logo_eet

شبح کمونیسم در حال حکمرانی بر جهان ما: فصل ۱۸: جاه‌طلبی‌های جهانی حزب کمونیست چین (قسمت دوم)

اسلام عرفات و جیانگ زمین، دبیرکل وقت حزب کمونیست چین در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ با هم دیدار کردند، پس از ۱۱ سپتامبر، روشنفکران چپ رادیکال در

شبح کمونیسم با متلاشی شدن حزب کمونیست در اروپای شرقی ناپدید نشد

 

نوشته هیئت تحریریه «نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست»

اپک تایمز درحال انتشار سری مقالات ترجمه شده از نسخه چینی کتاب «شبح کمونیسم درحال حکمرانی بر جهان ما» نوشته هیئت تحریریه نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست است.

فهرست مطالب

 

۳. جنگ نامحدود با ویژگی‌های حزب کمونیست چین

الف. فعالیت‌های پروپاگاندای جهانی حزب کمونیست چین

ب. هدف کار جبهه مشترک: فروپاشی دنیای آزاد از درون

پ. جنگ اقتصادی: تسلیحات سنگین حزب کمونیست چین

ت. استفاده از توده‌ها برایجاسوسی

۴. «مدل چینی» کمونیست

۵. درس‌های فرا گرفته شده و مسیر برونرفت

الف. سیاست تسلیم به خواسته‌های نیروی سلطه‌گر: یک اشتباه مرگبار

ب.  چرا غرب در مورد چین راه اشتباه رفته است

پ. برون‌‌‏رفت

۳. جنگ نامحدود با ویژگی‌های حزب کمونیست چین

حزب کمونیست چین، در فرآیند تحقق جاه طلبی‌های جهانی خود هیچ محدودیت اخلاقی قایل نیست و از هیچ قانونی اطاعت نمی‌کند. همان گونه که در ۹ شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست بحث شد، تاریخ تأسیس و به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین یک فرآیند تدریجی تکمیل خوی شیطانی‌‌‏اش در طول تاریخ هم در چین و هم در سطح جهان بوده است. از جمله ۹ ویژگی ذاتی حزب: «شرارت، فریبکاری، فتنه‌انگیزی، وازدگی اجتماعی، جاسوسی، غارتگری، جنگ، حذف، و کنترل.» ​این خصوصیات در هر جایی از گسترش جهانی حزب کمونیست چین دیده می‌شوند و این حزب به طور مستمر تکنیک‌ها و بدخواهی‌های خود را ارتقا داده و تقویت کرده است. جنگ نامحدود حزب کمونیست چین، ابراز متمرکز این ویژگی‌های شرورانه و بخشی مهمی از موفقیت آن است.

ایده جنگ نامحدود همواره از طریق روش‌های نظامی حزب کمونیست چین اجرا شده اما این عبارت نخستین مرتبه و در سال ۱۹۹۹ در کتاب «جنگ نامحدود» نوشته دو سرهنگ چینی استفاده شد. همان گونه که نام این کتاب نشان می‌دهد، جنگ نامحدود دارای این خصوصیات است: «این جنگی فراسوی همه مرزها و محدوده‌ها است، نیروی دشمن را وادار می‌کند منافع طرف دیگر را با هر ابزاری از جمله زور و غیرزور، نظامی و غیرنظامی، کشتن و نکشتن و غیره بپذیرند. این ابزارها فراگیر هستند، اطلاعات در همه جا وجود دارند و میدان جنگ در هر جایی و در فراسوی گستره‌های سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اخلاقی قرار دارد.»

جنگ نامحدود بدان معنا است که «همه سلاح‌ها و فناوری‌ها می‌توانند به اراده نیروها استفاده شوند؛ این بدان معنا است که همه مرزهای میان دنیای جنگ و غیر جنگ، و نظامی و غیرنظامی در هم شکسته‌شده‌‌‏اند.» این از روش‌هایی استفاده می‌کند که کشورها و حوزه‌های فعالیت آنها را درمی‌نوردد. تأمین مالی، تجارت، رسانه‌ها، حقوق بین‌الملل، فضا و غیره همگی بالقوه، میدان‌های جنگ هستند. سلاح‌ها عبارتند از هک کردن، تروریسم، جنگ بیوشیمیایی، جنگ اکولوژیکی، جنگ هسته‌ای، جنگ الکترونیکی، قاچاق مواد مخدر، اطلاعات، قاچاق کالا، جنگ روان‌شناسی، جنگ ایدئولوژیکی، تحریم‌ها و غیره. [۱۱۳]

مؤلفان کتاب جنگ نامحدود اعتقاد دارند «تعمیم جنگ» مسیر غیرقابل گریز آینده است و هر حوزه‌ای باید نظامی شود. آنها معتقدند استفاده از نیروهای متعدد غیرنظامی، کلید جنگ نامحدود است و دولت باید به سرعت آماده جنگ در میدان‌های جنگی نامرئی شود. [۱۱۴]

افراد بسیاری، محیط‌های متنوع حرفه‌ای یا اجتماعی را به عنوان یک استعاره «میدان جنگ» می‌دانند اما این معنایی مفهومی برای حزب کمونیست چین دارد. همه میدان‌ها، میدان جنگ هستند زیرا حزب کمونیست چین همیشه در حالت جنگی قرار دارند و هر کسی یک جنگجو است. همه درگیری‌ها، کشمکشی بر سر حیات و مرگ به شمار می‌روند. مسایل کوچک می‌توانند با پرسش‌های اصولی یا ایدئولوژیکی بسیار بزرگ شوند و بنابراین کل کشور باید بسیج شود گویی که در حالت فعال جنگی قرار دارد تا به این ترتیب، اهداف حزب کمونیست چین محقق شوند.

در دهه ۱۹۴۰ و در طول جنگ داخلی چین، حزب کمونیست چین از جنگ اقتصادی برای ضربه زدن به اقتصاد دولت ملی‌گرا (کومینتانگ یا KMT) جمهوری چین استفاده کرد و باعث فروپاشی آن شد. این حزب از جاسوسی برای دستیابی به طرح‌های نظامی کومینتانگ استفاده کرد، حتی پیش از آن که این طرح‌‌‏ها به دست خود نیروهای کومینتانگ برسد. حزب کمونیست چین به استفاده از ابزارهای نامحدود جنگی در مقایسی حتی بزرگ‌تر و گسترده‌تر ادامه ‌می‌دهد. جنگ نامحدود که همه قواعد مرسوم و اصول اخلاقی را درهم می‌شکند، باعث می‌شود اکثر غربی‌ها، دولت‌های غربی و شرکت‌های غربی نتوانند حزب کمونیست چین را درک کنند، چه رسد به اینکه به مقابله با حزب کمونیست چین درآیند.

حزب کمونیست چین بسیاری از ابزارهای به ظاهر پیش پا افتاده را در حوزه‌های گوناگون استفاده می‌کند تا به اهداف خود دست یابد:​

 • صدور فرهنگ حزب و دروغ‌های آن به جهان از طریق رسانه‌های جهانی تحت کنترل خود و اجرای جنگ ایدئولوژیک
 • استفاده از دام‌های شیرین (اغفال جنسی)، روابط بین فردی، ارتشا و قدرت استبدادی برای تسلط بر رهبران سازمان‌های جهانی، شخصیت‌های مهم سیاسی، کارشناسان حاضر در اتاق‌های فکر و حوزه‌های آکادمیک، غول‌های کسب و کار و افراد تأثیرگذار بر زندگی مردم
 • کنترل رسانه‌‌‏های جهانی و راه اندازی جنگ ایدئولوژیکی
 • حمایت، تهییج و ائتلاف با رژیم‌های خودکامه برای مقابله با آمریکا و دولت‌‌‏های غربی
 • استفاده از دیپلماسی تجارت برای تبدیل کشورهای آزاد به رقیب یکدیگر با استفاده از بازار بیش از یک میلیارد نفری چین به عنوان طعمه
 • تعمیق یکپارچگی و به هم پیوستگی اقتصادی برای برقراری ارتباط با سایر کشورها
 • نقض مقررات تجاری سازمان تجارت جهانی
 • ارایه تعهدات کذب اصلاحات برای انباشت مازاد تجاری و ذخایر ارزی
 • استفاده از منابع بازار، منابع ارزی و منابع مالی به عنوان سلاحی برای سرکوب حقوق بشر از طریق جنگ نامحدود اقتصادی و وادار کردن سایر کشورها برای ترک مسئولیت اخلاقی و ارزش‌های جهانی
 • وادار کردن چینی‌های شاغل در کسب و کارهای خصوصی خارج از این کشور برای سرقت اطلاعات
 • گروگان گرفتن شهروندان چینی و شهروندان سایر کشورها

الف. فعالیت‌های پروپاگاندای جهانی حزب کمونیست چین

در سال ۲۰۰۸، وقتی تلویزیون دولتی جمهوری خلق چین شعبه‌ای در لندن تأسیس کرد، این شعبه با مسئله‌ای مهم روبرو شده بود: دریافت بیش از حد تقاضاهای شغلی. تقریباً شش هزار نفر برای تنها ۹۰ سمت موجود درخواست ارائه داده بودند. [۱۱۵] تمایل مردم برای کار در شبکه سخنگوی حزب کمونیست چین، منعکس‌کننده افول صنعت رسانه‌ای غرب و تهدید تبلیغات خارجی جمهوری خلق چین بر جهان است چرا که این مشاغل نیازمند گزارش اخبار از منظر جمهوری خلق چین هستند.

بزرگ‌ترین دستگاه پروپاگاندای جهان

مائو زدانگ زمانی خواهان آن بود که خبرگزاری شین‌‌‏هوا «مسئولیت زمین را بر عهده بگیرد و اجازه دهد کل جهان صدای ما را بشنوند.» [۱۱۶]

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، رسانه‌های غربی با بحران مالی و کاری روبرو شدند. حزب کمونیست چین از فرصت برای انجام تبلیغات خارجی خود استفاده کرد. روزنامه پیپلز دیلی، چاینا دیلی، شین‌‌‏هوا، تلویزیون مرکزی چین (CCTV)، رادیو بین‌المللی چین و سایر بلندگوهای حزب کمونیست چین اقدام به ایجاد روزنامه، ایستگاه‌های رادیویی و ایستگاه‌های تلویزیونی در سراسر جهان کردند.

چانگ پینگ مدیر سابق بخش اخبار روزنامه ساترن ویکند، از مهم‌‌‏ترین روزنامه‌‌‏های چین، اظهار داشت بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵، رژیم چین ۵۵ میلیارد یوان (۵۲/۶ میلیارد دلار) به استراتژی ملی تبلیغات خارجی در حوزه‌های روابط عمومی و تبلیغات اختصاص داده است. بر اساس اعلام منابع رسانه‌ای چین، ۴۵ میلیارد یوان تنها بخش کوچکی از بودجه کل بوده است. [۱۱۷] بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ منتشر شده توسط مرکزی ویلسون، [۱۱۸] حزب کمونیست چین هر ساله بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار صرف هدف قرار دادن خارجی‌های غیرچینی می‌کند.

در مارس ۲۰۱۸، اداره تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، یکپارچه‌سازی تلویزیون مرکزی چین CCTV، رادیو بین‌المللی چین و رادیو ملی چین را برای ایجاد گروه رسانه‌ای چین که صدای چین نیز نامیده می‌شود، هدایت کرد. این بزرگ‌ترین ماشین تبلیغاتی در جهان است.

دستگاه تبلیغات خارجی حزب کمونیست چین تلاش می‌کند ترکیب آن را با استخدام گزارشگران عمدتاً بومی بچیند. یک تماس ویدئویی میان شی جین‌‌‏پینگ و شورای CCTV آمریکا در واشنگتن در تاریخ فوریه ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق خبرنگاران استخدام شده چینی نبودند. [۱۱۹] البته واحد تبلیغات حزب کمونیست چین محتوای گزارش‌های آنها را بررسی می‌کند. رسانه دولتی چین بسته‌های خبری در کشور هدف را با استفاده از چهره‌‌‏ها و صداهای بومی برای تبلیغ تفکر حزب کمونیست تولید می‌کند و رژیم را با مردم چین تلفیق می‌کند. این حزب از چینی‌های مستقر در خارج برای انتشار گزارش‌ها و صدای حزب کمونیست چین استفاده می‌کند ـ نه داستان‌های واقعی چینی و نه صداهای واقعی مردم چین.

هم‌چنین حزب کمونیست چین دوره‌های بورسیه را در اختیار روزنامه‌نگاران خارجی جوان از جمله در حوزه‌های غذا و آموزش قرار می‌دهد به گونه‌ای که آنها بتوانند در سرزمین اصلی چین تحقیق کنند یا آموزش ببینند و در عین حال نگرش‌های خود را در خصوص روزنامه‌نگاری به آنها القا کند.

در بسیاری مواقع، تبلیغات حزب کمونیست چین ناموفق به نظر می‌رسد که این به دلیل روش‌های خصمانه آن است که به اعتبار آن آسیب می‌زنند. البته، این حزب از انبوه تاکتیک‌ها استفاده می‌کند از جمله استفاده از رسانه‌های خارجی به عنوان سخنگوی خود، حمله به رسانه‌ها و افرادی که از حزب کمونیست چین انتقاد می‌کنند و اعمال فشار برای جلب حمایت برای حزب کمونیست چین.

تلفیق رسانه‌های جهانی با حزب کمونیست چین

در سال ۲۰۱۵، وزرای خارجه ده کشور حزب کمونیست چین را به دلیل ساخت جزایر مصنوعی در آب‌های محل مناقشه دریای جنوب چین محکوم کرده‌اند. در عین حال، یک ایستگاه رادیویی در واشنگتن ادعا کرده که نیروهای خارجی تلاش کرده‌اند حقایق را دستکاری کنند و باعث ایجاد تنش در دریای جنوب چین شوند. این ایستگاه به تلاش‌های حزب کمونیست چین برای تصاحب آن اشاره‌ای نکرده است. این ایستگاه به نام WCRW عمدتاً دیدگاه‌های به نفع حزب کمونیست چین را بیان می‌کند و هیچ تبلیغی ندارد. تنها مشتری آن یک شرکت مستقر در لس‌آنجلس به نام G&E Studio Inc. است که خودش کنترل ۶۰ درصد رادیو بین‌المللی چین (CRI) در پکن را در اختیار دارد. G&E برنامه‌های خود را در حداقل ۱۵ ایستگاه به زبان‌های چینی و انگلیسی پخش می‌کند که مناطقی هم‌چون سالت لیک سیتی، فیلادلفیا، هیوستون، هونولولو و پورتلند را پوشش می‌دهد. [۱۲۰] بزرگ‌ترین مزیت این عملیات پنهان کردن نقش حزب کمونیست چین است و شنوندگان را بر آن می‌‌‏دارند که احساس کنند که آمریکاییان خودشان از حزب کمونیست چین حمایت می‌کنند.

رادیو بین‌المللی چین CRI، در سال ۲۰۱۵ در سطح جهانی ۳۳ ایستگاه فعال در حداقل ۱۵ کشور داشت و تا سال ۲۰۱۸، ۵۸ ایستگاه در ۳۵ کشور داشت. [۱۲۱] انواع کنترل‌ و فعالیت‌های انجام شده از طریق شرکت‌های چینی محلی، آن را قانونی ساخته هر چند که بسیاری از مردم از اینکه حزب کمونیست چین، پروپاگاندای خود را مخفی نگه می‌‌‏دارد، خرسند نیستند. تحت لوای دموکراسی، حزب کمونیست چین از کمونیسم حمایت کرده و تلاش می‌کند مخاطبان خود را وادار کند نگرش‌های آن در قبال قوانین یک جامعه آزاد را بپذیرند. حزب کمونیست چین از دموکراسی برای نابودی دموکراسی استفاده می‌کند.

گزارش‌های چاینا دیلی بخش مهم دیگری از تبلیغات خارجی حزب کمونیست چین هستند. چاینا دیلی گزارش‌های خبری حامی حزب کمونیست چین را در واشنگتن پست با یک سبک صفحه‌آرایی چاپ می‌کند که باعث ایجاد این حس در میان خوانندگان می‌شود که این محتوای واشنگتن پست است در حالی که متن گزارش نشانگر نوعی آگهی در یک صفحه غیر تبلیغاتی است. [۱۲۲] حزب کمونیست چین با بیش از سی روزنامه دیگر روابط مشابهی دارد مانند نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال، دیلی تلگراف و فیگارو.

در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸، چاینا دیلی یک گزارش تکمیلی چهار صفحه‌ای منتشر کرد که شبیه اخبار معمولی در روزنامه محلی آیووا به نام دس موینس رجیستر بود. مطالب این گزارش حمله به رییس جمهور آمریکا و معاملات تجاری معلق شده، بودند که برخی آن را تلاش برای نفوذ در انتخابات میان دوره‌ای آتی تلقی کردند. [۱۲۳]

وقتی جنگ اطلاعات مطرح است، رژیم دیکتاتوری حزب کمونیست چین دارای مزایای زیادی نسبت به سایر کشورها است. حزب کمونیست چین رسانه‌های همه کشورهای دموکراتیک را بلوکه کرده اما قادر است در رسانه‌های دولتی جوامع دموکراتیک در قالب صفحات اضافه گزارش منتشر کند. حزب کمونیست چین از انتشار گزارش‌های رسانه‌ای کشورهای آزاد در رسانه‌های خودش جلوگیری می‌کند؛ اما حزب می‌تواند محتوای خود را وارد رسانه‌های جوامع آزاد کند. رسانه‌های حزب کمونیست چین فقط در خدمت این حزب هستند و روزنامه‌نگاران غربی هرگز سمت‌های اجرایی در این رسانه‌‌‏های سخنگوی حزب کمونیست چین، ندارند. البته، حزب کمونیست چین می‌تواند افراد مخفی خود را به رسانه‌های غربی بفرستد یا خارجیان را آموزش دهد تا به بخشی از گزارشگران رسانه‌های خودش تبدیل شوند.

مادامی  که غرب رسانه حزب کمونیست چین را مستدل بداند، هم‌چنان در جنگ اطلاعات شکست خواهد خورد. در سال ۲۰۱۸، وزارت دادگستری آمریکا حکم داد که خبرگزاری شین‌‌‏هوا و شبکه جهانی تلویزیونی چین باید به عنوان کارگزاران خارجی در آمریکا ثبت شوند. این گامی در مسیر صحیح اما ناکافی بود زیرا مسئله اصلی در وهله نخست، عدم اقدام متقابل بود.

به تازگی، دولت آمریکا گامی قوی‌تر برای مقابله با داستان‌های تبلیغاتی حزب کمونیست چین برداشته است. از ابتدای مارس ۲۰۲۰، وزارت امور خارجه آمریکا شروع به اعمال محدودیت‌هایی بر رسانه‌های تحت کنترل دولت چین کرده که در آمریکا فعال هستند مانند نامگذاری آنها به عنوان مأموریت‌های خارجی و محدود کردن تعداد کارکنانی که استخدام می‌کنند. مقامات پیشین دولت فدرال هم‌چون مایک پومپئو صراحتاً از تلاش‌های حزب کمونیست چین برای برنده شدن در جنگ تبلیغاتی انتقاد کرده‌اند.

حزب کمونیست چین نقش مهمی در کنترل رسانه‌های چینی‌زبان در خارج ایفا می‌کند. از طریق اعمال زور و تطمیع، حزب کمونیست چین تعداد زیادی از رسانه‌های چینی زبان هم‌چون رسانه‌های تأسیس شده در چین را به استخدام خود درآورده، شامل برخی رسانه‌‌‏های تایوانی که پیش‌‌‏تر دیدگاه‌های قوی ضد کمونیسم داشتند. نشست جهانی رسانه‌های چینی با حمایت مالی حزب کمونیست چین، به عنوان محیطی برای ابلاغ دستورات حزب کمونیست چین به رسانه‌های چینی در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیش از ۴۶۰ مدیر رسانه‌های چینی خارجی از بیش از شصت کشور و منطقه در نهمین نشست جهانی رسانه‌های چینی شرکت کردند که در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷ در فیوژو برگزار شد.

یک مثال از تأثیر این کار کنترل رسانه‌ای را می‌توان در گزارش چاینا پرس (به زبان مندرین: چیائو بائو) یافت که یک رسانه چینی زبان مستقر در کالیفرنیا است و تبلیغات حزب کمونیست چین را منتشر می‌کند. گزارش‌های طویل چاینا پرس در طول نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۷ تقریباً یکسان با مطالب منتشر شده در رسانه رسمی این حزب بود. [۱۲۴]

انجمن رسانه‌های خارجی چین که تحت کنترل حزب کمونیست چین با بیش از ۱۶۰ عضو رسانه‌ای است، نقش پر رنگی در اعتراضات دموکراسی خواهانه جنبش چتر در هنگ کنگ طی سال ۲۰۱۴ داشت. این گروه به سرعت اقدام به ایجاد ۱۴۲ مرکز رسانه‌ای حامی دولت خلق چین در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و استرالیا برای انتشار بیانیه «حفاظت از هنگ‌کنگ» کرد که حامی دیدگاه‌های حزب کمونیست چین است [۱۲۵]

در طول «مستعمره‌سازی» اقتصادی دولت چین در آفریقا، رسانه‌های حزب کمونیست چین به گوشه گوشه این قاره رسیدند. تلویزیون چین و گروه رسانه‌ای استارتایمز اکنون در ۳۰ کشور آفریقایی فعال است و مدعی است که «یک اپراتور تلویزیون دیجیتالی با سریع‌ترین رشد و بیشترین نفوذ در آفریقا است.» [۱۲۶] این رژیم در نفوذ رسانه‌های خارجی خود خستگی‌ناپذیر عمل کرده است.

سرکوب صداهای معترض جنبه دیگری از فعالیت‌های تبلیغاتی خارجی حزب کمونیست چین است. این حزب روزنامه‌نگاران را تهدید به مواردی مانند رد درخواست ویزا می‌کند و دیگر شکل‌های آزار و اذیت که منجر به نوعی خودسانسوری می‌شود. نتیجه این که تنها چند شرکت معدود رسانه‌ای در جهان وجود دارند که موضعی کاملاً مستقل در قبال حزب کمونیست چین دارند بدون این که توجهی به عواقب تحمیل شده توسط این رژیم داشته باشند.

روش‌های مختلفی برای یک رژیم مستبد هم‌چون حزب کمونیست چین وجود دارد تا تصویر عمومی خود را بهبود بخشد. اولین و مستقیم روش، اجرای اصلاحات و تغییر به نوعی از دولت است که به حقوق بشر، ارزش‌های جهانی و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد. روش دوم برای چنین رژیمی سرپوش گذاردن بر جرایم از طریق سانسور است. روش سوم متقاعد کردن فعالانه دنیای خارج برای همراهی با این ‌‌رژیم است. روش سوم نمایانگر اثربخش‌ترین شکل پوشش ظلم است.

حزب کمونیست چین به طور همزمان از روش‌های دوم و سوم طی چندین دهه استفاده کرده است. این حزب از طیفی بزرگ از فعالیت‌های کلان پروپاگاندا برای هدف قرار دادن خارجیان، تغییر ذهن مردم برای مثبت فکر کردن درباره چین کمونیست یا حداقل عدم انتقاد از نقایص اساسی آن استفاده می‌کند. در برخی موارد، تبلیغات حزب کمونیست چین می‌تواند آنها را چنان پایین بکشاند که به هم پیمانان حزب تبدیل‌‌‏شان کند. از طریق سرمایه‌گذاری گسترده و فعالیت‌های زیرکانه، این حزب یک سیستم جهانی برای ایجاد ائتلاف‌ها، انزوای دشمنان و تبدیل نهادهای خنثی به نهادهای همدل ایجاد کرده است.

دستکاری تبادل فرهنگی برای تعلیم جهان با فرهنگ حزب کمونیست چین

تعالیم ایدئولوژیکی و سیاسی، ابزار ضروری حزب کمونیست چین در نابودی فرهنگ سنتی چین است. البته در سالیان اخیر، این حزب بر تعهد خود برای بازسازی فرهنگ سنتی تأکید کرده و به دنبال جلوه دادن خود به عنوان نماینده مشروع ملت چین و هویت آن بوده است. همان گونه در فصول پیشین این کتاب بحث شد، این موج بازسازی روح سنن را از میان برده و جای آن را نسخه‌ای جعلی از فرهنگ غالب حزب کمونیست گرفته است. این حزب نه تنها جهان را فریب داده بلکه میراث باستانی چین را نیز تضعیف کرده است. مثال‌های معمول این اقدام، مؤسسات کنفسیوسی هستند که در مجتمع‌های دبیرستانی و دانشگاهی در سراسر جهان ایجاد شده‌اند.

مؤسسات کنفسیوسی اصول مهم آکادمیک استقلال و آزادی را نابود کرده‌اند که هدفشان ارتقای نسخه حزب کمونیست چین از وقایع تاریخی، تحریف تاریخ چین و حذف سوابق خوفناک حقوق بشر حزب کمونیست چین است. در برخی کلاس‌های درس مؤسسات کنفسیوس، نقل‌قول‌هایی از مائو بر روی دیوار نصب شده‌اند. در سطح، مؤسسات کنفسیوسی مدعی آموزش فرهنگ چینی هستند اما در حقیقت آنها دکترین کمونیسم را ارتقا و فرهنگ این حزب را انتقال می‌دهند.

بر اساس آمار تکمیل نشده، تا پایان سال ۲۰۱۷، جمهوری خلق چین حداقل ۵۲۵ مؤسسه کنفوسیوس (با هدف قرار دادن کالج‌ها و دانشگاه‌ها) و ۱۱۱۳ کلاس درس کنفسیوسی را (با هدف قرار دادن مدارس ابتدایی و متوسطه) را در بیش از ۱۴۵ کشور جهان تأسیس کرده است. [۱۲۷] بودجه مؤسسات کنفسیوسی توسط هانبان تأمین می‌شود که یک سازمان زیرمجموعه اداره کار جبهه متحد (UFWD) حزب کمونیست چین است. استفاده از این بودجه‌ها تحت نظارت پرسنل سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری خلق چین قرار دارد.

علاوه بر ارایه دوره‌های فرهنگی و زبانی، مؤسسات کنفسیوسی تاریخ را نیز منحرف می‌کنند و حتی اعتراضاتی علیه فعالیت‌هایی ترتیب می‌دهند که حزب کمونیست چین آنها را تهدیدی علیه استیلای خود می‌داند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ کمیسیون بررسی موضوعات امنیتی و اقتصادی چین ـ آمریکا، سخنرانان حامی پکن به مراسم تحت حمایت مالی موسسات کنفسیوس دعوت می‌شوند و دروغ‌های حزب کمونیست چین درباره تبت را تکرار می‌کنند در حالی که برخی دیگر مدعی شده‌‌‏اند که ایالات متحده با بمباران دهکده‌های چینی، چین را وارد جنگ کره کرد. [۱۲۸]

قانون ملی اختیارات دفاعی آمریکا در سال مالی ۲۰۱۹، تلاش‌های حزب کمونیست چین برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا به ویژه «رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی، کسب و کارها و گروه‌های دانشگاهی و سیاسی» را محکوم کرد. این قانون صراحتاً مانع از ارایه بودجه‌های ملی به دپارتمان‌های زبان چینی در دانشگاه‌های آمریکایی می‌شود که در آنها یک مؤسسه کنفسیوس وجود دارد. [۱۲۹]

تبلیغات خارجی حزب کمونیست چین یک پروژه مهم با هدف بازشکل‌گیری دیدگاه‌های عمومی در خصوص این رژیم است. حزب کمونیست چین ایدئولوژی مهلک خود را از طریق برنامه‌های تبلیغاتی اشاعه می‌دهد که به شدت مردم را در قبال این رژیم، روش عملیاتی آن، سوءاستفاده از حقوق بشر و به طور کلی کمونیسم گمراه کرده است.

ب. هدف کار جبهه متحد: فروپاشی دنیای آزاد از درون

در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۸، حزب کمونیست چین چهلمین سالگرد به اصطلاح اصلاحات خود را جشن گرفت. این حزب «مدل دوستی اصلاح چین» را به ۱۰ خارجی تأثیرگذار اهدا کرد تا «از جامعه بین‌الملل برای حمایت از اصلاحات در چین قدردانی کرده باشد».[۱۳۰] از جمله این ده خارجی می‌توان به خوان آنتونیو سامارانش رییس سابقه کمیته بین‌المللی المپیک اشاره کرد که چین را برای میزبانی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ انتخاب کرد؛ و همچنین رابرت لارنس کوهن یک تاجرآمریکایی که نام خود را به عنوان نویسنده بیوگرافی چاپلوسانه جیانگ رییس سابق حزب کمونیست چین مطرح کرد، اشاره کرد. طی چند دهه گذشته، سیاستمداران و سلبریتی‌های بیشماری به نفع تاکتیک‌های جبهه متحد حزب کمونیست چین عمل کرده‌اند.

مائو به جبهه متحد لقب یکی از «سه گنجینه جادویی» حزب کمونیست چین داد. دول غربی فریب خورده و با این تاکتیک‌ها آسیب‌های شدیدی را متحمل شدند؛ اما برخی از آنها در حال از بیدار شدن هستند و چندین گزارش تحقیقاتی درباره جبهه متحد منتشر شده‌اند.

گزارش سال ۲۰۱۸ کمیسیون بازنگری اقصادی و امنیتی آمریکا و چین USCC، با عنوان کار جبهه متحد خارجی چین نمایانگر ساختار و عملیات‌ جبهه متحدد خارجی حزب کمونیست چین است از جمله این که چگونه حزب کمونیست چین از انواع مختلف سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای کار جبهه متحد خود و مضامین آن برای آمریکا و سایر کشورهای غربی استفاده می‌کند. در این گزارش آمده است: «افزایش اهمیت کار جبهه متحد منجر به افزایش فزاینده اختصاص مقامات اداره جبهه متحد کار UFWD در سمت‌های ارشد حزب کمونیست چین و دولت شده که باعث افزوده شدن حدود ۴۰ هزار نیروی کادر جدید در این اداره شده است.» [۱۳۱]

اتاق فکر موسسه سیاست عمومی جهانی گزارشی را در سال ۲۰۱۸ پیرامون فعالیت‌های جبهه متحد حزب کمونیست چین در اروپا منتشر کرد. [۱۳۲] انستیتو هوور در دانشگاه استنفورد گزارشی تفصیلی را درباره همین موضوع در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ منتشر کرد. در این گزارش آمده بود: «فعالیت‌های نفوذ چین به فراسوی تمرکز جبهه متحد بر جوامع پراکنده رفته و طیف گسترده‌تری از بخش‌ها در جوامع غربی را هدف گرفته‌اند که اتاق‌های فکر، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها نهادهای ایالتی، محلی و دولت ملی را دربرمی‌گیرند. چین به دنبال ارتقای نگرش‌های همخوان با دولت، سیاست‌ها، جامعه و فرهنگ چین؛ سرکوب دیدگاه‌های مخالف؛ و همکاری با بازیگران کلیدی آمریکا به منظور حمایت از اهداف سیاست خارجی و منافع اقتصادی چین است.» [۱۳۳]

جهبه متحد حزب کمونیست چین اساساً عاملان زیر را در غرب هدف قرار می‌دهد: سیاستمداران و تجار؛ دانشگاهیان و اعضای اتاق‌های فکر؛ رهبران، صاحبان کسب و کار و دانشجویان چینی در خارج از آن؛ صنایع سینما و تفریح؛ و مخالفان در خارج از آن.

سیاستمداران و تجار

گزارش USCC می‌گوید که حزب کمونیست چین کار جبهه متحد خود را یک ابزار مهم برای تقویت حمایت داخلی و بین‌المللی برای این حزب می‌داند. این شامل خریدن سیاستمداران غربی است. از طریق تشویق، وسوسه و ایجاد رابطه، حزب کمونیست چین روابطی نزدیک با بسیاری از مقامات عالیرتبه از دولت‌‌‏های غربی برقرار می‌کند. حزب کمونیست چین با این سیاستمداران به عنوان گنجینه‌های دولتی خود برخورد می‌کند به آنها هدایای گزاف می‌دهد و به آنها القابی هم‌چون «دوستان قدیمی چین» می‌بخشد. در میان آنها می‌توان شاهد دبیرکل‌های حال و گذشته سازمان ملل، رؤسای دولت‌ها، مقامات عالی‌رتبه دولتی، مشاوران ارشد دولتی، رؤسای سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاهیان معروف و کارشناسان اتاق‌های فکر و غول‌های کنسرسیوم‌های رسانه‌ای بود. از همه این افراد در شبکه جبهه متحد انتظار می‌‌‏رود در لحظات مهم از حزب کمونیست چین حمایت کنند.

پاتریک هو چی پینگ دبیر سابق هنگ‌کنگ وزارت کشور در دسامبر ۲۰۱۸ در آمریکا به ارتشا محکوم شد. او روابط نزدیکی با حزب کمونیست چین داشت و به مقامات عالی‌رتبه در دو کشور آفریقایی از جانب شرکت انرژی چین که یک شرکت انرژی وابسته به حزب کمونیست چین به منظور دستیابی به حقوق معادن است، رشوه داده بود. [۱۳۴]

اسناد دادگاه‌های آمریکا نیز نمایانگر فساد و جاسوسی صورت گرفته توسط شرکت عظیم مخابراتی ZTE چین هستند. دو مقام ارشد مخابراتی در لیبریا شهادت دادند که بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷، ZTE به انبوهی از مقامات رشوه داده است از جمله رییس جمهور، مقامات دولت و قضات آن هم از طریق کیف‌های حاوی هزاران دلار پول نقد. [۱۳۵]

حزب کمونیست چین از پول و زنان برای به دام انداختن رهبران سیاسی و سپس تحقیق اهداف رژیم استفاده می‌کند. در یادداشتی به دنبال انتخابات میان دوره‌ای نوامبر ۲۰۱۴ در آمریکا، شرکت انرژی CEFC چین برنامه‌ای را تدوین کرد برای ایجاد روابط و دوستی‌ها با سیاستمداران. یی جیانمینگ رییس اکنون بدنام هیأت مدیره شرکت، روابطی قوی با رهبران سیاسی اروپا داشت. او زمانی از یکی از مشاوران امنیت رییس جمهور آمریکا خواسته بود ارتش آمریکا را ترغیب کند سوریه را بمباران نکنند زیرا او می‌خواست از میادین نفت آن جا نفت خریداری کند. او پیوندهایی قوی با مقامات ارشد در سازمان رزرو فدرال و سازمان ملل و هم‌چنین اعضای خانواده مقامات دولت آمریکا داشت. [۱۳۶]

وقتی ضروری باشد، حزب کمونیست چین می‌تواند جبهه‌های مختلف متحد را به صورت موقت تشکیل دهد تا دشمنان خود را منزوی سازد. به عنوان مثال، حزب کمونیست چین از آرای کشورهای در حال توسعه استفاده می‌کند که مقامات آن قبلاً اغوا شده‌اند تا تحرکات در سازمان ملل متحد را تأیید یا رد کنند. از طریق وکلای خود، این حزب تلاش‌های آمریکا برای ایجاد ثبات در خاور میانه را مختل کرده است. در عین حال، این حزب توانسته دست به تقویت ائتلاف‌های جدید اقتصادی بزند. در جنگ تجاری چین و آمریکا، حزب کمونیست چین به دنبال تشدید اختلافات میان آمریکا و اروپا با هدف استفاده از اروپا به عنوان بخش دیگری از جبهه متحد علیه آمریکا بوده است.

سیاستمداران نیز هدف کار جبهه متحد حزب کمونیست چین قرار دارند. آنها عبارتند از رهبران جوامع، اعضای شوراهای شهرها، سناتورهای ایالتی، و غیره. رویکرد معمول استیلا بر سیاستمداران محلی از طریق سازمان‌ها یا تجار چینی است که برای بازدید از چین دعوت می‌شوند و در آن جا رشوه دریافت می‌کنند. کسب و کارهای خانوادگی آنها توجه خاصی در چین دریافت می‌کنند. موارد در دام افتادن جنسی که اصطلاحاً «تله جنسی» نامیده می‌شود اغلب دربرگیرنده حق‌السکوت بوده و حزب کمونیست چین از این تاکتیک استفاده می‌کند.

چن یونگلین مسئول سابق کنسولگری چین در سیدنی استرالیا که در سال ۲۰۰۵ جلای وطن کرد، به رسانه اپک تایمز گفت که دپارتمان جبهه متجر کار به دولت استرالیا از طریق مقامات فاسد نفوذ کرده بود. او گفته بود: «میزان رشوه خصوصی برای مقامات فراتر از کمک‌های سیاسی است. به ویژه برای مقامات عالی‌رتبه رشوه‌ها عظیم هستند. جنبه دیگر ارتضا، پرداخت کامل هزینه‌های سفر به چین است که در آن با مقامات همانند پادشاهان رفتار می‌شود. این شامل پرداخت هزینه‌های فاحشگی برای شرکت‌های چینی است. بسیاری از مقامات، پس از بازگشت از چین مواضع خود را تغییر می‌دهند.» [۱۳۷]. حزب کمونیست چین با حمایت قوی مالی خود، به سیاستمداران کمونیست و چپگرا در سراسر جهان پول می‌دهد تا به کارگزاران آن در کشورها تبدیل شوند و ایدئولوژی کمونیست را منتشر کنند.

حزب کمونیست چین از تاکتیک‌های مشابهی در بخش مالی و سایر صنایع استفاد می‌کند. با تجار و کارآفرینان همانند پادشاهان برخورد شده و به آنها امتیازات کاری داده می‌شود. در عوض، آنها به صدای حزب کمونیست چین برای لابی با دولت‌ها و تأثیرگذاری بر سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور خود تبدیل می‌شوند. در جنگ تجاری آمریکا و چین، حزب کمونیست چین در تماس مستمر با غول‌های وال استریت بوده است. بسیاری از شرکت‌های برتر مالی و بین‌المللی کسب و کار خود را در چین انجام می‌دهند. برای کمک به گسترش کسب و کار خود در آن جا، این شرکت‌ها فرزندان مقامات عالی رتبه چینی را استخدام می‌کنند که «شاهزاده‌ها» نامیده می‌شوند. در عوض، این آقازاده‌ها همانند چشم، گوش و صدای حزب کمونیست چین در این شرکت‌ها عمل می‌کنند.

چرخه‌های آکادمیک و اتاق‌های فکر

بسیاری از اتاق‌های فکر در غرب مستقیماً استراتژی و سیاست‌های کشور خود در ارتباط با چین را شکل می‌دهند؛ بنابراین، حزب کمونیست چین بابت توجه ویژه آنها پول می‌پردازد. حزب کمونیست چین از طریق حمایت مالی بر این اتاق‌های فکر اعمال کنترل می‌کند. این حزب تقریباً به همه اتاق‌های فکر مرتبط با چین رشوه می‌دهد، اعمال کنترل می‌کند یا بر آنها اعمال نفوذ می‌کند [۱۳۸] بر اساس گزارش واشنگتن پست در سال ۲۰۱۸،  شرکت عظیم فناوری هواوی از اتاق‌های فکر در واشنگتن حمایت می‌کند که گزارش‌‌‏هایی مثبت درباره هواوی می‌نویسند. [۱۳۹]

هواوی حامی مالی بیش از ۲۰ دانشگاه در انگلستان است از جمله کمبریج و آکسفورد. آنتونی گلیز که یک مورخ و کارشناس امنیت ملی انگستان است، می‌گوید: «این درباره یک برنامه الکترونیک با محوریت تزریق پول چین به دانشگاه‌های انگلستان است. این یک موضوع امنیت ملی است.» [۱۴۰] هواوی از طریق برنامه «بذرهای آینده» خود، بسیاری از مهندسان جوان مستعد را جذب کرده که این یک تاکتیک کلاسیک نفوذ کمونیسم است.

حزب کمونیست چین متخصصان خارجی به ویژه ناظران امور چین را با پول، جایگاه و شهرت می‌خرد. پس از آن، این کارشناسان از خط فکری حزب کمونیست چین تبعیت می‌کنند، و کتاب‌ها و مقالات خود را برای تشریح «ظهور صلح‌آمیز» حزب کمونیست چین و مفاهیم «رؤیای چین» یا «مدل چین» منتشر می‌کنند.

با بدتر ساختن شرایط طی چند دهه گذشته، متخصصان حقوق بشر و جامعه‌شناسان غربی به شدت تحت تأثیر ایدئولوژی کمونیست بوده‌اند. با میزان کمی از نفوذ حزب کمونیست چین، آنها می‌توانند از حامیان صرف ایدئولوژی چپگرا به پذیرندگان قواعد حزب تبدیل شوند.

رهبران ، تجار و دانشجویان چین مقیم خارج از کشور

حزب کمونیست چین با موفقیت از میهن‌پرستی دانشجویان چینی خارج از کشور برای ایجاد همدلی با سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های خود استفاده کرده است. برای دستیابی به حمایت چینی‌های مقیم خارج، حزب کمونیست چین حمایت مالی در اختیار آنان قرار می‌دهد. اغلب از عبارت «عشق به زادگاه، دوستی خویشاوندان» به عنوان بخشی از تلفیق آگاهانه چین و حزب کمونیست چین به منظور فریب چینی‌های خارج از کشور استفاده می‌شود. هم‌چنین، حزب کمونیست چین از شبکه گسترده سازمان‌های خارجی، حمایت‌کننده و جاسوسان برای به حاشیه راندن و حمله به مخالفان استفاده می‌کند.

حزب کمونیست چین از بهانه‌های مختلف برای دعوت چینی مقیم خارج برای انجام کسب و کار و سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی چین استفاد می‌کند. این باعث می‌شود رهبران چینی مقیم خارج در زمان بازدید از کشور با مقامات عالی‌رتبه ملاقات کنند و از آنها دعوت می‌شود در مراسم روز ملی جمهوری خلق چین شرکت کنند.

راک دورفمن عضو ارشد شورای اخلاق کارنگی در امور بین‌الملل، گزارشی تحقیقاتی را در نشریه پولیتیکو منتشر کرد و فعالیت‌های جاسوسی روسیه در سیلیکون‌‌‏ولی با تمرکز خاص بر عاملان چینی را افشا کرد. به عنوان مثال، این گزارش اقدام به بررسی رُز پاک، کارگزار پر قدرت چینی در سانفرانسیسکو کرد. این گزارش خاطرنشان ساخته بود که حزب کمونیست چین و پاک با کمک اتاق بازرگانی چین در سانفرانسیسکو، تمرین کنندگان فالون گونگ، تبتی‌‌‏ها و حامیان تایوان و اویغور‌‌‏ها را به حاشیه رانده و مانع از مشارکت آنها در مراسم راهپیمایی سال نوی چینی شده است [۱۴۱].

گزارش USCC نیز نشان می‌دهد چگونه انجمن دانشجویان و متخصصان چین (CSSA) تحت کنترل حزب کمونیست چین قرار دارد. برخی شعب این انجمن در وب‌سایت‌های خود مستقیماً اظهار می‌دارند که توسط کنسولگری‌هایی چین یا زیرمجموعه‌های آنها تأسیس شده‌اند در حالی که در سایر موارد، کنترل آنها به صورت مخفیانه است. این سازمان‌ها از کنسولگری‌های چین دستور می‌گیرند. مسئولان کنسولگری‌ها باعث آزار، ارعاب و نظارت بر دانشجویانی می‌شود که از سرخط حزب کمونیست چین تخطی کنند.

انجمن دانشجویان و متخصصان چین و افراد مرتبط با آنها گاهاً حتی جاسوسی صنعتی و اقتصادی انجام می‌دهند. در سال ۲۰۰۵، روزنامه لموند فرانسه گزارش کرد که این انجمن در دانشگاه لوون بلژیک، گروه جاسوسی خط مقدم حزب کمونیست چین در این کشور بوده است. گاهی اوقات، این شبکه‌های جاسوسی متشکل از صدها کارگزار شاغل در شرکت‌های مختلف در اروپا هستند. [۱۴۲]

صنایع فیلم و سرگرمی

در سال‌های اخیر، حزب کمونیست چین تلاش‌های خود برای نفوذ به صنعت سرگرمی آمریکا را افزایش داده است. در سال ۲۰۱۲، گروه واندای از سرزمین اصلی چین، ۶/۲ میلیارد دلار برای اکتساب و خرید تلویزیون AMS که دومین زنجیره بزرگ فیلم و نمایش در آمریکا است، اختصاص داد. از آن زمان، این گروه اقدام به خرید لجندری اینترتینمنت به ارزش ۵/۳ میلیارد دلار و کارمایک سینما به عنوان چهارمین زنجیره بزرگ فیلم و نمایش در آمریکا به ارزش ۱/۱ میلیارد دلار کرده است. [۱۴۳] در سال ۲۰۱۶، شرکت علی پیکچرز اقدام به خرید سهام شرکت آمبلین پارتنرز متعلق به استیون اسپیلبرگ کرد و نماینده‌ای را در هیأت مدیره آمبلین برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های عمده منصوب کرد. [۱۴۴]

یکی از اهداف اصلی حزب کمونیست چین در نفوذ به صنعت سرگرمی، همراه کردن جهان برای پیروی از دستور کار حزب کمونیست چین است ـ ترسیم تصویری مثبت از حزب کمونیست چین و به اصطلاح ظهور صلح‌آمیز چین ـ به منظور پنهان کردن بلندپروازی‌های ظالمانه این رژیم کرده است. در عین حال، چنین تصویری باعث پوشانده شدن این موضوع می‌شود که چگونه صادرات فرهنگ حزب کمونیست چین جهان را فاسد کرده است. از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳، چین در تنها دوازه فیلم از یک صد فیلم برتر هالیوود سرمایه‌گذاری کرده بود. اما در پنج سال بعد، چین در ۴۱ فیلم معروف هالیوود سرمایه‌گذاری کرد. [۱۴۵]

هالیوود چشم طمع به بازار سریعاً در حال رشد بازار فیلم چین کرده و مدیران آن به خوبی می‌دانند که اگر از خط فکری حزب پیروی نکنند از این بازار به بیرون رانده خواهند شد. بنابراین، آنها انطباق خود با سانسور در چین را تضمین می‌کنند. [۱۴۶] ستارگان سینمای آمریکا که مواضعی ضد سرکوب حزب کمونیست چین دارند از ورود به چین منع شده‌اند یا فیلم‌های آنها جایی در بازار چین ندارند. حمایت صریح ریچارد گر، ستاره هالیوود، از تبت باعث جلوگیری از ورود وی به چین شد و حتی باعث محدودیت شغلی او در داخل آمریکا شد زیرا تهیه‌کنندگان فیلم‌ها به دنبال پرهیز از تخلف یا تهییج حزب کمونیست چین بودند. [۱۴۷] سایر ستارگان سینما نیز در اثر این گونه «سرپیچی‌‌‏ها» در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند.

به حاشیه راندن کارشناسان و مخالفان مقیم خارج

حزب کمونیست چین از تهدید و تشویق برای نفوذ بر متخصصان غربی چین و به حاشیه راندن کارشناسانی استفاده می‌کند که منتقد این رژیم هستند. این منجر به خودسانسوری خودخواسته شده است. تهدید شامل رد صدور ویزاست که دارای بیشترین تأثیر بر کارشناسان جوان است. برای پیشرفت حرفه‌ای، بسیاری داوطلبانه از بحث درباره حقوق بشر، تبت و سایر موضوعات حساس که می‌توانند باعث خشم حزب شوند، پرهیز می‌‌‏کنند.

پری لینک استاد مطالعات شرق آسیا توسط حزب کمونیست چین به دلیل تحقیق درباره قتل عام میدان تیان‌‌‏آن‌‌‏من در فهرست سیاه قرار گرفته است. رفتار رژیم با او به درسی برای متخصصان جوان تبدیل شده تا بدانند چه کار‌‌‏هایی نباید انجام دهند. [۱۴۸]

در اکتبر ۲۰۱۷، بندیکت راجرز نایب رییس کمیسیون حقوق بشر حزب محافظه‌کار انگلستان و حامی جنبش دموکراسی هنگ‌کنگ برای یک بازدید خصوصی جهت دیدن دوستانش از جمله چند فعال دموکراسی به هنگ‌کنگ سفر کرد اما جلوی ورود او گرفته شد و در فرودگاه هنگ‌هنگ به کشور خود بازگردانده شد. [۱۴۹]

در گزارش سال ۲۰۱۸ توسط کمیسیون بازنگری اقصادی و امنیتی آمریکا و چین آمده است که کارگزاران اطلاعاتی جمهوری خلق چین تلاش می‌کنند تا افرادی را از اقلیت‌های قومی از جمله اویغورهای ساکن خارج برای فعالیت به عنوان جاسوس استخدام کنند. امتناع از این امر می‌تواند منجر به پیگرد قضایی اعضای خانواده آنها در چین شود. اویغورهای تهدید شده می‌گویند هدف این تهدیدها نه تنها گردآوری اطلاعات درباره اویغور‌‌‏های رانده شده از کشور است بلکه ایجاد ناسازگاری و جلوگیری از مخالفت رسمی آنها با حزب کمونیست چین است. [۱۵۰]

پ. جنگ اقتصادی: تسلیحات سنگین حزب کمونیست چین

اگر تبلیغات خارجی، مدیریت برداشت‌ها و کار جبهه متحد شکل‌های جنگ نرم حزب کمونیست چین باشند، آنگاه صنعت پیشرفته تکنولوژی باید قدرت سخت این حزب باشد. در دهه ۱۹۵۰، شعار حزب کمونیست چین، پیشی گرفتن از انگلستان و رسیدن به سطح آمریکا بود. امروزه، این استراتژی به یک تهدید مشروع تبدیل شده است.

از دهه ۱۹۸۰، جمهوری خلق چین مجموعه‌ای از طرح‌های استراتژیک را در علم و فناوری اجرا کرده از جمله ۸۶۳ برنامه (به نام برنامه تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشرفته دولت) که به تسهیل سرقت فناوری از سایر کشورها کمک کرده است؛ برنامه مشعل که به ایجاد صنایع تجاری پیشرفته تکنولوژیکی کمک کرد؛ برنامه ۹۷۳ برای تحقیقات علمی؛ و پروژه ۲۱۱ که به «اصلاح» دانشگاه‌ها کمک کرد. [۱۵۱] [۱۵۲] هدف برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» تحول چین از یک کشور تولیدکننده به یک قدرت تولیدکننده تا سال ۲۰۲۵ است که رهبری داده‌های کلان، ۵G و غیره را در دست دارد. این استراتژی شامل طرح‌های بلندپروازانه برای هوش مصنوعی است که در هدف تبدیل شدن چین به یک رهبر جهانی تا سال ۲۰۳۰ است. هدف ارتقای جایگاه چین به عنوان کارخانه جهانی برای تولیدکنندگان بزرگ و پیشرفته و در نتیجه حفظ برتری جهانی است. [۱۵۳]

تحت شرایط نرمال، برای یک کشور طبیعی است که منابع دولتی را به نفع توسعه صنعت یا سرمایه‌گذاری در دستیابی به فناوری‌های کلیدی به کار گیرد. البته استراتژی توسعه شرکت‌های پیشرفته تکنولوژیکیِ حزب کمونیست چین مؤید تهدیدی اساسی علیه دنیای آزاد است. جمهوری خلق چین یک کشور نرمال نیست و ضوابطی را رعایت نمی‌کند که حاکم بر روابط بین‌الملل هستند. هدف از توسعه تکنولوژیکی حزب کمونیست چین این نیست که به رتبه‌های سایر کشورهای پیشرفته تکنولوزیکی در جهان بپیوندد یا در شرایطی مساوی با آنها رقابت کند بلکه حذف مخالفان و تصاحب اقتصادی غربی ـ​ به ویژه آمریکا ـ است که آن را یک گام به برتری جهانی نزدیک‌تر می‌سازد.

نوآوری تکنولوژیکی میوه آزادی فردی است که در تضادی طبیعی با حاکمیت دیکتاتوری کمونیسم قرار دارد. محققان در سرزمین اصلی چین از آزادی استفاده از موتورهای جستجوی خارجی محروم هستند چه رسد به این که بخواهند آزادی خود را به طرق دیگر بیان کنند. بنابراین، تحقق پیشرفت‌های واقعی در زمینه نوآوری علمی و تکنولوژیکی با توجه به محدودیت‌های حزب کمونیست چین بر اندیشه و دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار است.

در این راستا، حزب کمونیست چین از ابزارهای متقلبانه متعددی برای سرقت فناوری غرب و دستیابی به استعداد استفاده کرده و هم‌چنین به تدابیر ناعادلانه و استثنایی برای تضعیف صنعت غرب متوسل شده است. جمهوری خلق چین از یک رویکرد همه‌گیر از جمله نهادها و شرکت‌های دولتی، ارتش، کسب و کارهای خصوصی و افراد حقیقی برای سرفت فناوری‌هایی استفاده می‌کند که غرب چندین دهه بابت دستیابی و توسعه آنها هزینه کرده است. پس از شبیه‌سازی و بهبود مالکیت معنوی سرقت شده، شرکت‌های چینی اقدام به تولید انبوه کالاهای پیشرفته تکنولوژیکی با هزینه‌های پایین می‌کنند و آنها را روانه بازارهای بین‌المللی کرده و کسب و کارهای خارجی را از میدان به در می‌کنند که دارای مالکیت خصوصی هستند و نمی‌توانند با مقررات اعمال شده در چین مقابله کنند. این استراتژی اقتصادی، یک مؤلفه مهم را در استفاده حزب کمونیست چین از «جنگ نامحدود» علیه غرب تشکیل می‌دهد.

دام فناوری تجاری برای دسترسی به بازار

در سال‌های اخیر، شبکه راه‌آهن پر سرعت چین به یک ابزار تبلیغاتی برای قدرت تولیدی این کشور تبدیل شده و مفهوم «دیپلماسی راه‌آهن پر سرعت» مطرح شده است. رسانه‌های دولتی چین، کار چین در این عرصه را «افسانه‌ای» نامیده‌اند زیرا این توسعه سریع تنها در ۱۰ سال رخ داده است. البته برای شرکت‌های غربی، ساخت راه‌آهن پر سرعت چین کابوسی از سرقت تکنولوژیکی، در دام افتادن و آن چیزی است که در نهایت زیان عظیمی را در برابر سودی کوچک به دنبال دارد.

کار بر روی پروژه راه‌آهن پر سرعت در اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. تا پایان سال ۲۰۰۵، حزب کمونیست چین ایده توسعه مستقل فناوری را کنار گذاشت و به سمت فناوری غرب روی آورد. هدف حزب کمونیست چین از ابتدا روشن بود: ابتدا برنامه‌ریزی برای اکتساب فناوری و سپس تولید همان فناوری و فروش آن با قیمت ارزان‌تر در بازار جهانی.

طرف چینی نیازمند آن بود که تولیدکنندگان خارجی یک قرارداد انتقال فناوری با یک شرکت داخلی چین قبل از به مزایده گذاردن قراردادهای ساخت امضا کنند. رژیم چین اقدام به انجام ارزیابی‌های رسمی داخلی به نام «ارزیابی اجرای انتقال فناوری» کرد که نه تنها متمرکز بر نحوه آموزش خوب سیستم‌های شرکت‌های خارجی بلکه نحوه یادگیری خوب شرکت‌های داخلی بود. اگر کسب و کارهای داخلی به طور کامل بر این فناوری تسلط نمی‌یافتند، چین پولی پرداخت نمی‌کرد. هم‌چنین مقامات مسئول الزامی ساخته بودند که تا تحقق آخرین بخش سفارش‌ها، شرکت‌های داخلی باید ۷۰ درصد سفارشات را خودشان تولید می‌کردند. [۱۵۴]

از آن جا که شرکت‌های خارجی احساس می‌کردند دسترسی به بازار چین فرصتی بود که نباید از دست می‌رفت، چنین شرایطی مانع از امضای قرارداد توسط آنها نشدند. شرکت کاواساکی ژاپن، آلستوم فرانسه، زیمنس آلمان و بمباردیه کانادا همگی اسناد منقاصه را امضا کردند. با این حال هیچ شرکت غربی تمایل نداشت فناوری محوری و با ارزش خود را منتقل کند. بنابراین حزب کمونیست چین به بازی خود با چند شرکت ادامه داد به این امید که حداقل یکی از آنها خسته شود و ارزشی واقعی را برای در ازای سودی کوتاه مدت ارایه کند. وقتی مشخص شد که یک شرکت می‌تواند بخشی از بازار چین را در ازای تبادل فناوری به دست آورد، سایرین دچار ترس شدند که از بازار به در شوند. بنابراین، چندین شرکت در دام حزب کمونیست چین افتادند و در نتیجه چین توانست از هر چهار شرکت فوق، فناوری‌های کلیدی را استخراج کند.

جمهوری خلق چین سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی پروژه راه‌آهن انجام داد و شرکت‌های چینی بدون توجه به هزینه، طولانی‌ترین سیستم راه‌آهن پر سرعت را از نظر طول ساختند. ظرف چند سال، چین با سرعت فناوری غربی را جذب کرد که بعدا آن را به «حقوق مالکیت معنوی مستقل» تبدیل کرد. آن چه شرکت‌های غربی را شوکه کرد، زمانی بود که جمهوری خلق چین شروع به درخواست ثبت اختراع راه‌آهن پر سرعت در خارج کرد و شرکت‌های چینی به رقبای جدی معلمان سابق خود در بازار بین‌المللی تبدیل شدند. از آن جا که شرکت‌های چینی تجربه عملی زیادی در این حوزه کسب کرده بودند و استطاعت آن را داشتند که به مزایای ظرفیت تولید کلان و پشتیبانی منابع عظیم مالی دولتی دست یابند، صنعت راه‌آهن پر سرعت چین مالک یک مزیت رقابتی نسبت به همتایان خود است. این یک عنصر کلیدی پروژه یک کمربند، یک جاده حزب کمونیست چین بود.

شرکت‌های خارجی که زمانی در رؤیای داشتن سهم در بازار عظیم راه‌آهن پر سرعت در چین به سر می‌بردند، در عوض دریافتند که نه تنها از بازار به در شده‌اند بلکه یک رقیب جدی بین‌المللی خلق کرده‌اند. یوشیوکی کاسای رییس افتخاری هیأت مدیره شرکت مرکزی راه‌آهن ژاپن می‌گوید: «شینکانزن [قطار پوکه‌ای ژاپن] جواهر ژاپن است. انتقال فناوری به چین یک اشتباه عظیم بود.» [۱۵۵]

حزب کمونیست چین خود تایید می‌‌‏کند که موفقیت چین در راه‌آهن پر‌‌‏سرعت با سوار شدن بر دوش شرکت‌های بزرگ به دست آمده است. در واقع، هدف آن از ابتدا تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ برای از میان برداشتن دیگران بود. حزب کمونیست چین دارای یک هدف دوگانه روشن است: هدف کوتاه مدت آن استفاده از پیشرفت‌های اقتصادی برای اثبات مشروعیت رژیم آن و پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیکی به منظور حفظ و تهییج حس ملی‌گرایی بود. البته هدف بلند مدت آن، اثبات برتری سیستم کمونیستی آن نسبت به نظام سرمایه‌داری بود لذا این احزب آشکارا این فناوری را سرقت کرد و از قدرت کل کشور برای رقابت با کسب و کار آزاد سرمایه‌داری استفاده کرد.

تاکتیک‌های حزب کمونیست چین ـ وعده دادن دسترسی بازار در ازای فناوری، وادار کردن به انتقال فناوری، جذب و بهبود فناوری خارجی، وادار کردن شرکت‌های چینی در بازار داخلی قبل از پیشرفت در جهان و ارایه محصولات جهانی برای فروش ارزان‌تر از رقبا همگی باعث شدند که شرکت‌های غربی و بازارهای شغلی به شدت آسیب ببینند.

در سال ۲۰۱۵، حزب کمونیست چین پروژه ده ساله «ساخت چین ۲۰۲۵» را پیشنهاد کرد. این پروژه حاکی از آن بود که تا سال ۲۰۲۵، چین از یک کشور تولیدکننده بزرگ به یک قدرت تولیدکننده و تا سال ۲۰۳۵ به یک کشور صنعتی تولیدکننده تبدیل شود و از کشورهای پیشرفته صنعتی هم‌چون آلمان و ژاپن پیشی بگیرد. چین امیدوار است این موضوع منجر به نوآوری در بخش‌های کلیدی تولیدی تا سال ۲۰۴۹ شود. با استفاده از چنین منطق بلندپروازانه‌ای، حزب کمونیست چین جایگاه بخش تولیدی خود را به «پایه ملت» و «ابزار احیای کشور» تبدیل ساخته است.

ابرقدرتی در زمینه تولید که بر پایه دزدی تشکیل شده است

چگونه حزب کمونیست چین پتانسیل تولید و نوآوری را در چنین مدت کوتاهی ارتقا بخشیده است؟ این حزب از حقه‌های قدیمی استفاده کرده است:​ حزب کمونیست چین شرکت‌ها را وادار کرده فناوری‌های خود را انتقال دهند مانند راه‌آهن پر سرعت و از شرکت‌های خارجی خواسته با شرکت‌های چینی سرمایه گذاری مشترک انجام دهند تا بتوانند به فناوری‌های شرکت‌های خارجی دست یابند. به علاوه، این رژیم شرکت‌های داخلی را ترغیب کرده اقدام به اکتساب شرکت‌های پیشرفته تکنولوژیکی خارجی کنند، مستقیماً در شرکت‌های استارت‌آپ دارای فناوری‌های کلیدی سرمایه‌گذاری کنند و مراکز تحقیق و توسعه جهانی ایجاد کنند. این حزب مؤسسات برجسته تحقیقات علمی و تکنولوژیکی خارجی را ترغیب کرده تا اقدام به تأسیس مراکز تحقیق و توسعه در چین کنند و از سیاست‌هایی هدفمند برای آوردن کارشناسان فناوری‌های خارجی استفاده می‌کند.

بسیاری از استارت‌آپ‌ها در سیلیکون‌‌‏ولی به سرمایه نیاز دارند. حزب کمونیست چین از پول مالیات‌دهندگان برای دسترسی به فناوری‌های جدید استفاده می‌کند از جمله موتورهای موشک، حسگرهای کشتی‌های خودران و چاپگرهای سه بعدی که صفحاتی منعطف را تولید می‌کنند که می‌توانند در کابین خلبان هواپیماهای جنگی استفاده شوند. کن ویلکاکس، رییس هیأت مدیره بانک سیلیکون ولی در سال ۲۰۱۷ گفت که در یک دوره شش ماهه، سه شرکت دولتی چینی با وی برای خرید فناوری تماس گرفته‌اند. او می‌گوید: «در هر سه مورد، آنها اظهار داشتند از پکن دستور دارند و هیچ ایده‌ای درباره آن چه می‌خواهند خریداری کنند، ندارند. می‌‌‏خواستند همه فن‌‌‏آوری‌‌‏ها به صورت کل و جزء خریداری کنند.» [۱۵۶] گزارش تحقیقاتی سال ۲۰۱۸ توسط اداره نمایندگان تجاری آمریکا خاطرنشان ساخته بود که شرکت سرمایه دیجیتال هورایزن (با نام پیشین سرمایه دان‌‌‏هوآ) از سرمایه‌گذاری چین برای کمک به حزب کمونیست چین برای دستیابی به فناوری‌های برتر و مالکیت معنوی در آمریکا استفاده می‌کند. [۱۵۷]

تمایل چین به جاسوسی صنعتی فراتر از گستره جاسوسی‌های تجاری در گذشته است. به منظور سرقت فناوری و اسرار آن از غرب، این رژیم همه پرسنل‌ و تاکتیک‌های موجود خود را بسیج کرده است از جمله جاسوس‌ها، هکرها، دانشجویان بین‌المللی، کارشناسان بازدیدکننده، مهاجران چینی و تایوانی شاغل در شرکت‌های غربی و غربی‌های دارای منافع مالی.

حزب کمونیست چین همواره چشم طمع به سرقت فناوری جت جنگنده US F-35 داشته است. در سال ۲۰۱۶، سو بین شهروند دائم کانادایی از چین به دلیل کمک به سرقت طرح‌های این هواپیما و سایر هواپیماهای نظامی به چهل و شش ماه زندان محکوم شد. او همراه با هکر‌‌‏های ارتش چین به سیستم‌های رایانه‌های شرکت تولیدی لاکهید مارتین نفوذ کرده بودند. محققان دریافتند که گروه سو اطلاعاتی درباره جنگنده لاکهید F–۲۲ و هواپیمای استراتژیک بوئینگ C-17 و همچنین ۶۳۰ هزار فایل از سیستم بوئینگ به مجموع ۶۵ گیگابایت داده را نیز سرقت کرده است. [۱۵۸] جنگنده J-20 متعلق به نیروی هوایی ارتش آزادی بخش خلق چین که در سال‌های اخیر به نمایش گذاشته شده است، بسیار شبیه به هواپیمای آمریکایی F-22 است و هواپیمایی چینی کوچک‌تر FC-31 نیز تقلیدی از F-35 است.

دیوید اسمیت کارشناس فرا مواد در دانشگاه دوک نوعی «پوشش نامرئی» را با پتانسیل یک روز حفاظت از نیروهای آمریکایی ابداع کرده است. ارتش آمریکا میلیون‌ها دلار صرف حمایت از این پژوهش کرد. در سال ۲۰۰۶، روئوپنگ لیو دانشجوی چینی ظاهرا با هدف تحصیل در لابراتوار اسمیت به ایالات متحده آمد و بورسیه علمی گرفت. یک مقام ضد جاسوسی اف‌بی‌آی اعتقاد دارد لیو با مأموریت خاص دستیابی به تحقیقات اسمیت آمده بود. در سال ۲۰۰۷، لیو دو همکار سابق خود که به هزینه رژیم چین سفر کرده بودند را برای بازدید به لابراتوار اسمیت برد و آنها برای مدتی بر روی این پوشش نامرئی کار کردند. سپس، تجهیزات مورد استفاده برای ساخت این پوشش در آزمایشگاه قدیمی لیو در چین کپی شد. [۱۵۹]

در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸، وزارت دادگستری آمریکا از دو شهروند چینی متعلق به سازمان هکر APT10 چین شکایت کرد که روابط نزدیکی با حزب کمونیست چین داشتند. طبق کیفرخواست، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸، APT 10 حملات هک زیادی انجام داده بود و حجم انبوهی اطلاعات را از بیش از چهل و پنج سازمان از جمله ناسا و وزارت نیرو سرقت کرده بود. اسناد سرقت شده شامل اطلاعاتی در خصوص پزشکی، زیست فناوری، دارایی، تولید، نفت و گاز طبیعی هستند.

کریستوفر ورای، مدیر اف‌بی‌آی گفت: «به زبان ساده، هدف چین گرفتن جای آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی است و آنها از روش‌های غیرقانونی برای رسیدن به این نقطه استفاده می‌کنند. آنها از مجموعه‌ای رو به گسترش از روش‌های غیرمرسوم و غیرقانونی استفاده می‌کنند.» [۱۶۰] کاتلین پاکت افسر سابق ضد جاسوسی آمریکا در سانفرانسیسکو می‌گوید حزب کمونیست چین همه تلاش‌های خود برای جاسوسی را به کار گرفته و همه چیز را رایگان به دست می‌‌‏آورد. [۱۶۱]

حزب کمونیست چین «جنگ علیه همه» را آغاز کرده تا به فناوری پیشرفته غرب دست یابد آن هم با استفاده از ایجاد حس میهن‌پرستی، احساسات نژادی، پول و مقام برای ارضای ولع بی‌پایانش در سرقت.

برخی از سرقت مالکیت معنوی توسط چین دفاع کرده و استدلال می‌کنند که چنین فعالیتی نمی‌تواند خیلی زیاد باشد زیرا شرکت‌های چینی به تصویری کامل از این موضوع دست نمی‌یابند که چگونه فناوری به کار گرفته می‌شود. بسیار خطرناک است که چنین نگرشی نسبت به جاسوسی صنعتی چین داشته باشیم. جاسوسی در عصر الکترونیک کاملاً متفاوت با دهه‌های گذشته است که در آن جاسوسان فقط عکس می‌گرفتند. اکنون، جاسوسان حزب کمونیست چین کل پایگاه داده‌های یک پژوهش را به سرقت می‌برند و در بسیاری موارد، نه تنها فناوری بلکه کارشناسان آن را نیز با خود می‌برند. با قدرت کارخانه جهانی که دولت چین طی چند دهه توسعه داده و پتانسیل تحقیق و توسعه آن، این رژیم واقعاً مایل و قادر به ایجاد یک ابرقدرت تولیدی بر مبنای سرقت است ـ و این کاری است که انجام می‌شود.

برنامه هزار استعداد: جاسوسی و جذب استعدادها

از زمانی که سرزمین اصلی چین در دهه ۱۹۷۰ سیاست گشودن درها را اتخاذ کرد تا به امروز، میلیون‌ها دانشجوی چینی در خارج تحصیل کرده‌اند و بسیاری از آنها در حوزه‌های مختلف به موفقیت رسیده‌اند. حزب کمونیست چین که به دنبال استخدام و استفاده از این افراد بااستعداد است که غرب آن‌‌‏ها را آموزش داده و بر روی آنها سرمایه‌گذاری کرده و آنها اطلاعات فناوری و اقتصادی که به دست آورده‌اند را برای حمایت از برنامه برتری جهانی خود مستقیماً به چین می‌‌‏آورند. تا زمان محو شدن اخیر خود، چندین اداره دولتی چین برنامه هزار استعداد را اجرا می‌کردند. این برنامه که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، عمدتاً درباره استخدام استعدادهای برتر چینی در خارج برای بازگشت به چین با مشاغل تمام یا نیمه وقت بود. البته هدف واقعی دستیابی صنعت دولتی به فناوری جدید و مالکیت معنوی از غرب بود. در سال ۲۰۲۰، به دنبال فشارهای شدید غرب، اطلاعات مربوط به این برنامه از منظر عموم پنهان شده است.

اف‌بی‌آی سندی درباره برنامه استعدادها را در سپتامبر ۲۰۱۵ از حالت طبقه‌بندی شده خارج کرد. این سند نتیجه‌گیری کرده بود که استخدام افراد مورد هدف به چین اجازه می‌دهد به سه طریق سود ببرد: دسترسی به تحقیق و تخصص در پیشرفته‌‌‏ترین مراحل فناوری‌ها، انتفاع از سال‌‌‏ها تحقیقات علمی انجام شده در آمریکا تحت حمایت مالی بخش‌های دولتی و خصوصی آمریکا، و تأثیرگذاری شدید بر اقتصاد آمریکا. [۱۶۲]

موسسه بهداشت ملی آمریکا (NIH) در گزارش سال ۲۰۱۸ خود خاطرنشان ساخت که اتباع خارجی در حالی که از دولت آمریکا حقوق می‌‌‏گرفتند، مالکیت معنوی آمریکایی را به کشورهای متبوع خود منتقل کرده‌اند. اقدامات آنها به شکلی غیرمنصفانه بر تمام نهادهای آکادمیک آمریکا تاثیر گذاشته است. [۱۶۳] ام. روی ویلسون نویسنده مشترک این گزارش و رییس مشترک کمیته مشورتی موسسه بهداشت ملی آمریکا، می‌گوید صلاحیت کلیدی و اصلی برای تبدیل شدن به بخشی از برنامه هزار استعداد، دسترسی به یک مالکیت معنوی ارزشمند است. او می‌گوید این مسئله‌ای مهم است و نادیده گرفتن شدت از دست دادن مالکیت معنوی غیرممکن است. [۱۶۴]

پیتر هارل عضو ارشد و کمکی برنامه انرژی، اقتصاد و امنیت در مرکز امنیت نوین آمریکایی می‌گوید: «رویکردی که چین در قبال توانمندی‌های تکنولوژیکی خود دنبال می‌کند، شامل کل جامعه می‌‌‏شود. از جمله خرید شرکت‌های نوآور از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ملزم ساختن شرکت‌های غربی برای انتقال فناوری‌های  پیشرفته به چین به عنوان یک شرط دسترسی به بازار آن، ارایه‌‌‏ی منابع گسترده دولتی برای تأمین توسعه تکنولوژیکی داخلی، تأمین بودجه آموزش برای دانشجویان و محققان برتر چینی در خارج و پرداخت هزینه سنگین جذب و بازگرداندن استعدادها به چین.» [۱۶۵]

برنامه هزار استعداد شامل تقریباً همه دانشجویان چینی می‌شود که از دهه ۱۹۸۰ وارد آمریکا شده‌اند و به اطلاعات مفید برای توسعه صنعتی، تکنولوژیکی و اقتصادی این رژیم دسترسی دارند و ده‌ها هزار نفر برآورد می‌شوند. حزب کمونیست چین در حال بسیج ظرفیت کل کشور و جمعیت آن برای انجام جنگ نامحدود در به کارگیری استعدادها و انباشت مالکیت معنوی است.

خباثت، تلاش «تمامیت دولت»

علاوه بر سرقت همه جانبه، حزب کمونیست چین از قدرت ملی چین برای اعمال فشار بر کسب و کارهای خصوصی در غرب از طریق حمایت مالی و یارانه دولتی استفاده می کند و حجم زیادی از پول را برای حمایت از صنایع کلیدی در چین اختصاص می‌‌‏دهد. این مؤید چالشی عظیم و منحصر به فرد برای کشورهایی است که رهبران آنها به صورت دموکراتیک انتخاب می‌شوند و تصمیمات کسب و کار را به خود کسب و کارها واگذار کرده‌اند. یارانه‌های چینی به معنای آن هستند که تولیدکنندگان چینی می‌توانند هزینه‌های واقعی کسب و کار را نادیده بگیرند و آنها را به شکارچیان غیرقابل توقف در بازارهای بین‌المللی تبدیل می‌سازد.

صنعت سلول‌های خورشیدی یک مثال قدیمی از یارانه‌های رژیم حزب کمونیست چین است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، هیچ شرکت چینی در میان ده تولیدکننده برتر صفحات خورشیدی وجود نداشت؛ اما تا سال ۲۰۱۷، این تعداد به شش رسید که دو مورد آنها در رأس قرار دارند. صنعت انرژی سبز به شدت در نخستین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ارتقا یافت؛ اما مدت‌ها پیش از آن، چندین سازنده صفحات خورشیدی اعلان ورشکستگی کرده بودند یا کسب و کار خود را در مواجهه با رقابت شدید از جانب چین متوقف ساخته بودند که در نهایت اشتیاق به صنعت انرژی پاک را از میان برده بود. [۱۶۶] آسیب ناشی از محصولات چینی بر بازار بین‌المللی به دلیل یارانه‌های رژیم برای صنعت داخلی صفحات خورشیدی بود.

در کشورهای غربی نیز دولت‌ها در پروژه‌های کلیدی سرمایه‌گذاری می‌‌‏کنند از جمله توسعه فناوری‌های پیشرفته. پروژه نمونه اولیه اینترنت نخستین مرتبه توسط وزارت دفاع آمریکا توسعه یافت. البته در غرب، مشارکت دولت در سطح ملی محدود است. وقتی یک فناوری تجاری‌سازی می‌شود، شرکت‌های خصوصی آزاد هستند هر گونه که می‌خواهند عمل کنند. به عنوان مثال، ناسا نتایج تحقیقات پیشرفته خود در صنعت را از طریق برنامه انتقال فناوری خود منتشر می‌کند. بسیاری از پروژه‌های نرم‌افزاری آن صرفاً کد منبع خود را در شبکه به حالت منبع باز قرار می‌دهند. بر عکس، حزب کمونیست چین مستقیماً از قدرت دولت برای تجاری‌سازی محصولات پیشرفته تکنولوژیکی استفاده می‌کند که مانند این است که شرکت «کشور چین» در حال رقابت با شرکت‌های غربی است.

پروژه ساخت چین ۲۰۲۵ غیرقابل تفکیک از یارانه‌های دولتی و برنامه‌ریزی صنعتی دولت است. اگر حزب کمونیست چین به مسیر فعلی خود ادامه دهد، داستان شرکت‌های صفحات خورشیدی در سایر صنایع نیز تکرار خواهد شد و محصولات چینی به قاتلان مشاغل جهانی بدل خواهند شد. از طریق جنگ نامحدود اقتصادی و تکنولوژیکی، حزب کمونیست چین با موفقیت بسیاری از شرکت‌های غربی از جمله شرکت‌های چندملیتی را به سمت یک تله رهبری کرده است. آنها سرمایه و فناوری پیشرفته خود را ارایه می‌کنند اما قادر به رقابت عادلانه در بازار چین نیستند و در عوض به ایجاد رقبای دولتی خود کمک کرده‌اند. حزب کمونیست چین از آنها به عنوان تضمینی برای دستیابی به بلندپروازی‌های خود استفاده کرده است.

ت. استفاده از توده‌ها برای جاسوسی

حزب کمونیست چین اطلاعات را سلاح دیگری در انبار مهمات خود می‌داند. بدون توجه به حوزه آن یعنی نفوذ به کسب و کارهای دولتی یا خصوصی یا تلاش‌های فردی، همه شکل‌های اطلاعات به عنوان عاملی برای تحقق بلندپروازی‌های استراتژیک رژیم قلمداد می‌شوند.

هم‌چنین حزب کمونیست چین از قوانین برای وادار کردن همه مردم چین جهت مشارکت در جنگ نامحدود خود استفاد می‌کند. قانون اطلاعات ملی جمهوری خلق چین که به تصویب کمیته کنگره خلق ملی رسیده، حاکی از آن است که «نهادهای ملی اطلاعات می‌توانند نهادها، سازمان‌ها و شهروندان را ملزم به ارایه حمایت، کمک و همکاری لازم نمایند.» [۱۶۷] این بدان معنا است که حزب کمونیست چین می‌تواند هر شهروند چینی را مجبور به گردآوری اطلاعات نماید و او را به یک جاسوس تبدیل سازد.

در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، کمیته قضایی سنای آمریکا یک جلسه استماعیه در خصوص فعالیت‌های غیرمرسوم جاسوسی حزب کمونیست چین برگزار کرد. بیل پریستپ معاون مدیر بخش ضد اطلاعات اف‌بی‌آی رویکرد حزب کمونیست چین را این گونه توصیف کرد: حزب کمونیست چین هنگام منفعتش مطابق قانون عمل می‌‌‏کند؛ در حالی که سایر قوانین را برای تحقق اهدافش نقض می‌کند. در صورت امکان، این حزب تلاش می‌کند قواعد را بازنویسی کرده و دنیا را بر اساس نیازهای خودش بازشکل دهد. [۱۶۸]

جان دمرز دستیار دادستان کل بخش امنیت ملی وزارت دادگسترس آمریکا شهادت می‌دهد که برنامه ساخت چین ۲۰۲۵ الزاماً جزوه‌ای برای آنچه می‌‌‏خواهد به سرقت ببرد است. او افشا کرد که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، بیش از ۹۰ درصد موارد جاسوسی اقتصادی، دربرگیرنده یا به نفع چین بودند و بیش از دو سوم موارد سرقت اسرار تجاری نیز مرتبط با جمهوری خلق چین بوده است. [۱۶۹]

جاسوسی حزب کمونیست چین فقط محدود به مالکیت معنوی نیست. حزب کمونیست چین بر همه شرکت‌های مهم خصوصی در این کشور کنترل دارد و از آنها برای گردآوری اطلاعات بین‌المللی استفاده می‌کند. تد کروز سناور آمریکایی، در توئیت سال ۲۰۱۸ خود، هواوی را «سازمان جاسوسی حزب کمونیست چین در پوشش ظریف یک شرکت مخابراتی» نامیده بود. او نوشت: «شبکه‌های مراقبتی آن کل جهان را رصد می‌کنند و مشتریان آن رژیم‌های فریبکاری هم‌چون ایران، سوریه، کره شمالی و کوبا هستند. دستگیری وانژو منگ مدیر مالی هوای در کانادا هم یک فرصت است و هم یک چالش.» [۱۷۰]

تحقیق منتشر شده در ژانویه ۲۰۱۸ توسط روزنامه فرانسوی لموند آشکار ساخت که از ژانویه ۲۰۱۲ اطلاعات محرمانه از ستاد اتحادیه آفریقا در اتیوپی هر شب برای مدت پنج سال به شانگهای ارسال می‌شدند. حزب کمونیست چین متهم بود که در پشت این هکِ اطلاعات قرار دارد. گزارش منتشر شده توسط انستیتو سیاست استراتژیک استرالیا در شش ماه بعد آشکار کرد که هواوی ارایه‌کننده کلیدی زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختمان مرکزی اتحادیه آفریقا است. [۱۷۱]

آندره کن جکوبسون عضو فوق دکترای مرکز مطالعات نظامی در کپنهاگ می‌گوید: «آن چه نگران‌کننده است، این است که حزب کمونیست چین می‌تواند به هر نوع اطلاعات کلیدی و حساس دست یابد. آنها می‌توانند وارد سیستمی شوند که کل جامعه ما را کنترل می‌کند. همه چیز در آینده به شبکه ۵G متصل خواهد بود. ما نگران هستیم کشور ارایه‌کننده تجهیزات یعنی چین، کنترل سوئیچ آن را به دست بگیرد. [۱۷۲]

طی حداقل دو دهه، حزب کمونیست چین از هکرها در مقیاسی کلان برای دستیابی به اطلاعات کلیدی سایر کشورها استفاده کرده است. در اوایل سال ۱۹۹۹، هکرهای حزب کمونیست چین تحت پوشش جعلی وب سایت خارجی فالون‌‌‏گونگ  به وزارت حمل و نقل آمریکا حمله کردند. این وزارت خانه با وب‌سایت برای بررسی حمله تماس گرفت و پیگیری‌ها به هکری از آژانس اطلاعات تحت اداره حزب کمونیست چین رسید. [۱۷۳] در ژوئن ۲۰۱۵، هکرهای حزب کمونیست چین به اداره مدیریت پرسنل آمریکا حمله و داده‌ها و اطلاعات امنیتی بیش از ۲۱.۵ میلیون آمریکایی را به سرقت بردند. افراد تحت تأثیر عبارت بودند از ۱۹.۷ میلیون کارمند دولت و ۱.۸ نفر اعضای خانواده‌های آنان.

در نوامبر ۲۰۱۸، ماریوت اینترنشنال اعلام کرد اطلاعات خصوصی شامل اطلاعات گذرنامه‌های بالغ بر ۵۰۰ میلیون مهمان آن توسط هکرها از سال ۲۰۱۴ به بعد سرقت شده است. مایکل پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا در تاریخ ۱۲ دسامبر تأیید کرد که این اقدام توسط حزب کمونیست چین انجام شده است. ماریوت بزرگ‌ترین هتل ارایه‌دهنده خدمات به دولت و ارتش آمریکا است.

ه. شکل‌های گوناگون جنگ نامحدود

حزب کمونیست چین از روش‌های دیگر جنگ نامحدود نیز استفاده می‌کند. چند نمونه از آنها در ادامه ذکر شده است.

جنگ دیپلماتیک

روش معمول دیپلماسی حزب کمونیست چین عبارت است از تقسیم کردن و فاتح شدن. وقتی جهان از حزب کمونیست چین برای سوءاستفاده از حقوق بشر انتقاد می‌کند، مقامات این رژیم همه کشورها را به صورت مجزا و خصوصی برای بحث درباره حقوق بشر دعوت می‌کنند؛ در نتیجه، این گونه انتقادها هیچ گونه تأثیر محدودکننده‌ای ندارند. به علاوه، حزب کمونیست چین ضوابط بین‌المللی حافظ حقوق بشر را عملاً متلاشی کرده است.

حزب کمونیست چین درست قبل از پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی، از این روش برای گریز از محکومیت و تحریم‌ها استفاده می‌کرد. پس از پذیرش، حزب کمونیست چین بلافاصله شروع به استفاده از ابزارهای اقتصادی برای وسوسه کردن سایر کشورها کرد و مجدداً با ابزار تقسیم و فتح به پیشرفت‌‌‏هایی کلان در عرصه‌های گوناگون دست یافت.

هم‌چنین، حزب کمونیست چین از تاکتیک‌های دیپلماسی گروگان‌گیری برای دستگیری و تهدید افراد چینی و غیرچینی استفاده می‌کند تا درخواست‌هایش محقق شوند. پیش از آن که در سال ۲۰۰۲ روابط تجاری نرمال و دائمی توسط ایالات متحده به جمهوری خلق چین اعطا شود، مقامات رژیم مخالفان را قبل از تقریباً هر جلسه مذاکره دستگیر می‌کردند و سپس از آزادی آنان به عنوان یک ابزار چانه‌زنی در طول مذاکرات استفاده می‌کردند. حزب کمونیست چین اهمیتی برای زندگی مردم خود قائل نیست اما می‌داند جوامع غربی توجه زیادی به حقوق پایه بشر دارند. بنابراین، حزب کمونیست چین از شهروندان خود به مثابه گروگان و برای تهدید دشمن یعنی آمریکا استفاده می‌کند.

با توسعه سریع اقتصاد چین، حزب کمونیست چین گستاخ‌تر شده و حتی دست به گروگان‌گیری خارجی می‌زند. شش هفته پس از دستگیری سو بین در کانادا به دلیل هک کردن ۱۵ پایگاه داده نظامی آمریکا، کیوین و جولیا گارات که یک زوج کانادایی هستند، در چین دستگیر و توسط حزب کمونیست چین به جاسوسی متهم شدند. [۱۷۴]

پس از دستگیری منگ وانژو نایب رییس و مدیر مالی هواوی در اول دسامبر ۲۰۱۸ در ونکوور، وزارت امور خارجه چین مجموعه‌ اعتراضاتی را به راه انداخت و سفارت چین در کانادا تعداد زیادی از چینی‌ها مقیم خارج طرفدار کمونیست را بسیج کرد. به علاوه، چین دو شهروند کانادا را به تلافی دستگیری منگ دستگیر کرد. [۱۷۵] این موضع هم بر کانادا فشار آورد و هم باعث شکاف میان کانادا و آمریکا شد.

بی‌قانونی روش فعالیت حزب کمونیست چین است. هر خارجی در چین ممکن است در هر زمانی گروگان گرفته شود و به عنوان یک ابزار چانه‌زنی برای مقاصد سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک استفاده شود. به علاوه، وقتی حزب کمونیست، چینی‌های مقیم خارج به ویژه مخالفان را تهدید می‌کند، اغلب از خویشاوندان آنها در چین به عنوان گروگان استفاده می‌نماید.

جنگ نظامی

حزب کمونیست چین اقدام به توسعه سلاح‌های نامتقارن کرده است مانند موشک‌های ضد کشتی و موشک‌های ضد کشتی‌های هواپیمابر. از منظر سلاح‌های مرسوم، حزب کمونیست چین تلاش کرده از برتری تکنولوژیکی آمریکا از طریق هدف قرار دادن دارایی‌های با ارزش پیشی بگیرد. حزب کمونیست چین به لحاظ اقتصادی و فنی رشد کرده که این امر فضای عملیاتی بیشتری را برای اجرای جنگ‌های سایبری، جنگ‌های فضایی و سایر جنگ‌های نامرسوم با آمریکا در اختیار چین قرار داده و در بخش قبل بدان پرداختیم.

ارتش آزادی‌‌‏بخش خلق چین به صورت علنی اعلام کرد جنگی که تمایل دارد اجرا کند به صورت یک جنگ فرا ملی و فرا دامنه‌ای است که در صورت لزوم از هر ابزاری در آن استفاده خواهد شد. در جنگ ایده‌آل ارتش چین، چین هیچ گونه تعهدی برای مرزهای ملی ملموس، فضای سایبری ناملموس، حقوق بین‌الملل، حقوق ملی، و اصول اخلاقی و رفتاری ندارد. آنها مسئولیت هیچ کس را به عهده نمی‌گیرند و محدود به هیچ قاعده‌ای نیستند. هر کسی می‌تواند هدف باشد و می‌توان از هر ابزاری استفاده کرد. نویسندگان جنگ نامحدود به خوانندگان می‌گویند: «آیا ترکیب میدان جنگ با میدان غیر جنگ ، جنگ با غیر جنگ، و ارتش با غیر ارتش ـ به ویژه ترکیب سرقت هواپیما، موشک‌های کروز و قاتلان شبکه‌ای، جنگ هسته‌ای، جنگ مالی و حملات تروریستی ـ را در نظر گرفته‌اید؟ به بیان ساده‌‌‏تر شوارتزکف (فرمانده وقت ارتش مرکزی آمریکا) + سوروس (میلیاردر چپ‌‌‏گرا) + موریس (خالق ویروس کامپیوتری کرم موریس) + بن لادن؟ این ورق واقعی ما است.»

جنگ اینترنتی

از طریق تلاش‌های هواوی و ZTE برای تصاحب بازار فناوری ۵G، حزب کمونیست چین تلاش می‌کند به جایگاه برتر در استاندارد‌های ۵G دست یابد و می‌خواهد نقش رهبری جهانی را در فناوری نوین ایفا کند. رییس سابق سازمان ذخایر فدرال دالاس می‌گوید: «اگر چین قصد داشت در این رقابت برنده شود، باید پروتکل‌هایی را برای اینترنت ایجاد می‌کرد، مانند وقتی که زبان آلمانی به عنوان زبان علم جایگزین زبان انگلیسی شد؛ و باید آن را به زبان همه فعالیت‌های کلیدی در یک مقیاس جهانی تبدیل می‌‌‏کرد.» [۱۷۷]

در حال حاضر، با ظهور فناوری ۵G، اینترنت شاهد دور جدیدی از تکامل است. با ترکیب ۵G و هوش مصنوعی، کنترل اینترنت بر دنیای فیزیکی به شدت گسترش یافته و قواعد کل جهان از نو نوشته شده‌اند. اگر حزب کمونیست چین در ۵G به برتری برسد، می‌تواند به شکلی بی حد و حصر از آن استفاده کند.

به علاوه، وقتی فعالیت‌های تبلیغات خارجی حزب کمونیست چین با موفقیت با ۵G تحت کنترل چین ترکیب شود، تلاش‌های آن در آموزش مخاطبان خارجی به شدت فراتر از مقیاس و تأثیر فعلی آنها خواهد بود.

جنگ مواد مخدر

در نشست کابینه آمریکا در تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۱۸، دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا گفت تکثیر مواد افیونی به ویژه ماده مصنوعی فنتانیل از چین، تقریباً شکلی از جنگ است. [۱۷۸] در سال ۲۰۱۷، بیش از هفتاد هزار نفر به دلیل مصرف بیش از حد مواد مخدر در آمریکا جان باختند که بیش از ۴۰ درصد آنها مرتبط با مواد افیونی مصنوعی (عمدتاً فنتانیل و مواد مشابه آن) بودند. این مواد اساساً در چین تولید و سپس از طریق خدمات پستی آمریکا یا از طریق مرز مشترک آمریکا ـ مکزیک به درون آمریکا قاچاق می‌‌‏شوند. [۱۷۹]

در نوامبر ۲۰۱۷، مارکوس کونالاکیس محقق ارشد دانشگاه مرکزی اروپا و استاد مهمان انستیتو هوور دانشگاه استفورد، اظهار داشت که فنتانیل به عنوان یک سلاح در جنگ افیون چین علیه آمریکا در قرن ۲۱ استفاده می‌شود. وی خاطرنشان ساخت قاچاق فنتانیل مثالی از استراتژی حزب کمونیست چین است: حزب کمونیست چین شاهد ارزش واقعی این ماده شیمیایی به عنوان یک ماده افیونی سودآور است که صادرات آن جوامع آمریکایی را نابود و گستره سیاسی آمریکا را محدود می‌کند.» [۱۸۰].

جنگ بسیج توده

در سپتامبر ۲۰۱۸، یک خانواده چینی در سفر به سوئد ادعا کرد که پلیس پس از خروج آنها از هتل برای خوابیدن در لابی با آنها بدرفتاری کرده است. یک ویدئو بسیار احساسی از خانواده منتشر شد که با بزرگ‌نمایی سفارت چین و رسانه‌ها مواجه شد و مردم چین شروع به تحریم شرکت‌های سوئدی هم‌چون Ikea و H&M کردند. [۱۸۱] ایستگاه تلویزیونی سوئد (SVT) بخشی از این داستان را در قالب جُنگ کمدی خود پخش کرد که وضعیت را وخیم‌تر ساخت. ده‌ها هزار کاربر چینی اینترنت به وب‌سایت‌های سفارت سوئد، مجری این برنامه یعنی جسپر روندال و صفحه فیس‌بوک شبکه تلوزیونی حمله کردند. [۱۸۲]

پس از شصت سال تخریب فرهنگ سنتی و جایگزینی آن با فرهنگ حزب کمونیست چین، این حزب توانست میلیون‌ها چینی را وادار کند به ارتش توده بپیوندند. ظرف چند روز، این برنامه با بیش از یک میلیارد بازدید روبرو شد.

حزب کمونیست چین قادر است از ملی‌گرایی برای کنترل عموم مردم استفاده کند زیرا اطلاعات مربوط به تاریخ واقعی حزب را از بین برده و باعث شده که مردم از جنایات آن اطلاعی نداشته باشند. به طور مشخص، مردم چیزی از سوابق کشتار حزب کمونیست چین نمی‌دانند. بنابراین، نسل‌های مردم چین که در فرهنگ حزب کمونیست چین رشد کرده‌اند، فرهنگ این حزب را با خود همراه دارند. وقتی آنها برای زندگی به خارج می‌روند، فرهنگ حزب را به خارج صادر می‌کنند و به بخشی از ارتش بزرگ خارجی حزب تبدیل می‌شوند. این امر توانایی حزب کمونیست چین برای کنترل این ارتش در دنیایی آزاد و استفاده از آن برای تخریب را تقویت کرده است.

جنگ فرهنگی

حزب کمونیست چین فرهنگ خود و ارزش‌های آن را تحت لوای فرهنگ سنتی چین و شعائر آن توسعه داده است. مردم سراسر جهان علاقه‌ای قوی به تاریخ طولانی چین و فرهنگ غنی آن دارند اما درک آنها بسیار محدود است. حزب کمونیست چین این موضوع را به خوبی می‌داند و مزیت کامل را از آن برده است. با ایجاد شکل‌هایی تصنعی از فرهنگ سنتی، حزب کمونیست چین خود را به عنوان قیم و نماینده واقعی فرهنگ چین جا انداخته است که این امر دیدن فریبکاری‌های آنان را برای مردمان سایر کشورها به شدت دشوار ساخته است.

جنگ مالی

حزب کمونیست چین شروع به ارتقای سیستم پرداخت مالی خود و استفاده از رنمینبی (سیستم ارز در چین) از طریق «مساعدت اقتصادی» و کسب و کارهای خصوصی در تلاش برای ایجاد یک زیرساختار جهانی کرده است. هدف این کار استفاده از رنمینبی برای جایگزینی برتری دلار آمریکا در گردش ارز بین‌المللی است. بر اساس استراتژی جنگ نامحدود مالی حزب کمونیست چین، این رژیم می‌تواند صرفاً با چاپ انبوه پول به اهداف خود دست یابد و بنابراین در صورت لزوم نظام مالی را تخریب کند. اتاق‌های فکر حزب کمونیست چین حامی استفاده از ذخایر ارزهای خارجی چین به عنوان یک سلاح هستند.

سایر شکل‌های جنگ‌های نامحدود

در طول جنبش دانشجویی دموکراسی در سال ۱۹۸۹، حزب کمونیست چین به سربازان ارتش و نیروهای پلیس دستور داد خود را به عنوان شهروندان پکن جا بزنند و اقدام به ایجاد آشوب کنند تا ارتش بتواند از آنها به عنوان بهانه‌ای برای کشتار جمعی خویش استفاده کند که «سرکوب اغتشاشات» نامیده شد. در سال‌های کمپین آزار و اذیت فالون گونگ، حزب کمونیست چین اقدام به ایجاد حادثه «خودسوزی» در میدان تیان‌‌‏آن‌‌‏من در پکن برای توجیه تشدید شکنجه‌های خود کرد. در طول جنبش «اشغال مرکزی هنگ‌کنگ با عشق و صلح»، حزب کمونیست چین افرادی از شن‌‌‏ژن را برای تشدید خشونت در هنگ‌کنگ اعزم کرد که باعث تشدید عملیات پلیس مقابله با خشونت شد.

از نظر حزب کمونیست چین، قتل و ترور روش‌هایی رایج هستند و در آینده، این حزب از هر ابزاری ـ مسموم کردن، ترور، انفجار، خرابکاری در شبکه‌های برق یا امکانات حمل و نقل و غیره ـ برای ایجاد آشوب و درگیری در غرب استفاده خواهد کرد.

نقطه ثقل جنگ نامحدود درباره بسیج کردن افراد شرور به منظور نابودی قدم به قدم انسانیت است. حزب کمونیست چین مهارت بالایی در اغوای افراد برای عمل کردن بر خلاف اخلاق و وجدان دارد و آنانی که این عمل را مرتکب می‌شوند یا به دلیل سوءاستفاده‌های حزب کمونیست چین به افرادی منفعل تبدیل می‌شوند یا شرکت‌کنندگانی کاملاً فعال در این گونه فعالیت‌ها. بنابراین، شخصیت‌های تأثیرگذار در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، رسانه‌ای، فرهنگی، تکنولوژیکی، آموزشی و غیره، حزب کمونیست چین از تمامی ابزارها برای کشف نقطه ضعف آنان استفاده می‌کند ـ  حتی اگر این علائق و تمایلات پنهان باشند ـ و از آنها برای وادار ساختن مردم به همکاری ارادی با این حزب استفاده می‌کند. وقتی این روش کار نکند، حزب کمونیست چین از ارعاب و تهدید برای بهره‌برداری از ترس یا اشتباهات افراد استفاده می‌کند و آنها را از لیست کمک به حزب خارج می‌‌‏کند. در برخی موارد، حتی حزب کمونیست چین اندام‌های قابل پیوند به دست آمده از قتل افراد مخالف را ارایه می‌کند تا شخصیت‌های تأثیرگذاری که نیازمند پیوند عضو هستند را به این طریق بخرد.

منابع حزب کمونیست چین می‌توانند فراتر از حد تصور به کشورهای دیگر نفوذ کنند و حقایق تا به امروز کشف شده تنها نوک یک کوه یخی است. مردم در تمامی ابعاد زندگی به ویژه در سیاست و کسب و کار، به گروگان‌های حزب کمونیست چین در یک جنگ نامحدود تبدیل شده‌اند. تقریباً همه کشورهای جهان، بلندپروازی‌ها و شرارت‌های جهانی حزب کمونیست چین را احساس کرده‌اند.

۴. «مدل چینی» کمونیسم

ماهیت حزب کمونیست چین بدان معنا است که این حزب همیشه علیه فرهنگ سنتی، اخلاق و ارزش‌های جهانی عمل می‌کند. حزب کمونیست چین امروز، محور شرارت در جهان و دشمن بشریت است. دنیا باید بیدار شود و دست به اقدام بزند.

چین سرزمینی بزرگ و بیشترین تعداد جمعیت را در یک کشور بر روی زمین در اختیار دارد. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان از سال ۲۰۱۰ بوده و دومین قدرت نظامی جهان به شمار می‌رود. هیچ نیروی ستمکاری در تاریخ دارای این چنین قدرت اقتصادی و نظامی نبوده است. حزب کمونیست چین فاسدترین عناصر رژیم‌های دیکتاتوری مدرن و تاکتیک‌های چین باستان را جذب کرده و بنابراین هرگز قواعد را اجرا نمی‌کند. استراتژی‌های آن عمیق و ظالمانه و اغلب خارج از تصور و درک رهبران و استراتژی‌پردازان دیگر کشورها هستند. با آدم‌ربایی ۳/۱ میلیارد جمعیت چین، حزب کمونیست چین بازاری بزرگ و عظیم را به جهان معرفی کرده و سرمایه خارجی، تجار و سیاستمداران را جذب کرده است. در اصل، حزب کمونیست چین آنها را به روی شرارت‌ها و حقوق بشر خود کور کرده و در برخی موارد، حتی آنها را وادار به همکاری در جرایم خود کرده است.

حزب کمونیست چین، ۸۰ میلیون نفر را به قتل رسانده است. در دوران اخیر، حزب کمونیست چین جرایم بیشماری علیه تمرین کنندگان فالون گونگ، مسیحیان زیرزمینی، تبتی‌ها، یوغورها، مخالفان و افرادی که در سطوح پایین جامعه هستند، مرتکب شده است. وقتی این رژیم فرو بپاشد، باید در برابر عدالت قرار بگیرد و برای همه جرایمش مجازات شود. برای اجتناب از این سرنوشت، حزب کمونیست چین تردیدی ندارد که جرایم هولناک بیشتری برای حفاظت از خودش مرتکب شود.

حزب کمونیست چین، بازوی اصلی کمونیست در قلمرو انسان است. موجودیت آن همواره همراه با حس قوی بحران و ترس بوده است. با همین حس بحران مستمر، حزب کمونیست چین به هر ابزاری در زمان‌های بحرانی متوسل می‌شود و تدابیری شدید برای حفظ خودش اتخاذ می‌کند. این حزب تلاش کرده جایگزین آمریکا و رهبر جهان شود و خود را برای جنگ نهایی با آمریکا با اراده و تلاشی وقفه‌ناپذیر آماده می‌کند. در عین حال، این حزب از هر ابزاری برای صدور مدل حزب کمونیست چین و ایدئولوژی خود برای مسموم کردن جهان استفاده می‌کند.

اگر اخلاقیات مرسوم که هزاران سال به بقای بشر کمک کرده واقعاً نابود شود، نتیجه تخریب کل نژاد انسان خواهد بود. بنابراین، علاوه بر تلاش‌های نظامی، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، حزب کمونیست چین نیز تلاش می‌کند تا ایدئولوژی الحاد و دیدگاه‌های خود از خوبی و شر را بر دیگر کشورها تحمیل کند.

همه بلندپروازی‌های حزب کمونیست چین ـ که از طریق قدرت نرم، قدرت سخت و قدرت تیز دنبال می‌شوند ـ مبتنی بر بی‌توجهی کامل به اخلاق بوده و هدفش خدمت در راستای بلندپروازی بزرگ‌تر نابودی اخلاق سنتی و ارزش‌های جهانی است. هدف حزب کمونیست چین تثبیت خودش به عنوان یک امپراطوری شرور و حاکم جهان است. هدف آن سرکوب از نوع تمامیت خواهانه در جهان است ـ ویژگی پلیس جهانی از طریق شستشوی مغزها، کنترل اذهان، مراقبت انبوه مردم، حذف مالکیت خصوصی، الحاد رسمی، حذف مذهب و فرهنگ سنتی، تمایلات شهوانی نامحدود، فساد و انحطاط اخلاقی. هدف آن فرو بردن جهان در فقر و آشوب، تبدیل انسان به حیوان و فرستادن بشر به از اضمحلال اخلاقی است. همه اینها مسیر ترتیب داده شده توسط تفکر کمونیسم در تلاش برای نابودی بشریت است.

۵. درس‌های فرا گرفته شده و مسیر برون‌‌‏رفت

الف. سیاست تسلیم به خواسته‌های نیروی سلطه‌گر: یک اشتباه مرگبار

بلندپروازی و تلاش برای دستیابی به رهبری جهانی باعث شده که حزب کمونیست چین تهدیدی جدی علیه جهان وضع کند. متأسفانه، تا به امروز، بسیاری از کشورها، دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی هنوز تمایل دارند دوست حزب کمونیست چین باشند که مسلماً خطری جدی است. این رابطه در یک ضرب‌المثل چینی این گونه بیان شده است: «اگر یک توله ببر را بزرگ کنید، در نهایت رشد خواهد کرد تا شما را بخورد.»

بدون کمک کشورهای توسعه یافته غربی و حمایت بسیاری از شرکت‌های چندملیتی، غول‌های تکنولوژی‌های پیشرفته و مؤسسات بزرگ مالی، جمهوری خلق چین نمی‌توانست از یک اقتصاد ضعیف با رژیمی در حال فروپاشی به محور تسلط‌ناپذیر شرارت در تنها چند دهه تبدیل شود.

پیلسبری کارشناس امنیت ملی استدلال می‌کند که غرب انتظاراتی غیرواقع‌بینانه از حزب کمونیست چین داشته مانند اعتقاد به این که چین دموکراتیک‌تر خواهد شد، به یک جامعه سرمایه‌داری سبک آمریکا تبدیل خواهد شد، با نظم اجتماعی بین‌المللی تلفیق خواهد شد، تبادلات چین و آمریکا به همکاری کامل منتج خواهد شد یا عناصر خصمانه در حزب کمونیست چین ضعیف خواهند شد و غیره. او در کتاب خود در سال ۲۰۱۵، قویاً استدلال می‌کند که دولت آمریکا به سرعت باید با واقعیت روبرو شود و تدابیر متقابل را علیه حزب کمونیست چین به کار بگیرد زیرا در غیر این صورت، این حزب کمونیست چین است که برنده می‌شود. [۱۸۳]

مقاله منتشر شده در شماره مارس ۲۰۱۸ اکونومیست منعکس‌کننده سیاستی بود که کشورهای غربی در قبال چین اتخاذ کرده‌اند ـ به ویژه قمار آنها مبتنی بر پیشرفت چین به سمت دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد. این مقاله تصدیق می‌کرد که این قمار غرب با شکست روبرو شده است؛ چین تحت سیطره حزب کمونیست یک اقتصاد بازار نیست و هرگز هم چنین نخواهد شد. بر عکس، حزب کمونیست چین با کسب و کار و تجارت به عنوان عناصر افزایش قدرت دولت استفاده می‌کند و به همین دلیل بر آنها اعمال کنترل می‌نماید. این حزب از انحصار قدرت خود برای شکل دادن اقتصاد جهانی استفاده می‌کند، از پول برای اغوای شرکای تجاری خود استفاده می‌کند و افراد و گروه‌هایی که موافق نباشند را مجازات می‌کند. [۱۸۴]

ب. چرا غرب در مورد چین راه اشتباه رفته است

غرب به چندین دلیل در مورد چین به بیراهه رفته است: شرایط پیچیده تفکر کمونیستی که پیشتر ذکر شد، تزویر و ماهیت آفتاب‌پرستانه حزب کمونیست چین، و مشکلات جوامع آزاد در تمایز حزب کمونیست چین از دولت چین. به علاوه، غرب به دلیل پیگیری عواید کوتاه مدت توسط افراد حقیقی، شرکت‌ها یا کل کشورها، در مورد چین به مسیر غلط رفته است. این نمایانگر فرصت دیگری برای حزب کمونیست چین جهت بهره‌برداری از آن است.

حزب کمونیست چین که به لحاظ اخلاقی فاسد است، شکاف در اخلاقیات مردم در جوامع آزاد را هدف قرار می‌دهد یعنی مردمانی که در طلب سودهای کوتاه مدت هستند و این اجازه نفوذ و به فساد کشیدن مبانی این جوامع را به حزب کمونیست چین می‌دهد. سیاست‌های تدوین شده توسط آمریکا در قبال حزب کمونیست چین عمدتاً مبتنی بر ملاحظات عواید کوتاه مدت هستند نه منافع بنیادی و بلند مدت آمریکا ـ همچون روحیه‌ معنوی که کشور آمریکا بر اساس آن تشکیل شده است.

عظمت و اقتدار بشر برگرفته از خداوند است و بر اساس سطوح اخلاقی انسان تعیین می‌گردد. سعادت و قدرت اعطا شده به یک گروه یا ملت اخلاقی وابسته به سطح اخلاقیات آن است. با استفاده از ابزارهای معمولی، انسان‌ها قادر نخواهند بود ترتیبات وضع شده توسط تفکر کمونیسم را نفی کنند. با پیروی از این منطق، مشخص می‌شود غرب در کجا به بیراهه رفته است ـ حتی اگر از روش‌های انسانی استفاده شده باشد، در نهایت آنها نمی‌توانند به توفیقی در غلبه بر نیروهای اهریمنی دست یابند.

بسیاری از دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ و تجار ممکن است برای مدتی از حزب کمونیست چین در ازای قربانی شدن اصول اخلاقی خود سود ببرند. اما در نهایت، آنها بیشتر از آن سود کنند، ضرر می‌کند. این مزایای تصنعی و نامشروع، مسموم‌کننده هستند.

حزب کمونیست چین یک حزب یا رژیم سیاسی در مفهوم معمول آن نیست. این حزب نماینده مردم چین نیست بلکه نماینده تفکر کمونیسم است. ارتباط با حزب کمونیست چین یعنی ارتباط با شیطان. دوست بودن با حزب کمونیست چین یعنی دوستی با شیطان، کمک به آن و نقش آفرینی در سوق دادن بشریت به سمت نابودی. بر عکس، مقابله با حزب کمونیست چین یعنی درگیر شدن در جنگ میان خوبی و شر. این فقط موضوع ساده جنگ کشورها بر سر منافع ملی نیست. این جنگ بر سر آینده بشریت است.

ج. راه برون‌‌‏رفت

امروزه چین و جهان بر سر یک چهاراه قرار دارند. برای مردم چین، نمی‌توان از حزب کمونیست چین که مسئول خون‌های بیشمار است انتظار داشت دست به اصلاحات واقعی بزند. چین تنها زمانی آزاد خواهد بود که حزب کمونیست چین به تاریخ بپیوندد.

برای مردم سراسر جهان، چین به عنوان سرزمین تمدن باستان شناخته می‌شود که ویژگی آن ادب و نیکوکاری است. چین با رهایی حزب کمونیست مجدداً به یک عضو معمول دنیای متمدن تبدیل خواهد شد ـ کشوری که منابع انسانی و طبیعی، سنت‌های متنوع باستانی و میراث فرهنگی آن، بخشی از ثروت بشریت خواهند بود.

با حرکت رو به جلو در دوران مشکلات کلان، تعداد بیشتر و بیشتری از مردم چین به ماهیت شیطانی حزب کمونیست چین پی خواهند برد. با انتشار کتاب ۹ شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست در نوامبر ۲۰۰۴، تعداد زیادی از مردم شجاعت اخلاقی خود را بازیافتند و تصمیم گرفتند خود را از تفکر کمونیستی متمایز سازند. بیش از ۳۵۰ میلیون چینی از حزب کمونیست چین و سازمان‌های تابعه آن دست کشیده‌اند. اگر دنیای آزاد بتواند از این روند جدایی از حزب کمونیست چین و تفکرات آن حمایت کند، حزب کمونیست چین قادر نخواهد بود به اعمال خود ادامه دهد.

اتحاد شوروی به ظاهر تسلط‌ناپذیر یک شبه فرو ریخت. اگرچه حزب کمونیست چین دندان‌های خود را برای جهان آشکار کرده اما فروپاشی آن می‌تواند با همان سرعتی رخ دهد که جهان ماهیت اهریمنی آن را می‌شناسد و تصمیمی درست اتخاذ می‌کند.

ظهور حزب کمونیست چین عمدتاً ناشی از فساد اخلاقی و افرادی است که کورکورانه از منافع پنهان آن تبعیت کردند. برای فرار از این سرنوشت، ما باید شجاعت اخلاقی خود را بازیابیم، ارزش‌های سنتی را احیا کنیم و قویاً به خداوند اعتقاد داشته باشیم.

شکست دادن حزب کمونیست چین، با وابستگی صرف به ابزارهای معمول سکولار هرگز کافی نخواهد بود. شبح کمونیسم قدرتی بالاتر از انسان دارد و این دلیل اصلی گسترش مستمر این حزب است. البته، شیطان هرگز نمی‌تواند با خداوند رقابت کند. مادامی که انسان به خداوند و اراداه الهی توسل داشته باشد، می‌تواند بر این افکار شرورانه چیره شود.

حزب کمونیست چین دشمن همه بشریت است و خونریزترین و قدرتمندترین رژیم ستمکار و ظالمی است که تاکنون تاریخ به خود دیده است. همه ملت‌ها و انسان‌‌‏ها باید در برابر بلندپروازی‌های آن مقاومت کنند اگر می‌خواهند آینده خود و تمدن خود را تضمین کنند. حزب اهریمنی کمونیست چین محکوم به نابودی است؛ بنابراین، برای اجتناب از شریک شدن در سرنوشت آن، باید این حزب را انکار کرد.

اپک تایمز درحال انتشار سری مقالات ترجمه شده از نسخه چینی کتاب «شبح کمونیسم درحال حکمرانی بر جهان ما» نوشته هیئت تحریریه نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست است. سایر مقالات را از اینجا بخوانید.

مراجع

۱۱۲. “Commentary Two: On the Beginnings of the Chinese Communist Party,” in Nine Commentaries on the Communist Party (New York: Broad Press Inc., 2004), http://www.ninecommentaries.com/english-2.

۱۱۳. Qiao Liang 乔良 and Wang Xiangsui 王湘穗, Chao xian zhan 超限战 [Unrestricted Warfare], (Beijing: People’s Liberation Army Literature and Art Press, 1999), 1, 62. [In Chinese]

۱۱۴. Qiao Liang 喬良 and Wang Xiangsui 王湘穗, Chao xian zhan yu Fan chao xian zhan: Zhongguoren tichu de xin zhanzhengguan Meiguoren ruhe yingdui 超限戰與反超限戰:中國人提出的新戰爭觀美國人如何應對 [Unrestricted Warfare and Anti-Unrestricted Warfare: How Will the Americans Counter the New Chinese Strategy?] (Beijing: Changjiang Literature and Art Press, 2016). [In Chinese]

۱۱۵. Louisa Lim and Julia Bergin, “Inside China’s Audacious Global Propaganda Campaign,” The Guardian, December 7, 2018, https://www.theguardian.com/news/2018/dec/07/china-plan-for-global-media-dominance-propaganda-xi-jinping.

۱۱۶. Mao Zedong 毛澤東, Mao Zedong xinwen gongzuo wenxuan 毛澤東新聞工作文選 [Selected Works on Journalism], (Beijing: Xinhua Press, 1983), 182. [In Chinese]

۱۱۷. “Zhong jin pulu Zhonggong Dawaixuan haiwai kuozhang” 重金鋪路中共大外宣海外擴張 [“The CCP Spends Big Money Expanding Its Overseas Propaganda”], Radio Free Asia, November 15, 2015, https://www.rfa.org/cantonese/news/propaganda-11052015084921.html. [In Chinese]

۱۱۸. Anne-Marie Brady, “China’s Foreign Propaganda Machine,” Wilson Center, October 26, 2015, https://www.wilsoncenter.org/article/chinas-foreign-propaganda-machine.

۱۱۹. “Chinese President Xi Jinping Visits With CCTV America via Video Call,” CGTN, February 19, 2016, https://america.cgtn.com/2016/02/19/chinese-president-xi-jinping-visits-with-cctv-america-via-video-call.

۱۲۰. Koh Gui Qing and John Shiffman, “Beijing’s Covert Radio Network Airs China-Friendly News Across Washington, and the World,” Reuters, November 2, 2015, https://www.reuters.com/investigates/special-report/china-radio.

۱۲۱. Lim and Bergin, “Inside China’s Audacious.”

۱۲۲. James Fallows, “Official Chinese Propaganda: Now Online From the WaPo!” The Atlantic, February 3, 2011, https://www.theatlantic.com/international/archive/2011/02/official-chinese-propaganda-now-online-from-the-wapo/70690.

۱۲۳. Donnelle Eller, “Chinese-Backed Newspaper Insert Tries to Undermine Iowa Farm Support for Trump, Trade War,” The Des Moines Register, September 24, 2018, https://www.desmoinesregister.com/story/money/agriculture/2018/09/24/china-daily-watch-advertisement-tries-sway-iowa-farm-support-trump-trade-war-tariffs/1412954002.

۱۲۴. Bethany Allen-Ebrahimian, “Beijing Builds Its Influence in the American Media,” Foreign Policy, December 21, 2017, https://foreignpolicy.com/2017/12/21/one-of-americas-biggest-chinese-language-newspapers-toes-beijings-party-line-china-influence-united-front.

۱۲۵. “Zhan zhong jiekai hongse shentou, 142 jia haiwai Dangmei shunjian baoguang” 占中揭開紅色滲透 ۱۴۲家海外黨媒體瞬間曝光 [“‘Occupy Central’ Reveals Red Infiltration, 142 of the CCP’s Overseas Media Outlets Are Disclosed”], NTD Television, October 6, 2014, http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2014/10/06/a1143788.html. [In Chinese]

۱۲۶. Yuan Jirong 苑基榮, “Zhongguo dianshiju rebo Feizhou dalu” 中國電視劇熱播非洲大陸 [“Chinese TV Series Are Trendy in Africa”], People’s Daily, January 5, 2015, https://web.archive.org/web/20160206004955if_/http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2015-01/05/nw.D110000renmrb_20150105_3-03.htm. [In Chinese]

۱۲۷. Jeffrey Gil, “Why the NSW Government Is Reviewing Its Confucius Classrooms Program,” The Conversation, May 17, 2018, http://theconversation.com/why-the-nsw-government-is-reviewing-its-confucius-classrooms-program-96783.

۱۲۸. Alexander Bowe, “China’s Overseas United Front Work: Background and Implications for the United States,” US–China Economic and Security Review Commission, August 24, 2018, 5–۶, https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%27s%20Overseas%20United%20Front%20Work%20-%20Background%20and%20Implications%20for%20US_final_0.pdf.

۱۲۹. US Congress, House, John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019, ۱۱۵th Cong., 2nd sess., https://docs.house.gov/billsthisweek/20180723/CRPT-115hrpt863.pdf.

۱۳۰. “Wei fazhan he jinbu, yu Zhongguo xieshuo tongxing — Zhongguo gaige youyi jiangzhang huodezhe qunxiang” 为发展和进步,与中国携手同行——中国改革友谊奖章获得者群像 [“Marching Forward Hand in Hand With China for Development and Progress: Vignettes of Winners of ‘China Reform Friendship Medal’”], Xinhua News, December 18, 2018, http://www.xinhuanet.com/politics/2018-12/18/c_1123872219.htm. [In Chinese]

۱۳۱. Bowe, “China’s Overseas,” ۵–۶.

۱۳۲. Thorsten Benner et al., “Authoritarian Advance: Responding to China’s Growing Political Influence in Europe,” Global Public Policy Institute, February 2018, https://www.gppi.net/media/Benner_MERICS_2018_Authoritarian_Advance.pdf.

۱۳۳. Chinese Influence & American Interests: Promoting Constructive Vigilance (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 2018), https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/chineseinfluence_americaninterests_fullreport_web.pdf.

۱۳۴. US Department of Justice, “Patrick Ho, Former Head of Organization Backed by Chinese Energy Conglomerate, Convicted of International Bribery, Money Laundering Offenses,” December 5, 2018, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/patrick-ho-former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-convicted.

۱۳۵. Nick McKenzie and Angus Grigg, “China’s ZTE Was Built to Spy and Bribe, Court Documents Allege,” The Sydney Morning Herald, May 31, 2018, https://www.smh.com.au/business/companies/china-s-zte-was-built-to-spy-and-bribe-court-documents-allege-20180531-p4ziqd.html.

۱۳۶. Alexandra Stevenson, et al., “A Chinese Tycoon Sought Power and Influence. Washington Responded,” The New York Times, December 12, 2018, https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-biden-china-washington-ye-jianming.html.

۱۳۷. Rona Rui 駱亞, “Zhuanfang Chen Yonglin: Zhonggong quanmian shentou Aozhou neimu” 專訪陳用林:中共全面滲透澳洲內幕 [“Exclusive Interview With Chen Yonglin: How the Chinese Communist Party Has Thoroughly Infiltrated Australia”], The Epoch Times, June 19, 2017, http://www.epochtimes.com.tw/n215385. [In Chinese]

۱۳۸. Chinese Influence & American Interests, ۵۷–۷۸.

۱۳۹. Isaac Stone Fish, “Huawei’s Surprising Ties to the Brookings Institution,” The Washington Post, December 7, 2018, https://www.washingtonpost.com/opinions/2018/12/08/chinese-companys-surprising-ties-brookings-institution/?utm_term=.2720ba57db52.

۱۴۰. Margaret Wollensak, “Canadian, UK Universities Warned by Intelligence Agencies to Be Wary of Huawei,” The Epoch Times, December 19, 2018, https://www.theepochtimes.com/universities-warned-to-be-wary-of-research-partnerships-with-huawei_2743679.html.

۱۴۱. Zack Dorfman, “How Silicon Valley Became a Den of Spies,” Politico, July 27, 2018, https://www.politico.com/magazine/story/2018/07/27/silicon-valley-spies-china-russia-219071.

۱۴۲. Bowe, “China’s Overseas,” ۱۰–۱۲.

۱۴۳. Gao Shan 高山, “Zhongguo Wanda: 20 yi Meiyuan maixia Meiguo liang jia dianyinggongsi” 中國萬達:۲۰億美元買下美國兩家電影公司 [“China’s Wanda Buys Two US Film Companies for 2 Billion US Dollars”], Radio Free Asia, August 23, 2016, https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/jingmao/hc-08232016102649.html. [In Chinese]

۱۴۴. Cui Peng 崔鵬, “Ali yingye rugu Amlin Partners, Ma Yun touzi Sipierboge” 阿里影業入股Amblin Partners 馬雲投資斯皮爾伯格 [“Ali Pictures Invests in Amblin Partners; Ma Yun Makes Investment in Spielberg”], sohu.com, October 9, 2016, http://www.sohu.com/a/115703678_115565. [In Chinese]

۱۴۵. Amy Qin and Audrey Carlsen, “How China Is Rewriting Its Own Script,” The New York Times, November 18, 2018, https://www.nytimes.com/interactive/2018/11/18/world/asia/china-movies.html.

۱۴۶. Ben Fritz and John Horn, “Reel China: Hollywood Tries to Stay on China’s Good Side,” The Los Angeles Times, March 16, 2011, http://articles.latimes.com/2011/mar/16/entertainment/la-et-china-red-dawn-20110316.

۱۴۷. Lin Ping 林坪, “Jiemi Zhongguo rui liliang (wu): Meiguo dianying yule ye” 揭秘中國銳實力(五)美國電影娛樂業 [“Disclosing China’s Sharp Power (Part V) American Film and Entertainment Industries”], Radio Free Asia, September 7, 2018, https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/zhuantixilie/zhongguochujiaoshenxiangshijie/yl5-09072018150445.html. [In Chinese]

۱۴۸. Lin Ping 林坪, “Jiemi Zhongguo rui liliang (san) Meiguo xueshu jie, gaoxiao” 揭秘中國銳實力(三)美國學術界、高校 [“Disclosing China’s Sharp Power (Part III) American Universities and Academia”], Radio Free Asia, September 5, 2018, https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/zhuantixilie/zhongguochujiaoshenxiangshijie/yl3-09052018122139.html. [In Chinese]

۱۴۹. “Ying Baoshaodang ren bei ju rujing Xianggang, Yuehanxun biao guanqie” 英保守黨人被拒入境香港 約翰遜表關切 [“British Conservatives Were Denied Entry to Hong Kong; Johnson Expresses Concern”], BBC Chinese, October 12, 2017, https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-41591196. [In Chinese]

۱۵۰. Bowe, “China’s Overseas,” ۷–۸.

۱۵۱. William Pentland, “Entrepreneurial Espionage – Made in China,” Forbes, January 22, 2011, https://www.forbes.com/sites/williampentland/2011/01/22/entrepreneurial-espionage-made-in-china/#7e0175c65207.

۱۵۲. Joshua Philipp, “How Hacking and Espionage Fuel China’s Growth,” The Epoch Times, September 10, 2015, https://www.theepochtimes.com/investigative-report-china-theft-incorporated_1737917.html.

۱۵۳. Annie Wu, “What Is the ‘Made in China 2025’ Program That Is the Target of US Tariffs?” The Epoch Times, April 5, 2018, https://www.theepochtimes.com/what-is-the-chinese-industrial-policy-made-in-china-2025-that-is-the-target-of-us-tariffs_2485482.html.

۱۵۴. High-Speed Rail News, Gaotie Fengyun lu 高鐵風雲錄 [A Record of the High-speed Rail Saga], (Changsha: Hunan Literature and Art Press, 2015). See “Di wu zhang: Zhongguo gaotie sanguo sha” 第五章中國高鐵三國殺 [Chapter 5, “China’s High-Speed Rail Three Kingdom Legends”]. [In Chinese]

۱۵۵. Sankei Shimbun, “Japan’s Transfer of Bullet Train Technology a Mistake. China, of Course, Has Copied It,” Japan Forward, August 18, 2017, https://japan-forward.com/japans-transfer-of-bullet-train-technology-a-mistake-china-of-course-has-copied-it.

۱۵۶. Paul Mozur and Jane Perlez, “China Bets on Sensitive US Start-Ups, Worrying the Pentagon,” The New York Times, March 22, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/22/technology/china-defense-start-ups.html.

۱۵۷. Office of the United States Trade Representative, Executive Office of the President, Update Concerning China’s Acts, Policies and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation, November 20, 2018, https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301%20Report%20Update.pdf, ۴۶.

۱۵۸. US Department of Justice, “Chinese National Who Conspired to Hack Into US Defense Contractors’ Systems Sentenced to 46 Months in Federal Prison,” July 13, 2016, https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-who-conspired-hack-us-defense-contractors-systems-sentenced-46-months.

۱۵۹. Cynthia McFadden, Aliza Nadi, and Courtney McGee, “Education or Espionage? A Chinese Student Takes His Homework Home to China,” NBC News, July 24, 2018, https://www.nbcnews.com/news/china/education-or-espionage-chinese-student-takes-his-homework-home-china-n893881.

۱۶۰. Federal Bureau of Investigation, “Chinese Hackers Indicted,” December 20, 2018, https://www.fbi.gov/news/stories/chinese-hackers-indicted-122018.

۱۶۱. Zach Dorfman, “How Silicon Valley.”

۱۶۲. Federal Bureau of Investigation, “Chinese Talent Programs,” Counterintelligence Strategic Partnership Intelligence Note, SPIN: 15-007, September 2015, https://info.publicintelligence.net/FBI-ChineseTalentPrograms.pdf.

۱۶۳. Lawrence A. Tabak and M. Roy Wilson, “Foreign Influences on Research Integrity,” Presentation at the 117th Meeting of the Advisory Committee to the Director, National Institutes of Health, December 13, 2018, https://acd.od.nih.gov/documents/presentations/12132018ForeignInfluences.pdf.

۱۶۴. Lev Facher, “NIH Report Scrutinizes Role of China in Theft of US Scientific Research,” STAT, December 13, 2018, https://www.statnews.com/2018/12/13/nih-report-scrutinizes-role-of-china-in-theft-of-u-s-scientific-research.

۱۶۵. Jennifer Zeng, “Communist China Poses Greatest Threat to US and World, Senators Told,” The Epoch Times, updated December 17, 2018, https://www.theepochtimes.com/senate-told-communist-china-poses-greatest-threat-to-us-and-the-world_2738798.html.

۱۶۶. Keith Bradsher, “When Solar Panels Became Job Killers,” The New York Times, April 8, 2017, https://www.nytimes.com/2017/04/08/business/china-trade-solar-panels.html?_ga=2.209817942.255138535.1542571491-142437734.1525387950.

۱۶۷. “Zhonghua renmin gongheguo guojia qingbao fa” 中華人民共和國國家情報法 [“The National Intelligence Law of the People’s Republic of China”], National People’s Congress Net, June 27, 2017, http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-06/27/content_2024529.htm. [In Chinese]

۱۶۸. US Congress, Senate, Statement of Bill Priestap Before the Committee on the Judiciary, China’s Non-Traditional Espionage Against the United States: The Threat and Potential Policy Responses, ۱۱۵th Cong., 1st sess., December 12, 2018, https://www.judiciary.senate.gov/download/12-12-18-priestap-testimony.

۱۶۹. US Congress, Senate, Statement of John C. Demers Before the Committee on the Judiciary, China’s Non-Traditional Espionage Against the United States: The Threat and Potential Policy Responses, ۱۱۵th Cong., 1st sess., December 12, 2018, https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/12-12-18%20Demers%20Testimony.pdf.

۱۷۰. Ted Cruz (@SenTedCruz), “Huawei is a Communist Party spy agency thinly vieled [sic] as a telecom company. Its surveillance networks span the globe & its clients are rogue regimes such as Iran, Syria, North Korea & Cuba. The arrest of Huawei’s CFO Wanzhou Meng in Canada is both an opportunity & a challenge,” Twitter, December 6, 2018, https://twitter.com/SenTedCruz/status/1070708648865861633.

۱۷۱. Danielle Cave, “The African Union Headquarters Hack and Australia’s 5G Network,” Australian Strategic Policy Institute, July 13, 2018, https://www.aspistrategist.org.au/the-african-union-headquarters-hack-and-australias-5g-network.

۱۷۲. Theis Lange Olsen and Cathrine Lakmann, “Huawei Now on the Danish Mark: ‘The Chinese Can Access Systems That Govern Our Society,’” Danish Broadcasting Corporation, December 7, 2018, https://www.dr.dk/nyheder/indland/huawei-nu-paa-dansk-sigtekorn-kineserne-kan-faa-adgang-til-systemer-der-styrer-vores. [In Danish]

۱۷۳. Tang Ming 唐銘, “Zhonggong haike weizhuang Falun Gong wangzhan, Mei yu Zhong zunshou guoji guize” 中共駭客偽裝法輪功網站 美籲中遵守國際規則 [“CCP Hackers Feigned Falun Gong Websites; America Calls on China to Observe International Rules”], The Epoch Times, March 16, 2013 [大紀元新聞網], http://www.epochtimes.com/gb/13/3/16/n3824225.htm. [In Chinese]

۱۷۴. Dan Levin, “Couple Held in China Are Free, but ‘Even Now We Live Under a Cloud’,” The New York Times, January 1, 2017, https://www.nytimes.com/2017/01/01/world/canada/canadian-couple-china-detention.html.

۱۷۵. “Peter Navarro on China’s National Security Risks to US,” Fox Business, December 13, 2018, https://video.foxbusiness.com/v/5979037938001/?#sp=show-clips.

۱۷۶. Qiao Liang 乔良 and Wang Xiangsui 王湘穗, Unrestricted Warfare, ۶۱. [In Chinese]

۱۷۷. Eri Sugiura, “China’s 5G a Bigger Threat Than Trade War, Says Ex-Dallas Fed Chief,” Nikkei Asian Review, September 24, 2018, https://asia.nikkei.com/Economy/China-s-5G-a-bigger-threat-than-trade-war-says-ex-Dallas-Fed-chief.

۱۷۸. Gregg Re, “Trump Declares Opioids From Mexico, China ‘Almost a Form of Warfare,’ Tells Sessions to Sue Drug Makers,” Fox News, August 16, 2018, https://www.foxnews.com/politics/trump-declares-opioids-from-mexico-china-almost-a-form-of-warfare-tells-sessions-to-sue-drug-makers.

۱۷۹. Kirsten D. Madison, “Stopping the Poison Pills: Combating the Trafficking of Illegal Fentanyl from China,” prepared statement before the Senate Caucus on International Narcotics Control, October 2, 2018, https://www.drugcaucus.senate.gov/sites/default/files/Final%20INL%20Written%20Statement%20for%20Senate%20Drug%20Caucus%20Hearing%20on%20Chinese%20Fe.._.pdf.

۱۸۰. Markos Kounalakis, “China Is Using Fentanyl in a Chemical War Against America,” McClatchy, November 2, 2017, https://www.mcclatchydc.com/opinion/article182139386.html.

۱۸۱. Anna Fifield, “China’s Row With Sweden Over a ‘Racist’ TV Skit Has Citizens Urging Boycotts of Ikea and H&M,” The Washington Post, September 26, 2018, https://www.washingtonpost.com/world/2018/09/26/chinas-row-with-sweden-over-racist-tv-skit-has-citizens-urging-boycott-ikea-hm/?noredirect=on&utm_term=.15e1b22bc530.

۱۸۲. Xinmei Shen, “How China’s Army of Online Trolls Turned on Sweden,” Abacus News, September 26, 2018, https://www.abacusnews.com/digital-life/how-chinas-army-online-trolls-turned-sweden/article/2165747.

۱۸۳. Pillsbury, The Hundred-Year Marathon, introduction.

۱۸۴. “How the West Got China Wrong,” The Economist, March 1, 2018, https://www.economist.com/leaders/2018/03/01/how-the-west-got-china-wrong.

اخبار مرتبط