Asset 2

برگزاری مراسم سومین سالگرد سرنگونی پرواز ۷۵۲ با حضور جاستین ترودو و مقامات دیگر کانادا

جاستن ترودو نخست وزیر کانادا (Screen Shot)
جاستن ترودو نخست وزیر کانادا (Screen Shot)

مراسم سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای پیاس۷۵۲ اوکراین توسط سپاه پاسداران که به کشتهشدن ۱۷۶ نفر انجامید، روز گذشته ۱۸ دیماه با حضور جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، پیر پالیو، رهبر حزب محافظهکار، و چند تن دیگر از مقامات کانادا در شهر تورنتو برگزار شد.

در این مراسم که تعدادی از ایرانیان و خانوادههای قربانیان این پرواز حضور داشتند، جاستین ترودو بر تعهد دولتش برای اجرای عدالت در حق قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه این تراژدی به دلیل بیاعتنایی فجیع رژیم جمهوری اسلامی به جان انسانها اتفاق افتاد خطاب به خانوادههای قربانیان این حادثه گفت: غم و اندوه شما با امتناع حکومت ایران از پاسخگویی تشدید شده است.

در بخش دیگری از این مراسم پیر پالیو، رهبر حزب محافظهکار کانادا، ضمن همدردی با خانواده قربانیان این فاجعه، خواستار مجازات شدیدتری برای جمهوری اسلامی شد.

پیر پالیو گفت: خوب است که از سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی شیطانی هوایی یاد کنیم.اما این وحشتناک است که امروز، سه سال پس از آن که این سازمان ۸۵ نفر از مردم ما را به قتل رسانده، میتواند در کانادا بهصورت قانونی فعالیت کند.

وی تأکید کرد که ما باید سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی اعلام و فعالیت آن را در کانادا ممنوع کنیم.

پالیو، رهبر حزب محافظهکار کانادا همچنین به حضور برخی از وابستگان به حکومت جمهوری اسلامی در کانادا اشاره کرد و افزود: این بسیار ناراحتکننده است که شهروندان کانادایی با نمایندگان خود در پارلمان تماس گرفته و میگویند میترسند که در خانههای خود زندگی کنند، زیرا افراد وابسته به رژیم جمهوری اسلامی یا شاید افرادی که مستقیماً در ارتکاب جنایات در ایران دخیل هستند، با پولی که از مردم غارت کردهاند، اکنون اینجا در امنیت زندگی میکنند و از زندگی خود لذت میبرند.

پیر پالیو گفت: ما بهعنوان اپوزیسیون رسمی کانادا خواستار تحقیقات جنایی برای شناسایی و در صورت امکان اخراج این افراد از کانادا هستیم.

در بخش دیگر این مراسم حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ که میزبان این رویداد بود، گفت: ما از دولتهای کشورهایی که در این فاجعه آسیبدیده انتظار داریم همچنان در کنار ما بایستند و به جهانیان نشان دهند که عدالت تنها با حقیقت محقق میشود.

در این مراسم اسامی قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی همراه با گریه و اشک حاضران خوانده شد و عکسهای آنها به نمایش گذاشته شد.

گفتنی است روز گذشته در ۱۲ شهر دیگر کانادا و با حضور ایرانیان مقیم این شهرها و مقامات محلی، مراسمی مشابهی برگزار شد.

پس از خاتمه مراسم سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای پیاس۷۵۲ در تورنتو، حاضران در میدان مل لستمن تجمع کرده و با دردستداشتن تصاویری از قربانیان این فاجعه به یاد آنها شمع روشن کرده و یادشان را گرامی داشتند.

تعدادی از حاضران در این تجمع همچنین در همراهی با معترضان داخل ایران علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی