logo_eet

جمهوری اسلامی به ضارب سلمان رشدی هزار متر زمین «با ارزش» اهدا کرد

سلمان رشدی
سلمان رشدی نویسنده کتاب «آیات شیطانی» به‌دنبال حمله هادی مطر یک چشم خود را از دست داد (PUBLIC DOMAIN)

یک نهاد وابسته به جمهوری اسلامی، اعلام کرد که جایزه با ارزشی را به هادی مطر، مهاجم آمریکایی عامل حمله به سلمان رشدی، نویسنده کتاب «آیات شیطانی»، اهدا خواهد کرد.

این نهاد حکومتی که نام «شبکه مردمی اجرای فتوای روحالله خمینی» بر آن نهاده شده اعلام کرد که یک هزار متر «زمین باارزش» به هادی مطر اهدا میکند.

آخوندی به نام محمداسماعیل زارعی که مسئول این نهاد حکومتی در ایران است، حمله هادی مطر به سلمان رشدی را «اقدام شجاعانه جوان آمریکایی در جهت اجرای یک حکم تاریخی» نامید.

او وعده داد که اگر فردی موفق شود سلمان رشدی را به قتل برساند به او نیز بهعنوان جایزه زمین داده خواهد شد.

هادی مطر ۲۴ساله، زاده نیویورک از والدینی لبنانیالاصل، تابستان امسال زمانی که سلمان رشدی ۷۵ساله خود را برای یک سخنرانی در نیویورک آماده میکرد، با پریدن به روی صحنه در برابر چشمان حاضران در سالن، ضربات پیاپی چاقو را به گردن، چشم و دست این نویسنده بریتانیایی هندیالاصل وارد کرد.

سلمان رشدی دو هفته پیش در نخستین گفتوگوی رسانهای با نشریه نیویورکر گفت که حال و روزش به نسبت حمله جدی که به او شد، «بد نیست»، احساس خوشبختی میکند، فکر میکند مردم بیشتر او را دوست دارند و در حال تفکر برای نوشتن کتابی در زمینه سوءقصد به جان خود است.

سلمان رشدی در همین حال، یکچشم خود را ازدستداده و در حال بازپروری دستانش برای نگارش است.

بعد از فتوای روحالله خمینی برای ترور سلمان رشدی در سال ۱۳۶۷، بنیاد ۱۵ خرداد که یک نهاد مالی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است جایزهای برای فرد قاتل تعیین کرد و این جایزه بهمرورزمان افزایش یافت و به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسید.

اخبار مرتبط