logo_eet

انتقاد آژانس از تغییرات مخفیانه در تأسیسات زیرزمینی فردو

(PUBLIC DOMAIN)
(PUBLIC DOMAIN)

آژانس بینالمللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی از جمهوری اسلامی ایران به دلیل ایجاد تغییرات اعلامنشده در اتصال دو مجموعه از سانتریفیوژهای غنیسازی ۶۰ درصدی به یکدیگر در تأسیسات غنیسازی فردو انتقاد کرد.

این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد روز ۲۱ ژانویه در جریان بازدید سرزده بازرسانش از تأسیسات فردو متوجه تغییر در نحوه اتصال متقابل دو مجموعه از سانتریفیوژها شد

آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده که در این تأسیسات، دو آبشار سانتریفیوژهای آیآر۶ که اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنیسازی میکند به شکلی به یکدیگر متصل شدهاند که بسیار متفاوت از آن چیزی است که ایران به آژانس اعلام کرده بود.

آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یک بیانیه عمومی خلاصهای از گزارش محرمانه خود به کشورهای عضو این سازمان را منتشر و اعلام کرد: «رافائل گروسی، مدیرکل آژانس نگران است که ایران بدون اطلاع قبلی به آژانس، تغییر اساسی در اطلاعات طراحی تأسیسات هستهای فردو در رابطه با تولید اورانیوم با غنای بالا اعمال کرده باشد

در مقابل بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به بیانیه آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد که اطلاعات رافائل گروسی بهروزرسانی نشده است.

وی گفت یکی از بازرسان آژانس سهواً گزارش کرده بود که ایران در سایت غنیسازی دکتر فردو تغییراتی در رویه بهرهبرداری انجام داده که پیشتر آن را اعلام نکرده است.

کمالوندی ادامه داد: «بازرسان قبلی در محل حضور یافتند و پس از توضیحاتی که برای آنها داده شد بازرس مذکور به سهو خود پی برد و پس از هماهنگی آنها با دبیرخانه آژانس موضوع عملاً حل شد

گفتنی است که بر اساس توافق هستهای سال ۲۰۱۵ بین جمهوری اسلامی و قدرتهای جهانی موسوم به برجام، غنیسازی در تأسیسات فردو متوقف شده بود. اما جمهوری اسلامی به دنبال خروج ایالات متحده از این توافق بهتدریج بسیاری از محدودیتهای درنظر گرفته شده در برجام، از جمله ممنوعیت غنیسازی در فردو را نادیده گرفت.

اخبار مرتبط