نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست

اپک تایمز – نه شرح و تفسیر درباره‌ی حزب کمونیست – پیش‌گفتار

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۱/۰۲/۲۴

بیش از یک دهه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و رژیم‌‌های کمونیستی اروپای شرقی, جنبش کمونیستی بین‌المللی در سراسر دنیا مردود شمرده شده است. سقوط حزب کمونیست چین […]

فصل ۱- حزب کمونیست چیست؟

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۱/۰۲/۱۵

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات […]

فصل ۲- چگونگی پیدایش حزب کمونیست چین

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات […]

فصل ۳- حکومت استبدادی و ظالمانه‌ی حزب کمونیست چین

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۱/۰۲/۱۳

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات […]

فصل ۴- حزب کمونیست چین چگونه یک نیروی ضد جهان هستی است

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۱/۰۲/۱۲

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات […]

فصل ۵- تبانی جیانگ ‌زمین و حزب کمونیست چین برای آزار و اذیت فالون ‌گونگ

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۱/۰۲/۱۱

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات […]

فصل ۶- چگونگی نابودی فرهنگ سنتی به دست حزب کمونیست چین

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۱/۰۲/۱۰

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات […]

فصل ۷- تاریخچه‌ی کشتار حزب کمونیست چین

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۱/۰۲/۰۹

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات […]

فصل ۸- چگونه حزب کمونیست چین فرقه‌ای شیطانی است

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۱/۰۲/۰۸

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات […]

فصل ۹- سرشت عاری از وجدان حزب کمونیست چین

توسط: ‪اپک تایمز / ۱۳۹۱/۰۲/۰۷

کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین برای اولین بار در نوامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد  که به دنبال آن نسخه انگلیسی کتاب به‌‏سرعت ترجمه گردید. سری مقالات […]