Search
Asset 2

هیئت عالی‌ ‏رتبه سازمان ملل در دیدار با طالبان: «مردم یخ می‌زنند و زمان رو به پایان است»

(ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)
امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد
(ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images) امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد

هیئت بلندپایه اعزامی از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد از دو روز پیش به این سو در دیدارهای جداگانه با مقامات بلندپایه طالبان در تلاش هستند تا این گروه را متقاعد کنند که مانع تحصیل و اشتغال زنان بخصوص در نهادهای امدادرسانی بین‌‏المللی نشوند. این اولین بار است که هیئتی متشکل از زنان ارشد سازمان ملل برای گفتگو با طالبان به افغانستان آمدهاند تا در میانه بحران گرسنگی و سرمای کم سابقه که جان میلیونها نفر در افغانستان را به خطر انداخته است، راهحلی بیابند.

رامیز الاکبرف، از اعضای این هیئت و هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه ملل متحد همزمان با انتشار بیانیهای گفته است که اکنون باید سرپناه (برای جلوگیری از سرما و گرسنگی) بسازیم؛ اما در جامعه محافظه کار افغانستان، اگر امدادگران زن نداشته باشیم که با زنان در خانواده صحبت کنند، نمیتوانیم کاری انجام دهیم. وی ادامه میدهد که مردم (افغانستان) یخ میزنند و زمان رو به پایان است.

به نظر می‌‏رسد اشاره وی به سرمای کم سابقه زمستان امسال در افغانستان باشد که گاهی به ۲۰ درجه زیر صفر نیز میرسد. به گواه مردم محلی در ولایات/ استانهای، هزاران مواشی/دام و طیور از سرما تلف شدهاند و تعداد نامشخصی از مردم جان خود را بر اثر سرمازدگی از دست دادهاند.

معاون رئیس الوزرا، وزیر خارجه و وزیر مهاجرین طالبان سه مقام ارشدی هستند که با هیئت سازمان ملل دیدار کردهاند و در پاسخ به خواست هیئت اعزامی ملل متحد اعلام کردهاند که بر اساس شریعت عمل میکنند.

هر کدام از این مقامها به طور جداگانه درخواست کردهاند که جهان حکومتشان را به رسمیت بشناسند و محدودیت سفر مقامهای طالبان به خارج از افغانستان را بردارند.

ناکامی بزرگ‌‏ترین عملیات کمک رسانی

رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که بخاطر تصمیمات اخیر طالبان برای منع اشتغال زنان در بیرون از خانه، افغانستان با یک بحران عمیق مواجه است. در حالی‌‏که یکی از بزرگترین عملیاتهای امدادرسانی در جهان ناکام مانده است، بخاطر اینکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت افغانستان از کار منع شدهاند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی طالبان با انتشار بیانیهای جان باختن شمار نامشخصی از مردم را در ولایات مختلف افغانستان تسلیت گفته است. در صفحه این سخنگوی طالبان سخن از برنامه یا طرحی برای جلوگیری از بحران ناشی از قحطی و سرمای کم سابقه به میان نیامده است.

خبرگزاری دولتی باختر که بعد از به قدرت رسیدن طالبان، توسط این گروه اداره می‌‏شود، با انتشار خبری از نشست امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان گزارش داده است که وزیر خارجه طالبان اعلام کرده است که زنانی که قبلا در ادارات کار می‌‏کردند، در خانه دستمزد می‌‏گیرند و تعدادی قابل توجهی از زنان در بخش های بهداشت و آموزش مشغول به کار هستند. خبرگزاری باختر این ادعای طالبان را در بخش انگلیسی وب سایتش منتشر کرده و در بخش دری و پشتو حذف کرده است.

امینه محمد نیز از رهبری طالبان خواسته است که در تصمیم برای ممانعت از حق اشتغال و تحصیل زنان بازنگری داشته باشد.

جلوگیری از تحصیل و اشتغال زنان در ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی توسط طالبان باعث شده است که هزاران زن بیکار شوند. همچنین نهادهای امدادرسانی که با به کارگیری زنان برای کمک رسانی به خانوادههای افغانستان فعالیت میکردند، نیز با کمبود شدید نیرو مواجه شوند و فعالیتهای خود را در شرایط بحرانی کنونی در این کشور تعلیق کنند.

سازمان ملل پیش بینی کرده است که دو سوم جمعیت افغانستان در سال آینده به کمکهای بشردوستانه نیاز داشته باشد.

کمکها وابسته به حق کار و اشتغال زنان

در تصاویری از نشستهای هیئت سازمان ملل با هیئت طالبان که خبرگزاری باختر و سخنگوی امارت اسلامی طالبان منتشر کرده است، خبرنگاران رسانهها دیده نمیشوند، در تصویری از نشست با وزیر خارجه طالبان، اعضای هیئت سازمان ملل نگران به نظر میرسند.

این خبرگزاری به نقل از سیما باهوس، رئیس بخش زنان سازمان ملل نوشته است: «یازده میلیون و ششصد هزار نفر در این کشور نیاز جدی به کمک های بشری دارند و اگر در زمینه فرمانهای (ممنوعیت) اشتغال و آموزش زنان توجه صورت نگیرد. (برداشته نشود.) کشورهای کمک کننده کمکهایشان را متوقف خواهند کرد

همچنین این رسانه به نقل از خلیل الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین طالبان آورده است: «با بیکار شدن چند خانم، محروم شدن همه زنان جامعه از مساعدت ها، قابل توجیه نیست، امارت اسلامی مخالف تعلیم نیست و ما کوشش میکنیم که برای کار و تعلیم آنها، راهکاری را ایجاد نماییم که مخالف شریعت نباشد

در دو دهه گذشته سازمانهای امدادرسان بین المللی از کارمندان زن محلی برای افزایش دسترس پذیری خانوادهها بخصوص زنان و کودکان به خدمات بهداشتی/صحی، تغذیهای و آموزشی استفاده میکردند.

اخیرا طالبان از تعدادی از زنان در کادر بهداشتی ودرمانی خواسته است که به مراکز درمانی محل کارشان برگردند.

هیئت سازمان ملل پیش از دیدار با طالبان در افغانستان، دیداری نیز با مقامات قطر، پاکستان و ترکیه داشتند

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی