران، در یک جلسه عکس در واشنگتن، دی سی، 27 سپتامبر 2022. - فرزند شاه فقید اعتراضات توده ای ایران را انقلابی برجسته از سوی زنان خواند و از جهان خواست تا به آن بیافزاید. رضا پهلوی که پدرش در انقلاب اسلامی 1979 سرنگون شد، خواستار آمادگی بیشتر برای نظام آینده ایران که سکولار و دموکراتیک باشد، شد. (OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی به مناسبت روز زن، زنان ایرانی را «مشعلداران انقلاب ملی» در مبارزه با رژیمی خواند که از تاریکترین دخمههای ارتجاع برآمده است.

شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود با اشاره به اینکه این نخستین روز جهانی زن پس از خیزش انقلابی ایرانیان در پاسخ به قتل مهسا است، زنان امروز ایران را به «گردآفریدهای زمانه» تشبیه کرد که «برای آزادی و آبادی ایران، احقاق حقوق ازدسترفته، و دستیابی به حقوق برابر به پا خاستهاند و در ایران آزاد فردا به همه آنچه که شایسته آن هستند، دست خواهند یافت

او تحولات سیاسی و اجتماعی و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران در چهار دهه قبل را «فاجعه ۵۷» توصیف کرد که زندگی چندین نسل از ایرانیان را دگرگون کرده است و بزرگترین بازندگان آن زنان ایرانی بودهاند

شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «خمینی که ۱۵ سال پیش از آن بهمن شوم، مخالفت آشکارش با حقوق زنان را اعلام کرده بود، در فردای بهقدرترسیدن، فرخ رو پارساها را به دار کشید و به گلوله بست؛ تبعیض علیه زنان را قانونی، حجاب را اجباری، و زنان را به شهروندان درجهدو بدل کرد

شاهزاده رضا پهلوی از مادر، همسر و دخترانش بهعنوان سه نسل از زنان دانای میهن و نقطه ثقل زندگی خود در چهار دهه گذشته، ستایش کرد و نوشت: «از آنها بسیار آموختهام و بهترینها را برایآنها میخواهم

او خطاب به مردان ایرانی نوشت: «تقاضای من از تکتک شما مردان سرزمینم این است که تا آن زمانی که برابری حقوقی میان زنان و مردان را در قانون اساسی و قوانین جزایی و مدنی ایران بگنجانیم، بکوشید که برابری و احترام میان زن و مرد را در لحظهلحظه زندگی خود جاری سازید: از خانه و خانواده تا خیابان و محل کار

شاهزاده رضا پهلوی در پایان نوشت: «یقین دارم که در کنار هم پیروز خواهیم شد و ایرانی آزاد و آباد را برای همه ایرانیان خواهیم ساخت. زن، زندگی، آزادی

اخبار مرتبط