دکتر مایکل گروسو در خانه‌اش در شارلوتس‌ویل، وا، در ۴ فوریه، ۲۰۱۵ (Tara MacIsaac/Epoch Times)

دکتر مایکل گروسو در خانه‌اش در شارلوتس‌ویل، وا، در ۴ فوریه، ۲۰۱۵ (Tara MacIsaac/Epoch Times)