Search
Asset 2

تجمع شهروندان مقابل زندان رجایی شهر برای ممانعت از اعدام دوجوان معترض

(Social Media)
(Social Media)

ساعات اولیه بامداد امروز ۱۹ دیماه، و به دنبال انتشار اخباری در مورد احتمال اعدام محمد قبادلو و محمد بروغنی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ایران، تعدادی از شهروندان مقابل زندان رجایی شهر کرج تجمع کردند.

شب گذشته برخی از فعالان مدنی و رسانههای مدافع حقوق بشر خبر دادند که این دو معترض بازداشتی به سلول انفرادی منتقل شده و در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارند.

در پی اعلام خبر انتقال این دو زندانی به سلول انفرادی، عدهای از کاربران شبکههای اجتماعی برای حضور در برابر زندان رجاییشهر و ممانعت از اجرای این اعدامها فراخوانهایی منتشر کردند و پس از آن دهها تن از شهروندان مقابل زندان رجایی شهر تجمع کردند.

تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که ساعاتی پس از نیمهشب در خیابانهای اطراف زندان رجایی شهر ترافیک سنگینی شکل گرفته بود.

خانواده محمد قبادلو نیز در مقابل این زندان حضور یافته بودند و مادر این جوان بازداشتی در جمع حاضران مقابل زندان رجایی شهر عنوان کرد آن مامور نیرو انتظامی که فرزندش به قتل او متهم شده است، در مکان دیگری کشته شده و این مسئله در وبسایت نیروی انتظامی هم آمده، اما مرگ او را به پرونده فرزند وی ربط دادهاند.

همچنین تجمعکنندگان شعارهایی مانند «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه»، «می کشم، می کشم، آنکه برادرم کشت» و «هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه» سر دادند.

در برخی از تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی صدای تیراندازی نیز شنیده میشود؛ اما هیچ گزارشی از کشته و یا زخمیشدن تجمعکنندگان منتشر نشده است.

محمد قبادلو ۲۲ساله، به جرم قتل یک مامور و مجروح کردن پنج نفر دیگر توسط ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب به محاربه و اعدام محکوم شده است.

همچنین محمد بروغنی ۱۹ساله از سوی ابوالقاسم صلواتی به اتهام مشارکت در حریق در فرمانداری پاکدشت و حمله منجر به جراحت یک مأمور دولت به اعدام محکوم شد.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی