Asset 2

تابلوی تصویر خمینی در نوفل‌ لوشاتو از دید عموم پنهان می‌شود

(Photo by MOHAMMADALI NADALIZADEH/JAMARAN.IR)
(Photo by MOHAMMADALI NADALIZADEH/JAMARAN.IR)

الیزابت سانجیوی، شهردار نوفل لوشاتو، اعلام کرد که تصویر روحالله خمینی در این شهر که در یک ملک خصوصی نصب شده به وسیله نصب یک تابلو بزرگتر از دید عموم پنهان میشود.

تصویری که شهرداری نوفللوشاتو قصد دارد آن را به هر نحو ممکن از انظار عمومی پنهان کند بر روی یک تابلو چوبی در ملکی خصوصی نصب شده که روحالله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی حدود چهار ماه در آن سکونت داشت.

الیزابت سانجیوی پس از دیدار با چند انجمن از قصد شهرداری این شهر برای حذف دایمی تصویر خمینی خبر داد و عنوان کرد: باید یک روند قانونی آغاز شود تا مالک زمین مجبور به برداشتن این تابلو بشود.

این تصمیم به دنبال درخواست اتحادیه حقوق بینالمللی زنان و به نمایندگی از یک گروه متشکل از چهل سازمان غیردولتی و انجمن «زن، آزادی» اتخاذ شده است.

حدود سه هفته پیش تعدادی از ایرانیان ساکن فرانسه در حمایت از اعتراضهای سراسری در ایران در نوفللوشاتو و مقابل اقامتگاه پیشین خمینی تجمع اعتراضی برگزار کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار سردادند.

سخنان شهردار نوفللوشاتو در حالی مطرح میشود که طی روزهای گذشته و به دنبال انتشار کاریکاتورهایی از علی خامنهای در مجله شارلیابدو تنش میان تهران و پاریس افزایش یافته و روز گذشته تعدادی از حامیان جمهوری اسلامی مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند و علیه دولت فرانسه شعار دادند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی