Search
Asset 2

بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا: غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران توجیه غیرنظامی معتبری ندارد

سانتریفیوژ
(PUBLIC DOMAIN)

کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا، با انتشار بیانیهای مشترک که خواستار اجرای تعهدات داده شده از سوی جمهوری اسلامی در جریان سفر اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران شدند، نسبت به اهداف غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران هشدار دادند.

در این بیانیه مشترک که در جریان نشست فصلی شورای حکام آژانس منتشر شده تأکید شده است که باتوجهبه «جدی بودن اقدامات دامنهدار ایران» در زمینه عدول از تعهدات هستهای سال ۲۰۱۵، تهران باید نسبت به پایبندی به تعهدات تازه داده شده به آژانس پاسخگو باشد.

این سه کشور اروپایی به گزارشهای تازه انتشاریافته در خصوص پیداشدن ذرات اورانیوم با خلوص ۸۳.۷ درصد در فردو اشاره و ضمن ابراز نگرانی نسبت به این موضوع تصریح میکند که توضیحات ایران در باره تصادفی بودن تولید ذرات اورانیوم با خلوص بالای ۶۰درصد در جریان فرایند غنیسازی را قانعکننده نمیداند.

نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی نسبت به تصمیم اعلام شده از سوی ایران برای نصب آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته بهخصوص در تأسیسات غنیسازی فردو تأکید میکنند که این اقدامات به شکل قابلملاحظهای ظرفیت غنیسازی ایران در این تأسیسات مخفی زیرزمینی را افزایش میدهد.

این بیانیه میافزاید: «باتوجهبه این واقعیت که این تأسیسات برای اجرای هیچ شکلی از برنامه غنیسازی غیرنظامی مناسب نیست، ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای اجرای برنامه غنیسازی در فردو ندارد

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ایران به گسترش ذخایر اورانیوم غنی شده ۵، ۲۵ و ۶۰ درصدی خود تا حد زیادی ادامه داده است. ذخایر اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد که نگرانی خاصی در زمینه گسترش سلاحهای هستهای رقم می‌‌‌زند اکنون دوبرابر مقدار مواد هستهای لازم برای منتفی نبودن امکان ساخت یک وسیله انفجاری هستهای است

کشورهای اروپایی با اشاره به وارد بالا بهخصوص غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران تأکید میکند که «هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای غنیسازی تا این حد در ایران وجود ندارد. این گام، همراه با برنامه رو به گسترش هستهای ایران را به شکل خطرناکی به فعالیتهای مرتبط با تسلیحات نزدیک میکند. موضوعی که بیشتر استدلالهای مطرح در خصوص صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران را تضعیف میکند

در این بیانیه به گفتگوهای تازه مدیرکل آژانس و مقامات ایرانی اشاره و یادآوری شده است که «باتوجهبه تلاشهای مدیرکل، بیانیه مشترکی در روز ۴ مارس به تصویب رسید که در آن ایران «بهصورت داوطلبانه» موافقت کرد تا به آژانس اجازه دسترسی، فعالیتهای راستیآزمایی و نظارت مناسب بیشتر» بدهد.

این در حالی است که روز گذشته نیز ایالات متحده نیز با انتشار بیانیهای تأکید کرد که غنیسازی اورانیوم تا ۶۰ درصد در ایران هیچ هدف صلحآمیز معتبری ندارد

در این بیانیه تأکید شده بود که آمریکا به طور جدی نگران اقدامات زیانبار حکومت ایران در برنامه هستهای بوده و مقامات جمهوری اسلامی باید برای جلباعتماد بینالمللی اقدامات جدیتری انجام دهند.

این بیانیهها در حالی منتشر میشوند که پس از پایان سفر رافائل گروسی به تهران، او در جمع خبرنگاران از حصول توافقهایی با تهران برای بازرسی بیشتر فردو و دسترسی به دانشمندان هستهای و گفتگو با آنها و اجازه بازرسی از سه سایت مورد مناقشه با حکومت ایران خبر داد و از سوی دیگر مقامهای جمهوری اسلامی بخش بسیاری از این توافقها را انکار کرده و صرفاً توافق با بازرسی بیشتر از فردو را پذیرفتند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی