Search
Asset 2

ارائه طرحی به سنای فرانسه برای تروریستی خواندن سپاه از سوی ۴۰ سناتور

(CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images)
(CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images)

طرحی با امضا ۴۰ سناتور سنای فرانسه به این مجلس ارائه شده که در آن از دولت پاریس و اتحادیه اروپا خواسته شده اقدامات سختگیرانهای را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته و سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی قرار دهند.

در این طرح که در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی و از سوی سناتور ناتالی گوله مطرح و به امضای ۴۰ سناتور دیگر نیز رسیده است، از اتحادیه اروپا خواسته شده که آسمان این اتحادیه را بر روی شرکتهای هوایی ایرانی ببندد.

در این طرح به سرکوب معترضان و بازداشت تعداد زیادی از آنها و نقض مکرر حقوق نشر توسط جمهوری اسلامی اشاره شده و از دولت فرانسه و اتحادیه اروپا خواسته شده تا سپاه پاسداران را به لیست گروههای تروریستی اضافه و تدابیر محدودکننده بر این سازمان را اعمال کند.

همچنین اعمال و گسترش محدودیت دسترسی بانکهای ایران به بازارهای اولیه و ثانویه سرمایههای اتحادیه اروپا یکی دیگر از بندهای این طرح است.

همچنین در این طرح خواسته شده که دانشجویان ایرانی مقیم کشورهای اتحادیه اروپا که دارای وابستگی خانوادگی با آن دسته از مسئولان جمهوری اسلامی که نامشان در لیست ناقضان حقوق بشر قرار گرفته، شناسایی و اخراج شوند.

در این طرح از اتحادیه اروپا خواسته شد است که قرارداد اتمی برجام به طور دائم فسخ کند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی