Asset 2

صدور حکم اعدام برای سه معترض بازداشتی به اتهام قتل تعدادی از نیروهای امنیتی در اصفهان

(Omer Messinger/Getty Images)
(Omer Messinger/Getty Images)

دادگاه انقلاب اصفهان سه معترض بازداشتی رابه اتهام دست داشتن در قتل سه تن از نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات روز ۲۵ آبانماه این شهر به اعدام محکوم کرد.

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه نفر از متهمان این پرونده که به پرونده محله «خانه اصفهان» معروف شده، محکومبهاعدام شدند و نفر چهارم مجموعاً به ۲۶ سال زندان و نفر دیگر به دو سال زندان محکوم شده است.

بر اساس این گزارش فرد دیگری که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بود نیز تبرئه شده است.

بر اساس این گزارش صالح میرهاشمی بلطاقی، متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه مجرمانه بهقصد برهمزدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین مجید کاظمی شیخ شبانی، متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در دستهجات و جمعیت غیرقانونی بهقصد برهمزدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

سعید یعقوبی کردسفلی، متهم ردیف سوم پرونده نیز به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری به اعدام و برای اتهامات عضویت در دستهجات و جمعیت غیرقانونی بهقصد برهمزدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

تا کنون گزارشهای متعددی از شکنجه معترضان بازداشتی بهقصد گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده است و چندین تن از بازداشتشدگان به دنبال این شکنجهها در زندان و یا پس از انتقال به بیمارستان جانباختهاند. بسیاری از احکام صادر شده برای معترضان بر اساس همین اعتراف های اجباری و تحت شکنجه صادر شده است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی